2013-as HÉSZ Luppa-tavat érintő módosításhoz érkezett hatósági állásfoglalások

Szép-Magyar Ágnes küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szép-Magyar Ágnes

Delivered

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Luppa-tavat érintő 2013-as HÉSZ módosítással kapcsolatban érkezett minden hivatalos állásfoglalást. (Vízügy-, Környezetvédelmi Hatóságok stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 1.

Üdvözlettel:
Szép-Magyar Ágnes
Civilkalász

Hivatkozása ide

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download


Tisztelt Szép-Magyar Ágnes!

 

880/2017 iktatószámú, közérdekű adat igénylés tárgyában érkezett
kérelmükre válaszul küldöm a mellékelt dokumentumot.

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:image001.jpg@01D1B4FD.DC2E6A50  

 

Varga Rita

főépítészi munkatárs

Budakalász Polgármesteri Hivatal 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, 104-es
mellék
[2] E-mail:
[email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját, és törölje gépéről e levelet.

 

 

References

Visible links
2. mailto: E-mail:%[email address]

Hivatkozása ide

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download


Tisztelt Szép-Magyar Ágnes!

 

880/2017 iktatószámú, közérdekű adat igénylés tárgyában érkezett
kérelmükre válaszul küldöm a mellékelt dokumentumot, mely mérete miatt az
alábbi linken érhető el:

[1][email address]
sent you some files
[2][IMG] [3]Download [4][IMG]
Files (9.83 MB total)
velemenyek_HESZ_mod_2013.pdf
Will be deleted on
16 March, 2017
Get more out of WeTransfer, get [5]Plus

 

[6]About WeTransfer [7]Contact [8]Legal

 

To make sure you can receive our emails, please add
[9][email address] to your [10]trusted contacts

Üdvözlettel:

 

 

[11]cid:image001.jpg@01D1B4FD.DC2E6A50  

 

Varga Rita

főépítészi munkatárs

Budakalász Polgármesteri Hivatal 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, 104-es
mellék
[12] E-mail:
[email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját, és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.wetransfer.com/downloads/a19...
3. https://www.wetransfer.com/downloads/a19...
4. https://www.wetransfer.com/downloads/a19...
5. https://www.wetransfer.com/plus?trk=emai...
6. https://www.wetransfer.com/about
7. https://www.wetransfer.com/contact
8. https://www.wetransfer.com/legal
9. mailto:[email address]
10. http://we.tl/trustedcontacts
12. mailto: E-mail:%[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szép-Magyar Ágnes:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei