Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Kommunikációs, marketing és média költések az Intézmény és Piacfenntartó Szervezetnél'.

Date: Sat, 23 Nov 2019 19:23:45 +0000
Subject: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Kommunikációs, marketing és média költések az Intézmény és Piacfenntartó Szervezetnél
From: KecsUP <[FOI #13640 email]>
To: =?UTF-8?Q?=22K=C3=B6zAdat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=@kimittud.org, =?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9sek_Int=C3=A9zm=C3=A9ny_=C3=A9s?=@kimittud.org, =?UTF-8?Q?_Piacfenntart=C3=[email address], _Kecskem=C3=A9t?= =?UTF-8?Q?_adatgazd=C3=A1n=C3=A1l=22_ <[Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét request email]>, ?=@kimittud.org

Tisztelt Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első 9 hónapjában kommunikáció, marketing és média témakörökben kötött szerződéseket. Kérem, hogy adatszolgáltatása terjedjen ki Intézmény és Piacfenntartó Szervezet által kötött szerződésekre, és a Intézmény és Piacfenntartó Szervezet mint kedvezményezett vagy konzorciumi tag által elnyert EU pályázatokra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 23.

Üdvözlettel:

KecsUP

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13640 email]

Ha a(z) Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét nem a(z) [Intézmény és Piacfenntartó Szervezet, Kecskemét request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------