2013. évi beszámoló

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi költségvetési beszámolóját, illetőleg az 5 millió forint értéket elérő szerződéseket 2013. évre, valamint 2014. év első félévére vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 18.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment k z rdek adat ir nti ig ny.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Úr!

Mellékelten csatolom a közérdekű adat kiadás iránti megkeresés
válaszlevelét, melyet 2014. július 30. napján, a közérdekű
adatigénylésre nyitva álló határidőn belül elküldtünk a
megkeresésben szereplő e-mail címre.

Tisztelettel: dr. Molnár Szabina ka. jogtanácsos Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal

Hivatkozása ide

Kis-Guczi Péter hozzászólt ()

"Mellékelten csatolom a közérdekű adat kiadás iránti megkeresés válaszlevelét, melyet 2014. július 30. napján, a közérdekű adatigénylésre nyitva álló határidőn belül elküldtünk a megkeresésben szereplő e-mail címre."

Ha ez igaz lenne, akkor nem augusztus 4-én jelenik meg a Ki mit tud portálon.

Egyszerűbb lett volna határidőben reagálni, nem pedig az utolsó péntekre hagyni a válaszolást, amit már a hivatali munkaidő lejárta miatt nem is küldtek el, így kicsúsztak a törvény által meghatározott 15 napból.

Link to this

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment S36BW 214080411210.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Úr!

Mellékelten csatolom az elküldés megtörténtét igazoló e-mailes
visszaigazolást.

Tisztelettel: dr. Molnár Szabina ka. Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: OKF Hivatal Titkárság
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 
Tisztelt Kis-Guczi Úr!
 
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által adott válaszra
tett észrevételei kapcsán az alábbiakat jegyzem meg:
 
"Ha ez igaz lenne, akkor nem augusztus 4-én jelenik meg a Ki mit tud
portálon."
 
Előfordul az oldal használata során olyan hiba, hogy a rendszer a választ
nem továbbítja a generált e-mailcímre, ez személyes tapasztalat.
Szerencsére az oldal üzemeltetői általában a lehető legrövidebb időn belül
reagálnak a problémák észleléséről szóló levelekre, de előfordulhat, hogy
éppen ilyen rendszerhiba miatt a válasz nem jelenik meg a Kimittud
oldalán. Mivel a Kolléganő feltöltötte az eredeti e-mail-t is, láthatja,
hogy a választ valóban határidőben továbbította, így állításának az Ön
részéről történt nyilvános kétségbevonásának nem volt semmi alapja.
 
"Egyszerűbb lett volna határidőben reagálni, nem pedig az utolsó péntekre
hagyni a válaszolást"
 
A határidő első és utolsó napján adott válasz egyaránt határidőben adott
válasznak minősül.
 
A rendszer ráadásul jelen esetben augusztus 2-át (SZOMBAT) adta meg
határidőül. Amennyiben a határidő hétvégére esik, értelemszerűen azt azt
követő első munkanapon kap választ az adatigényére, így a válasz még a mai
napon se lett volna elkésett, ennek ellenére a Kolléganő láthatóan
igyekezett betartani a rendszer által generált határnapot.
 
"amit már a hivatali munkaidő lejárta miatt nem is küldtek el"
 
Amint azt a feltöltött e-mailből láthatta, a levél elküldése megtörtént.
Az, hogy a Kolléganő a választ munkaidejében vagy munkaidőn túl küldi el,
az igény teljesítésére vonatkozó határnap szempontjából teljesen
irreleváns.
 
"így kicsúsztak a törvény által meghatározott 15 napból"
 
Amennyiben figyelmesen tanulmányozza az Infotv-t, láthatja, hogy annak 29.
§ (1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek
az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását
követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz
eleget.
 
Amennyiben az adatigény pénteki napon munkaidő után olyan időpontban
érkezik, amikor már nincs érkeztetés vagy szabad- vagy munkaszüneti napon,
a szerv tudomására jutás nem történik meg, így ilyenkor a rendszer által
generált határidő nem esik egybe az Infotv. által meghatározott
határidővel. Ezt természetesen csak általánosságban jegyzem meg, nem
tudom, hogy a szóban forgó adatigényt milyen napszakban továbbította az
adatgazda felé.
 
Üdvözlettel:
 
dr. Gyurka Tímea tű. ezredes sk.
hivatalvezető
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 

Hivatkozása ide

Feladó: Veszprém MKI
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment iso 8859 2 Q k F6z E9rdek FB adat ir E1nti ig E9ny.pdf.pdf
11 Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Adminisztrátor hozzászólt ()

Kedves Érintettek, rendszerünkbe valóban beérkezett a válasz, azonban címzéshiba/kommunikációs hiba miatt a függő válaszok közé került.

Most hozzárendeltük az igényléshez, így már látszik az adatigénylésnél, a megfelelő dátumnál, de a mai levelezést követően.

Elnézést kérünk az okozott félreértésért, és kérjük, legyenek türelmesebbek, és kiindulásként feltételezzék az együttműködést a másik fél részéről.

Ezért is szoktuk javasolni a visszakérdezést az igénylő, és az újraküldést az adatgazda részéről.

Üdv, KiMitTud admin

Link to this

Kis-Guczi Péter hozzászólt ()

Köszönöm a rendszer üzemeltetőitől a félreértés feloldását.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei