2006. október 4-én történt átadás-átvétel Walter Dezső és Dr. Fodor Tamás között

Németh Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2006. október 4-én megtörtént átadás-átvétel jegyzőkönyvét, mely Walter Dezső és Dr. Fodor Tamás között jött létre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 20.

Üdvözlettel: Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sent request to Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A válaszadás 15 napos határideje lejárt. Szeretném felhívni figyelmét arra, hogy kész vagyok bírósági úton is érvényesíteni a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogomat.
Kérem, küldjék meg részemre a kért dokumentumot!

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Németh Csaba hozzászólt ()

Ment a levél a NAIH-nak.

Link to this

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, küldje el részemre a kért dokumentumot, vagy írja meg, hogy miért nem teljesíti kérésemet!

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Németh Csaba
Tisztelt Cím!

Elektronikus levél formájában kerete meg SMJV Polgármesteri Hivatalát,
melyben kérte a 2006. okt. 4-i Walter Dezső – Dr. Fodor Tamás közötti
átadás-átvételi jegyzőkönyvet, illetve SMJV Önkormányzata és a Globex
Brókerház Értékpapírforgalmazási Rt. között létrejött szerződést.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 30.§ (2) bekezdése szerint
a közérdekű adatot az igénylő által meghatározott formában kell
rendelkezésre bocsátani. Ön megkeresésében válasz e-mail formájában kérte
az adatszolgáltatást. A kért dokumentum hivatalunkban elektronikus
formában nem áll rendelkezésre. A Pesti Központi Kerületi Bíróság által,
10.P.87.319/2012/4 számon hozott eseti döntésében (mely a közérdekű
adatigényléshez kapcsolódó költségek meghatározásáról rendelkezik) a
dokumentumok elektronizálásának, szkennelésének díját oldalanként 9 ft-ban
határoztat meg. Ezen díjat figyelembe véve a kért dokumentumok esetében,
melyek terjedelmüket tekintve 888 + 7 oldal, a közérdekű adatigényléshez
kapcsolódó díjat 8.055,- Ft-ban határozom meg. Figyelemmel az Infotv. 29.§
(3) bekezdésére az Ön által kért adatszolgáltatást az esetben van mód
teljesíteni, ha a fent meghatározott díjat SMJV Polgármesteri Hivatala
számára megfizeti, és e befizetést hitelt érdemlően bizonyítja (pl.:
bankszámlakivonat másolatának megküldése, házipénztárba történő befizetés
esetén kiállított igazolás megküldésével).

Engedje meg azonban, hogy felhívjam a figyelmét, az Ön által kért
polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve igényelt szerződés,
mint közérdekű adat SMJV Polgármesteri Hivatalában időpont egyeztetést
követően személyesen is megtekinthető, illetve az Ön által kértek szerint
arról másolat készíthető. Így elkerülhető, hogy olyanokért is fizessen,
amelyre esetlegesen nem tart igényt.

                                Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs
aljegyző
----- Továbbította: Szabolcs Sárvári/SMJVPH dátum: 2012.08.23 15:10 -----

Feladó: József Dobos/SMJVPH
Címzett: Szabolcs Sárvári/SMJVPH@sopron-ph
Dátum: 2012.08.16 10:43
Tárgy: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - 2006. október 4-én történt
átadás-átvétel Walter Dezső és Dr. Fodor Tamás között

--------------------------------------------------------------------------

Tóthné Ács Mónika
titkársági ügyintéző
Jegyzői Titkárság
06/99 515-113
----- Továbbította: Mónika Ács/SMJVPH dátum: 2012.08.16 10:43 -----

Feladó: Németh Csaba <[FOI #80 email]>
Címzett: KözAdat requests at Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2012.08.16 10:32
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - 2006. október 4-én történt
átadás-átvétel Walter Dezső és Dr. Fodor Tamás között

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Kérem, küldje el részemre a kért dokumentumot, vagy írja meg, hogy
    miért nem teljesíti kérésemet!
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   
   
    -------------------------------------------------------------------
    Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
    küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
    kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
    [FOI #80 email]
   
    Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
    KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
    segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
    [1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   
    Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
    találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
    helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
    hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
   
    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm válaszukat. A fénymásolásnak mennyi az oldalankénti díja?

