2012. évi NEA-pályázatok eredménylistája

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. évben a Nemzeti Együttműködési Alap minden szakmai pályázata tekintetében az alábbi adatokat: pályázatonként a nyertes pályázók neve és az általuk elnyert pályázati összeg, valamint pályázatonként az elutasított pályázók neve, illetve az elutasítás oka.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 11.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Info (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt Levélíró!

 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az [1][Emberi Erőforrás Támogatáskezelő request email] e-mail cím az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Főigazgatóságának központi e-mail elérhetősége.
Az intézmény honlapján ([2]www.emet.gov.hu) megtekinthető az egyes szakmai
programokhoz kapcsolódó közvetlen e-mail és telefonos elérhetőség. Kérjük,
hogy szakmai programok vonatkozásában a továbbiakban a gyorsabb ügyintézés
érdekében a honlapon található közvetlen elérhetőségekre írni
szíveskedjen.

 

Köszönettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft!

Köszönjük, hogy adatigénylésével az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz fordult.

Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére tájékoztatom, hogy a 2013. április 12-én a [FOI #1057 email] elektronikus levélcímről érkezett – „Közérdekűadat igénylés - 2012. évi NEA-pályázatok eredménylistája” tárgyú – közérdekű adatigénylés jelentős terjedelme miatt az igény teljesítésére nyitva álló határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Kérem szíves türelmét a kért adatok összeállításáig.

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


Attachment iso 8859 2 Q NEA 12 SZ F6sszes 5F 5Felutas EDtott.pdf.pdf
0K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
0K Download View as HTML

Attachment FW K z rdek adat ig nyl s 2012.vi NEA p ly zatok eredm nylist ja.txt
0K Download View as HTML


Tisztelt atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft!

 

A 2013. április 12-én a [1][FOI #1057 email]
elektronikus levélcímről érkezett közérdekű adatigénylésre vonatkozó
adatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.

Köszönjük megkeresésüket és türelmüket!  

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Info (EMET) would like to recall the message, "Közérdekűadat igénylés - 2012. évi NEA-pályázatok eredménylistája".

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Hivatkozása ide

Feladó: Info (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


Attachment iso 8859 2 Q NEA 12 SZ F6sszes 5F 5Felutas EDtott.pdf
0K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft!

 

A 2013. április 12-én a [1][FOI #1057 email]
elektronikus levélcímről érkezett közérdekű adatigénylésre vonatkozó
adatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.

Köszönjük megkeresésüket és türelmüket!  

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei