Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Szentendre Fürj utca,pipiske utca,Galamb utca és Sztaravodai út vízelvezetés és útfelújítás költségei és közreműködőinek adatai'.

Date: Sat, 13 Jul 2019 11:54:52 +0000
Subject: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Szentendre Fürj utca,pipiske utca,Galamb utca és Sztaravodai út vízelvezetés és útfelújítás költségei és közreműködőinek adatai
From: "Szűcs Katalin" <[FOI #13046 email]>
To: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szentendre =?UTF-8?B?VsOhcm9zIMOWbmtvcm3DoW55emF0?= Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- A Pipiske, Galamb és Fürj utca aszfaltozásának, ill. felújításának, valamint a vízelvezetés kiépítésének költségét, külön kezelve a Pipiske u. alsó szakaszán megvalósított vízelvezetés műszaki tartalmát és költségét.
-A Fürj u. I. szakaszával párhuzamosan megépített Sztaravoda- áteresz építés műszaki tartalmát és költségét.
-A munkálatok beruházójának a nevét
-A kivitelezők nevét, különös tekintettel a vízelvezetésre, ill. a Sztaravoda átereszre.
- A munkálatok műszaki ellenőrének és a kivitelezési teljesítés igazolójának nevét a Sztaravoda áteresz esetében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 13.

Üdvözlettel:

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13046 email]

Ha a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------