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

A fénymásolás díja oldalanként nettó 5,- Ft + Áfa.

        Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #80 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.08.28 21:32
Tárgy: Re: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - 2006. október 4-én
történt átadás-átvétel Walter Dezső és Dr. Fodor Tamás között

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Köszönöm válaszukat. A fénymásolásnak mennyi az oldalankénti díja?
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem írja meg, melyik számlaszámra utaljam a "2006. okt. 4-i Walter Dezső – Dr. Fodor Tamás közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv" szkennelésének díját.
(7 oldal * 9Ft/oldal+ÁFA = 80Ft)
Ez a 7 oldal tartalmazza a város hitelállományára vonatkozó és egyéb összeget?

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

Vélhetőleg nem fogalmaztam teljesen pontosan. A kért polgármesteri átadás
átvételi jegyzőkönyv 888 oldal.

                                            Tisztelettel: Sárvári Szabolcs
aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #80 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.09.03 14:53
Tárgy: Re: Válasz: Re: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - 2006.
október 4-én történt átadás-átvétel Walter Dezső és Dr. Fodor
Tamás között

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Kérem írja meg, melyik számlaszámra utaljam a "2006. okt. 4-i
    Walter Dezső – Dr. Fodor Tamás közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv"
    szkennelésének díját.
    (7 oldal * 9Ft/oldal+ÁFA = 80Ft)
    Ez a 7 oldal tartalmazza a város hitelállományára vonatkozó és
    egyéb összeget?
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm válaszát.
Ez esetben igénylésemet visszavonom.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Időközben megkaptam Dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének válaszát az üggyel kapcsolatban.
Ő többek között az alábbiakat írta:
"Tekintettel arra, hogy Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában minden bizonnyal – akár nagy terjedelem, jelentős oldalszám esetében is – rendelkezésre állnak a papír alapú iratok, közérdekű adatok digitalizálásának feltételei, az elektronikus formában kért közérdekű adat igénylés teljesítésével kapcsolatban, az elektronikus másolat elkészítése során nem merül fel olyan „másolási költség”, amely a 9 forint/lap szkennelési költséget, vagy bármilyen más költségtérítést megalapozna. Tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. §-ának (5) bekezdésében említett jogszabály még nem született meg, álláspontom szerint a szkennelésért nem számítható fel másolási költség."

A fentiekre tekintettel kérdezem, hogy továbbra is fenntartják -e a szkennelésre vonatkozó oldalankénti 9 Ft-os díjat?

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

Dr. Péterfalvi Attila elnök Úr levélben megkereste SMJV Polgármesteri
Hivatalát. E levelében az Ön által is idézett észrevételt megtette, és
tájékoztatást kért. Ahogy Önt, úgy Elnök Urat is tájékoztattuk az általunk
közölt 9,- Ft/lap számításának hátteréről, melyet a továbbiakban is
fenntartunk.

                Tisztelettel: Sárvári Szabolcs aljegyző  

Feladó: Németh Csaba <[FOI #80 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.11.16 12:56
Tárgy: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés -
2006. október 4-én történt átadás-átvétel Walter Dezső és Dr.
Fodor Tamás között

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Időközben megkaptam Dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és
    Információszabadság Hatóság elnökének válaszát az üggyel
    kapcsolatban.
    Ő többek között az alábbiakat írta:
    "Tekintettel arra, hogy Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri
    Hivatalában minden bizonnyal – akár nagy terjedelem, jelentős
    oldalszám esetében is – rendelkezésre állnak a papír alapú iratok,
    közérdekű adatok digitalizálásának feltételei, az elektronikus
    formában kért közérdekű adat igénylés teljesítésével kapcsolatban,
    az elektronikus másolat elkészítése során nem merül fel olyan
    „másolási költség”, amely a 9 forint/lap szkennelési költséget,
    vagy bármilyen más költségtérítést megalapozna. Tekintettel arra,
    hogy az Infotv. 29. §-ának (5) bekezdésében említett jogszabály még
    nem született meg, álláspontom szerint a szkennelésért nem
    számítható fel másolási költség."
   
    A fentiekre tekintettel kérdezem, hogy továbbra is fenntartják -e a
    szkennelésre vonatkozó oldalankénti 9 Ft-os díjat?
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Csaba:
Csak a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei