2008-2016 között az Óbudai Gázgyár környezetében végzett mérési adatok és a szennyezettséggel kapcsolatos adatok kérése

Mihalik Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mihalik Zoltán

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmi Főosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2008 és 2016 évek között a Budapest III. kerület az Óbudai Gázgyár környezetében végzett, teljes körű (talaj, talajvíz, felszín alatti vizek, Duna, ....) mérési adataikat és minden a terület szennyezettségével összefüggésben rendelkezésre álló egyéb adatot, illetve lezárt és folyamatban lévő eljárásaik dokumentációját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 6.

Üdvözlettel:

Mihalik Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mihalik Zoltán

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

2016. február 6-án közérdekű adatigénylést nyújtottam be hivatalukhoz " 2008-2016 között az Óbudai Gázgyár környezetében végzett mérési adatok és a szennyezettséggel kapcsolatos adatok kérése" tárgyban. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében a Kormányhivatalnak, mint adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adnia az adatigénylésre.
Megkeresésemre 2016. február 22-ig az Önök részérő nem érkezett semmilyen válasz, ezért felhívom figyelmüket, hogy ezzel a fent nevezett törvényi kötelességüknek nem tettek eleget és jelenleg is törvényt szegnek.
Kérem mielőbb válaszoljanak az általam korábban megfogalmazott és hivatalosan benyújtott adatigénylésre.

üdvözlettel

Mihalik Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF


Attachment attachment.jpg
0K Download

Attachment attachment.jpg
15K Download

Attachment 1970 2 2016.pdf
52K Download View as HTML


Mihalik Zoltán

részére

 

Tisztelt Mihalik Zoltán Úr!

 

Jelen levelemhez csatolom a Pest Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály PE/ KTF/1970-2/2016. számú levelét a tárgyi
ügyben előterjesztett közérdekű adatigénylésére vonatkozóan, szíves
tájékoztatásul.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Gönczi Irén

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

[3]cid:[email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF


Attachment attachment.jpg
0K Download

Attachment attachment.jpg
15K Download

Attachment 1970 3 2016.pdf
51K Download View as HTML


Mihalik Zoltán

részére

 

Tisztelt Mihalik Zoltán Úr!

 

Jelen levelemhez csatolom a Pest Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály PE/ KTF/1970-3/2016. számú levelét a tárgyi
ügyben előterjesztett közérdekű adatigénylésére vonatkozóan, szíves
tájékoztatásul.

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Gönczi Irén

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

[3]cid:[email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mihalik Zoltán:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei