Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Könyvvizsgálói jelentések és éves beszámolók 2016,2017,2018'.

1. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Szövetségi, irányítási költségek
ezer Ft
Szövetség
Elnök, elnöki titkárság
Központi irányítás
Összesen
Megnevezések 
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
0
0
4 500
0
0
2 000
0
0
2 000
0
4 500
Egyéb támogatás 
163
0
1 917
0
0
1 780
0
0
1 943
0
1 917
Adomány, hagyaték
1 804
1 000
4 119
411,9%
0
0
11 846
0
26 651
13 651
1 000
30 770 3077,0%
Működési bevételek 
122
0
2 973
0
0
2 850
1 500
2 773 184,9%
2 973
1 500
5 746
383,1%
Pályázatok
5 000
0
5 500
0
0
0
0
250
5 000
0
5 750
Pénzügyi műveletek
0
0
0
0
0
9 813
7 500
10 652 142,0%
9 813
7 500
10 652
142,0%
Járadék - működési
117 900
119 300
119 300
100,0%
8 750
8 100
8 100
100,0%
31 465
34 781
34 781 100,0%
158 115
162 181
162 181
100,0%
Járadék - felújítási 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tartalék bevonás
64 978
70 000
70 000
100,0%
0
0
86 059
126 369
66 998
53,0%
151 037
196 369
136 998
69,8%
Bevétel összesen:
189 967
190 300
208 308
109,5%
8 750
8 100
8 100
100,0%
145 813
170 150
142 105
83,5%
344 530
368 550
358 514
97,3%
Kiadások
Anyagköltség
2 017
1 800
3 693
76
200
330
164,9%
3 141
2 180
4 949 227,0%
5 234
4 180
8 971
214,6%
Igénybevett szolg.
48 834
59 800
51 263
4,0%
1 224
1 600
2 412
150,7%
53 975
57 070
54 277
95,1%
104 033
118 470
107 952
91,1%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
730
100
317
212
200
82
41,0%
14 887
14 850
12 089
81,4%
15 829
15 150
12 488
82,4%
Személyi jellegű ktg
41 285
36 450
46 259
126,9%
6 979
5 800
5 671
97,8%
62 510
93 150
65 104
69,9%
110 774
135 400
117 034
86,4%
Beszerz., beruház.
8 922
0
7 118
69
300
176
58,7%
11 300
2 900
5 686 196,1%
20 291
3 200
12 980
405,6%
Támogatás
85 430
92 150
95 434
103,6%
190
0
0
0
0
0
85 620
92 150
95 434
103,6%
Tartalékképzés
2 749
0
5 000
0
0
0
0
0
0
2 749
0
5 000
Kiadás összesen:
189 967
190 300
209 082
109,9%
8 750
8 100
8 671
107,0%
145 813
170 150
142 105
83,5%
344 530
368 550
359 858
97,6%
EGYENLEG:
0
0
-774
0
0
-571
0
0
0
0
0
-1 345
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

2. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Vallási élet
ezer Ft
Szertartás, hitélet
Országos Főrabbi Hivatala
Vidéki temetők
Összesen
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
Megnevezések 
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
15 139
2 400
5 600 233,3%
0
0
0
53 021
51 780
70 516 136,2%
68 160
54 180
76 116
140,5%
Egyéb támogatás 
0
0
0
0
0
0
1 966
0
4 442
1 966
0
4 442
Adomány, hagyaték
5 774
0
147
0
0
0
1 099
1 000
2 170 217,0%
6 874
1 000
2 317
231,7%
Működési bevételek 
4 129
6 500
5 277
81,2%
0
0
0
2 701
1 000
2 041 204,1%
6 830
7 500
7 318
97,6%
Pályázatok
0
0
450
0
0
4 000
0
0
150
0
0
4 600
Pénzügyi műveletek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Járadék - működési
66 600
62 500
62 500 100,0%
6 300
6 300
6 300 100,0%
4 150
4 150
4 150 100,0%
77 050
72 950
72 950
100,0%
Járadék - felújítási 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tartalék bevonás
5 713
20 900
20 900
955
3 600
3 600
0
2 020
0
6 668
26 520
24 500
Bevétel összesen:
97 355
92 300
94 873 102,8%
7 255
9 900
13 900 140,4%
62 937
59 950
83 469 139,2%
167 547
162 150
192 242
118,6%
Kiadások
Anyagköltség
2 018
1 600
1 950 121,9%
86
0
2 911
2 089
1 200
2 798 233,1%
4 193
2 800
7 658
273,5%
Igénybevett szolg.
12 744
9 100
15 006 164,9%
244
6 000
4 685
78,1%
14 478
12 300
15 974 129,9%
27 465
27 400
35 665
130,2%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
436
400
365
91,2%
0
0
30
976
5 000
5 031 100,6%
1 413
5 400
5 426
100,5%
Személyi jellegű ktg
73 428
81 200
80 873
99,6%
6 548
3 900
7 241 185,7%
25 628
26 450
24 633
93,1%
105 604
111 550
112 747
101,1%
Beszerz., beruház.
8 730
0
49
377
0
0
6 805
15 000
14 713
98,1%
15 912
15 000
14 762
98,4%
Támogatás
0
0
265
0
0
0
0
0
0
0
0
265
Tartalékképzés
0
0
0
0
0
0
12 960
0
20 320
12 960
0
20 320
Kiadás összesen:
97 355
92 300
98 508 106,7%
7 255
9 900
14 867 150,2%
62 937
59 950
83 469 139,2%
167 547
162 150
196 844
121,4%
EGYENLEG:
0
0
-3 635
0
0
-967
0
0
0
0
0
-4 601
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

3. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kulturális intézmények
ezer Ft
Múzeum, levéltár, zsin. lát.
Új Élet
Remény
Összesen
Megnevezések 
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
136 349
126 000
123 938
98,4%
0
0
0
0
0
0
136 349
126 000
123 938
98,4%
Egyéb támogatás 
123
19 400
124
0
0
0
0
0
0
123
19 400
124
Adomány, hagyaték
17 270
0
105
31
0
26
0
0
200
17 301
0
331
Működési bevételek 
789 246
660 000
1 096 687
166,2%
5 385
4 000
4 040 101,0%
34
50
34
67,2%
794 666
664 050
1 100 760
165,8%
Pályázatok
26 122
17 000
55 494
326,4%
0
0
0
500
500
400
80,0%
26 622
17 500
55 894
319,4%
Pénzügyi műveletek
30
0
62
0
0
0
0
0
0
30
0
62
Járadék - működési
0
0
0
10 950
10 950
10 950 100,0%
1 400
1 400
1 400
100,0%
12 350
12 350
12 350
100,0%
Járadék - felújítási 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tartalék bevonás
44 980
0
0
0
6 780
1 533
309
530
0
45 289
7 310
1 533
21,0%
Bevétel összesen:
1 014 119
822 400
1 276 410
155,2%
16 366
21 730
16 549 76,2%
2 243
2 480
2 034
82,0%
1 032 729
846 610
1 294 992
153,0%
Kiadások
Anyagköltség
16 673
16 200
17 003
105,0%
54
0
19
0
0
0
16 727
16 200
17 022
105,1%
Igénybevett szolg.
267 650
142 600
192 560
135,0%
9 353
13 680
9 436
69,0%
2 244
2 480
1 917
77,3%
279 247
158 760
203 913
128,4%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
3 733
3 900
5 962
152,9%
89
0
91
0
0
0
3 821
3 900
6 052
155,2%
Személyi jellegű ktg
92 894
161 000
125 039
77,7%
6 942
7 050
6 923
98,2%
0
0
9
99 836
168 050
131 971
78,5%
Beszerz., beruház.
77 540
36 600
40 434
110,5%
37
1 000
80
0
0
0
77 577
37 600
40 514
107,8%
Támogatás
354 817
277 135
538 220
194,2%
0
0
0
0
0
0
354 817
277 135
538 220
194,2%
Tartalékképzés
169 063
184 965
327 482
177,1%
0
0
0
0
0
108
169 063
184 965
327 590
177,1%
Kiadás összesen:
982 371
822 400
1 246 699 151,6%
16 474
21 730
16 549 76,2%
2 244
2 480
2 034 82,0%
1 001 089
846 610
1 265 282
149,5%
EGYENLEG:
31 749
0
29 711
-108
0
0
0
0
0
31 641
0
29 711
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

4. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Egyéb intézmények, feladatok
ezer Ft
Üdülők
Ingatlan haszn.
Külső szerv. tám.
Pályázati alap
Összesen
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
Megnevezések 
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb támogatás 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adomány, hagyaték
170
0
235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
0
235
Működési bevételek 
6 625
0
6 988
43 005
28 500
31 202
109,5%
0
0
0
0
0
0
49 630
28 500
38 190
134,0%
Pályázatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi műveletek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Járadék - működési
7 800
7 800
7 800
100,0%
0
0
0
56 020
58 970
58 970
100,0%
10 000
10 000 10 000
100,0%
73 820
76 770
76 770
100,0%
Járadék - felújítási 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tartalék bevonás
0
0
0
0
0
0
6 000
0
0
11 000
0
0
17 000
0
0
Bevétel összesen:
14 595
7 800
15 023
192,6%
43 005
28 500
31 202 109,5%
62 020
58 970
58 970 100,0%
21 000
10 000 10 000
100,0%
140 621
105 270
115 195 109,4%
Kiadások
Anyagköltség
9 067
0
4 138
4 863
3 000
1 841
61,4%
0
0
0
0
0
0
13 930
3 000
5 979
199,3%
Igénybevett szolg.
1 436
300
1 467
489,1%
4 264
3 850
4 214
109,5%
416
0
206
0
0
0
6 116
4 150
5 887
141,9%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
363
0
414
8
0
44
0
0
0
0
0
0
371
0
457 #########
Személyi jellegű ktg
3 279
0
7 147
4 583
4 950
4 598
92,9%
19
6 050
6 139
0
0
0
7 881
11 000
17 884
162,6%
Beszerz., beruház.
1 361
0
251
91
5 800
320
5,5%
0
0
0
0
0
0
1 452
5 800
571
9,8%
Támogatás
0
7 500
0
0,0%
12 163
10 900
10 397
95,4%
61 585
52 920
53 070
100,3%
21 000
10 000 10 000
100,0%
94 748
81 320
73 467
90,3%
Tartalékképzés
0
0
1 606
17 032
0
9 788
0
0
0
0
0
0
17 032
0
11 394
Kiadás összesen:
15 505
7 800
15 023
192,6%
43 005
28 500
31 202 109,5%
62 020
58 970
59 415 100,8%
21 000
10 000 10 000
100,0%
141 530
105 270
115 640 109,9%
EGYENLEG:
-910
0
0
0
0
0
0
0
-445
0
0
0
-910
0
-445
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

5.oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Központ és nem önálló intézmények, elkül. beruházások nélkül
ezer Ft
Összesen
Megnevezések 
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 

206 508
180 180
204 554
113,5%
Egyéb támogatás 
4 031
19 400
6 482
33,4%
Adomány, hagyaték
37 995
2 000
33 652
1682,6%
Működési bevételek 
854 099
701 550
1 152 014
164,2%
Pályázatok
31 622
17 500
66 244
378,5%
Pénzügyi műveletek
9 843
7 500
10 714
142,9%
Járadék - működési
321 335
324 251
324 251
100,0%
Járadék - felújítási 
0
0
0
Tartalék bevonás
219 994
230 199
163 031
70,8%
Bevétel összesen:
1 685 427
1 482 580
1 960 943
132,3%
Kiadások
Anyagköltség

40 084
26 180
39 630
151,4%
Igénybevett szolg.
416 861
308 780
353 417
114,5%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
21 434
24 450
24 423
99,9%
Személyi jellegű ktg
324 097
426 000
379 636
89,1%
Beszerz., beruház.
115 231
61 600
68 828
111,7%
Támogatás
535 185
450 605
707 385
157,0%
Tartalékképzés
201 804
184 965
364 304
197,0%
Kiadás összesen:
1 654 696
1 482 580
1 937 624
130,7%
EGYENLEG:
30 732
0
23 319
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

6.oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Járadék átadás
ezer Ft
Megnevezések 
Vidéki hitközségek
BZSH
ORZSE járadék
Kórház járadék
Összesen
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb támogatás 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adomány, hagyaték
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Működési bevételek 
0
0
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
Pályázatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi műveletek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Járadék - működési
148 150
147 748
147 748
100,0%
741 704
744 204
744 204
100,0%
70 000
70 000
70 000
100,0%
81 000
81 000
81 000
100,0%
1 040 854
1 042 952
1 042 952
100,0%
Járadék - felújítási 
0
10 000
10 000
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
Tartalék bevonás
1 248
13 332
33 332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 248
13 332
33 332
Bevétel összesen:
149 398
171 080
191 397
111,9%
741 704
754 204
754 204
100,0%
70 000
70 000
70 000
100,0%
81 000
81 000
81 000 100,0%
1 042 102
1 076 284
1 096 601
101,9%
Kiadások
Anyagköltség
39
0
236
0
0
0
-301
0
323
0
0
0
-262
0
559
Igénybevett szolg.
3 605
4 000
4 409
0
0
0
1 642
0
4 028
0
0
0
5 247
4 000
8 437
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
1 090
500
500
0
0
0
24
0
11
0
0
0
1 114
500
511
Személyi jellegű ktg
34 303
37 000
34 994
94,6%
379
0
0
3 140
0
5 056
0
0
0
37 822
37 000
40 050
0,0%
Beszerz., beruház.
736
0
247
0
0
0
0
0
0
0
0
6 636
736
0
6 883
Támogatás
109 625
129 580
163 328
126,0%
741 325
754 204
754 204
100,0%
65 495
70 000
66 919
95,6%
81 000
81 000
74 364
91,8%
997 445
1 034 784
1 058 815
0,0%
Tartalékképzés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kiadás összesen:
149 399
171 080
203 714
119,1%
741 704
754 204
754 204
100,0%
70 000
70 000
76 337
109,1%
81 000
81 000
81 000 100,0%
1 042 103
1 076 284
1 115 254
103,6%
EGYENLEG:
0
0
-12 317
0
0
0
0
0
-6 337
0
0
0
0
0
-18 653
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

7. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kiemelt beruházások I.
ezer Ft
Karcagi Zsin.
Rumbach rek.
Szegedi Zsin.
Megnevezések 
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
516
5 279
60 609
440 350
304 112
645 888
Egyéb támogatás 
0
0
0
0
0
0
Adomány, hagyaték
0
0
0
0
0
0
Működési bevételek 
0
0
0
498
0
0
Pályázatok
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi műveletek
0
0
0
0
2 738
207
Járadék - működési
0
0
0
0
0
0
Járadék - felújítási 
0
0
0
0
0
0
Tartalék bevonás
0
0
0
0
0
2 738
Bevétel összesen:
516
0
5 279
60 609
0
440 848
306 850
0
648 832
Kiadások
Anyagköltség
0
13
0
0
24
0
Igénybevett szolg.
516
38
14 160
5 116
1 270
6 621
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
0
691
464
380
278
465
Személyi jellegű ktg
0
0
0
0
4 375
2 492
Beszerz., beruház.
0
6 236
45 985
435 940
298 166
640 464
Támogatás
0
0
0
0
0
0
Tartalékképzés
0
0
0
0
2 738
0
Kiadás összesen:
516
0
6 979
60 609
0
441 436
306 850
0
650 042
EGYENLEG:
0
0
-1 700
0
0
-588
0
0
-1 210
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

8. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kiemelt beruházások II.
ezer Ft
Gyula 
Miskolci zsin.
Balázs Mór krpita
ORZSE homlokzat felúj.
rek.
Megnevezések 
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
%
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
44 890
305 110
1 500
3 429
0
13 000
Egyéb támogatás 
0
0
0
0
0
Adomány, hagyaték
0
0
0
0
0
Működési bevételek 
0
0
0
0
0
Pályázatok
0
0
0
0
0
Pénzügyi műveletek
0
0
0
0
0
Járadék - működési
0
0
0
0
0
Járadék - felújítási 
0
0
0
0
0
Tartalék bevonás
0
0
5 383
6 155
0
Bevétel összesen:
44 890
0
305 110
6 883
0
3 429
6 155
0
13 000
Kiadások
Anyagköltség
0
0
14
0
8
Igénybevett szolg.
8 485
4 849
253
554
1 196
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
0
100
0
3
60
Személyi jellegű ktg
435
2 222
249
0
0
Beszerz., beruház.
35 970
298 044
7 469
3 429
6 680
21 332
Támogatás
0
0
0
0
0
Tartalékképzés
0
0
0
0
0
Kiadás összesen:
44 890
0
305 215
7 984
0
3 429
7 236
0
22 596
EGYENLEG:
0
0
-105
-1 101
0
0
-1 081
0
-9 596
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

9. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kiemelt beruházások III.
ezer Ft
"Magyar zsidó örökség útja" (turisztikai  "Közös örökségünk" (szlovák-magyar)
Közmunkaprogram
fejlesztés)
Megnevezések 
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
0
750 000
6 350
0,8%
0
142 500
0
6 700
14 558
Egyéb támogatás 
0
0
0
0
0
64
Adomány, hagyaték
0
0
0
0
0
0
Működési bevételek 
0
0
0
0
0
0
Pályázatok
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi műveletek
0
0
0
0
0
0
Járadék - működési
0
0
0
0
0
0
Járadék - felújítási 
0
0
0
0
0
0
Tartalék bevonás
0
0
0
7 500
0
0
0
Bevétel összesen:
0
750 000
6 350
0,8%
0
150 000
0
6 700
0
14 622
Kiadások
Anyagköltség
0
0
0
0
1 150
939
Igénybevett szolg.
5 857
6 350
2 921
0
0
25
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
0
0
0
20
0
0
Személyi jellegű ktg
0
0
0
0
5 774
13 044
Beszerz., beruház.
7 709
750 000
0
0
150 000
0
0
695
Támogatás
0
0
0
0
0
0
Tartalékképzés
0
0
0
0
0
0
Kiadás összesen:
13 566
750 000
6 350
0,8%
2 921
150 000
20
6 924
0
14 703
EGYENLEG:
-13 566
0
0
-2 921
0
-20
-224
0
-81
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

10. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Kiemelt beruházások IV.
ezer Ft
"Elfeledett 
Biztonsági fejl.
Beruházási tart.
Összesen
Soproniak"
Megnevezések 
2016.
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
tény
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
4 000
48 000
22 000
0
0
0
470 327
914 500
1 433 964
156,8%
Egyéb támogatás 
0
0
0
0
0
0
0
64
Adomány, hagyaték
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési bevételek 
0
0
0
0
0
0
0
498
Pályázatok
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzügyi műveletek
0
0
0
0
0
2 738
0
207
Járadék - működési
0
0
0
0
20 000
20 000
100,0%
0
20 000
20 000
100,0%
Járadék - felújítási 
0
0
0
40 000
0
40 000
0
0
Tartalék bevonás
0
35 000
1 323
0
0
46 538
7 500
4 061
Bevétel összesen:
4 000
83 000
22 000
1 323
6,0%
40 000
20 000
20 000
100,0%
559 603
942 000
1 458 793
154,9%
Kiadások
Anyagköltség
82
2
0
0
0
1 271
0
960
Igénybevett szolg.
2 209
654
66
0
0
36 878
0
24 261
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
0
0
0
0
0
745
0
1 716
Személyi jellegű ktg
0
0
0
0
0
10 833
0
17 758
Beszerz., beruház.
1 723
81 021
22 000
1 555
7,1%
0
20 000
0
0,0%
484 722
942 000
1 407 694
149,4%
Támogatás
0
0
0
6 155
0
6 155
0
0
Tartalékképzés
0
1 323
0
33 845
6 505
37 905
0
6 505
Kiadás összesen:
4 014
83 000
22 000
1 621
7,4%
40 000
20 000
6 505
32,5%
578 510
942 000
1 458 894
154,9%
EGYENLEG:
-14
0
0
-298
0
0
13 495
-18 908
0
-101
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

11. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Központ által könyvelt összesen
ezer Ft
Összesen
2016.
2017.
Megnevezések 
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
676 835
1 094 680
1 638 518
149,7%
Egyéb támogatás 
4 031
19 400
6 546
33,7%
Adomány, hagyaték
37 995
2 000
33 715
1685,8%
Működési bevételek 
854 099
701 550
1 152 765
164,3%
Pályázatok
31 622
17 500
66 244
378,5%
Pénzügyi műveletek
12 580
7 500
10 921
145,6%
Járadék - működési
1 362 189
1 387 203
1 387 203
100,0%
Járadék - felújítási 
40 000
20 000
20 000
100,0%
Tartalék bevonás
267 780
251 031
200 424
79,8%
Bevétel összesen:
3 287 132
3 500 864
4 516 337
129,0%
Kiadások
Anyagköltség
41 093
26 180
41 149
157,2%
Igénybevett szolg.
458 986
312 780
386 115
123,4%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
23 292
24 950
26 651
106,8%
Személyi jellegű ktg
372 752
463 000
437 444
94,5%
Beszerz., beruház.
600 690
1 003 600
1 483 405
147,8%
Támogatás
1 538 785
1 485 389
1 766 200
118,9%
Tartalékképzés
239 710
184 965
370 809
200,5%
Kiadás összesen:
3 275 308
3 500 864
4 511 772
128,9%
EGYENLEG:
11 824
0
4 565
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

12. oldal
MAZSIHISZ központ és intézményei
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Önálló intézmények
ezer Ft
Szeretetkórház
ORZSE
Összesen
Megnevezések 
2016.
2017.
2016.
2017.
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 
920 598
900 000
874 579
97,2%
216 473
213 300
227 489
106,7%
1 137 071
1 113 300
1 102 068
99,0%
Egyéb támogatás 
55 046
230 000
0
0,0%
6 173
3 000
3 294
109,8%
61 219
233 000
3 294
1,4%
Adomány, hagyaték
155 867
45 500
87 381
192,0%
360
500
385
77,0%
156 227
46 000
87 766
190,8%
Működési bevételek 
259 713
30 000
258 016
860,1%
9 591
6 200
11 280
181,9%
269 304
36 200
269 296
743,9%
Pályázatok
11 482
272 000
272 947
100,3%
2 063
5 000
1 480
29,6%
13 545
277 000
274 427
99,1%
Pénzügyi műveletek
205
300
81
27,0%
10
10
4
40,0%
215
310
85
27,4%
Járadék - működési
70 898
81 000
77 728
96,0%
70 000
70 000
70 000
100,0%
140 898
151 000
147 728
97,8%
Járadék - felújítási 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tartalék bevonás
4 919
27 000
146 492
542,6%
0
0
0
4 919
27 000
146 492
542,6%
Bevétel összesen:
1 478 728
1 585 800
1 717 224
108,3%
304 670
298 010
313 932
105,3%
1 783 398
1 883 810
2 031 156
107,8%
Kiadások
Anyagköltség
207 173
176 000
193 879
110,2%
13 135
22 500
14 928
66,3%
220 308
198 500
208 807
105,2%
Igénybevett szolg.
346 035
367 100
390 886
106,5%
49 461
46 158
49 808
107,9%
395 496
413 258
440 694
106,6%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
7 602
12 700
6 607
52,0%
2 611
4 150
2 943
70,9%
10 213
16 850
9 550
56,7%
Személyi jellegű ktg
744 436
760 000
830 188
109,2%
238 028
220 902
236 016
106,8%
982 464
980 902
1 066 204
108,7%
Beszerz., beruház.
5 179
254 000
277 461
109,2%
1 369
4 300
10 252
238,4%
6 548
258 300
287 713
111,4%
Támogatás
16 785
16 000
4 794
30,0%
0
0
0
16 785
16 000
4 794
30,0%
Tartalékképzés
151 518
0
13 409
0
0
0
151 518
0
13 409
Kiadás összesen:
1 478 728
1 585 800
1 717 224
108,3%
304 604
298 010
313 947
105,3%
1 783 332
1 883 810
2 031 171
107,8%
EGYENLEG:
0
0
0
66
0
-15
66
0
-15
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2

13. oldal
Mazsihisz összesített
2016. évi gazdálkodás, 2017. évi terv, 2017. I.-IV. negyedévi gazdálkodás
Halmozódások nélkül
ezer Ft
Összesen
Megnevezések 
2016.
2017.
tény
terv
01-12. tény
%
Bevételek
Állami támogatások 

1 813 906
2 207 980
2 740 586
124,1%
Egyéb támogatás 
65 250
252 400
9 840
3,9%
Adomány, hagyaték
194 222
48 000
121 481
253,1%
Működési bevételek 
1 123 403
737 750
1 422 061
192,8%
Pályázatok
45 167
294 500
340 671
115,7%
Pénzügyi műveletek
12 795
7 810
11 006
140,9%
Járadék - működési
1 362 189
1 387 203
1 387 203
100,0%
Járadék - felújítási 
40 000
20 000
20 000
100,0%
Tartalék bevonás
272 699
278 031
346 916
124,8%
Bevétel összesen:
4 929 632
5 233 674
6 399 765
122,3%
Kiadások
Anyagköltség

261 401
224 680
249 956
111,2%
Igénybevett szolg.
854 482
726 038
826 809
113,9%
Hatósági szolg., pü. műv. ráford.
33 505
41 800
36 201
86,6%
Személyi jellegű ktg
1 355 216
1 443 902
1 503 647
104,1%
Beszerz., beruház.
607 238
1 261 900
1 771 118
140,4%
Támogatás
1 414 672
1 350 389
1 623 266
120,2%
Tartalékképzés
391 228
184 965
384 218
207,7%
Kiadás összesen:
4 917 742
5 233 674
6 395 215
122,2%
EGYENLEG:
11 890
0
4 550
2016  tény 2017 terv, 2017. tény 01-12_2