1565/2014 (X.2.) kormányhatározat döntéselőkészítő anyagai

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "1565/2014 (X.2.) kormányhatározat a kisvárdai labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztési beruházással kapcsolatos intézkedésekről, valamint
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról" kapcsolódóan a kormány elé beterjesztett javaslat eredeti szövegét, az előterjesztő nevét, a javaslat készítőjét, valamint a Kormány hivatkozott döntését megalapozó tanulmányt, jelentést, vagy más, a döntést megalapozó iratot, ami alapján a kormány 120 millió forintról 920 millió forintra emelte a támogatás összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 3.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Miniszterelnökség!

A jogszabály értelmében 2014. október 18. határidőig kellett volna válaszolni. Legyenek szívesek a törvényben rögzített határidőt betartani és megválaszolni a közérdekű adatigénylést.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhegyi Enikő dr.
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment SMiBizC224 14102118251.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten küldöm a Miniszterelnökség
adatigénylésére küldött válaszát.

 

 

 

[1]Leírás: Leírás: logo Tisztelettel és üdvözlettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. I. emelet 54.

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei