2. kerület Ürömi utca - Cserfa utca kereszteződés

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő információkat:

Várható-e a 2. kerület Ürömi utca - Cserfa utca kereszteződésben Forgalomtechnikai tükör elhelyezése az Ürömi utca 22. elé, mert a Cserfa utcáról az Ürömi utcára hajtva mindkét irányba a kereszteződés nehezen belátható, balesetveszélyes?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 25.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0002917/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #809 email]

 

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!

 

 

 Köszönettel megkaptuk Társaságunkhoz érkezett megkeresését.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Közút Zrt. munkatársai a helyszínt
megvizsgálták.

 

A kérdéses helyszín "T" alakú becsatlakozás. A Cserfa utca és az Ürömi út
hegyes szögű találkozása kis mértékben valóban nehezíti a Cserfa utcából
kikanyarodó –egyébként nem túl jelentős számú – személygépjármű 
helyzetét. A láthatóságot segíti azonban a közelmúltban létesített
gyalogos-átkelőhely, melynél a torkolatot parkolást lehatároló úgynevezett
fülekkel szűkítették. Az itt parkoló járművek így - a korábbihoz képest -
a csomóponttól távolabbra kerültek. A becsatlakozás mindkét oldalán fák
találhatók, amelyek lombosodás után gátolnák egy oda helyezett tükör
láthatóságát segítő funkcióját.

 

A leírt szempontok alapján Cserfa utca - Ürömi út becsatlakozáshoz nem
tervezzük  KRESZ tükör kihelyezését.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013.március 6.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

Ügyfélszolgálati csoportvezető

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Köszönöm válaszukat, amelyet elfogadok.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A megadott helyszínre vizsgálatot végzett a BKK, azonban nemleges válaszra jutott.

Szakmai szempontból várhatóan jobban felmérhetik, de legalább tudható, ha megkérdezzük, valami történik ez ügyben.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei