1603/2014. XI. 4. sz.korm. határozattal elfogadott stratégiák

Tóth Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tóth Balázs

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

a) Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.c. dokumentumot
b) a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát,
c) Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának
keretstratégiáját,
d) a  Köznevelés-fejlesztési stratégiát

melyeket a kormány az 1603/2014. (XI.4.) sz. határozata szerint elfogadott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 18.

Üdvözlettel:
Szabó Tímea
országgyűlési képviselő

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment SMiBizC224 14112717460.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által benyújtott
közérdekű adatigénylésre.

 

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)


Attachment MiBiz350406582120141202101855.pdf
100K Download View as HTML


Iktatószám: 56809-2/2014/JOGIEÜ

 

Szabó Tímea részére

országgyűlési képviselő

 

[1][FOI #3465 email]

 

Tisztelt Képviselő Asszony!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján a Miniszterelnökség részére megküldött és
onnan az Emberi Erőforrások Minisztériumához továbbított közérdekű
adatigénylésére hivatkozással csatoltan megküldöm a Minisztérium
válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Balázs:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nyugdíjas képviselők

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Szabó Tímea által

Az izsáki jelentés

A(z) Belügyminisztérium részére Szabó Tímea által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei