2014. -2015.-2016-2017-évi Bánhorváti Szivárvány Gyermek óvodai normatív támogatások részletes kimutatását,

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2014. -2015.-2016-2017-évi Bánhorváti Szivárvány Gyermek óvodai normatív támogatások részletes kimutatását, egész napos ellátásban részesülő gyerekek részletezése.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 24.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Az adat igényemet a továbbiakban az eredeti adat igényléstartalmával fenn tartom .
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 13.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az adat igényemet a továbbiakban az eredeti adat igényléstartalmával fenn tartom .
Vagy talán nincsenek tisztában az adat igénylésem tartalmával ???

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 20.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Község Önkormányzata

Tisztelt Deák Ferenc!
Kért adatigénylésére az alábbi tájékoztatást tudom adni:
2017. év:
Köznevelési feladatok támogatása: 63.937.090 Ft
Szociális étkeztetés: 1.992.960 Ft
Gyermekétkeztetés és konyhai dolgozók: 17.205.139 Ft
Összesen: 83.135.189 Ft
2016. év:
Köznevelési feladatok támogatása: 62.956.800 Ft
Szociális étkeztetés: 2.325.120 Ft
Gyermekétkeztetés és konyhai dolgozók: 14.966.871 Ft
Összesen: 80.248.791 Ft
2015. év:
Köznevelési feladatok támogatása: 48.174.400
Szociális étkeztetés: 1.992.980
Gyermekétkeztetés és konyhai dolgozók: 13.115.029 Ft
Összesen: 63.282.409 Ft
2014. év:
Köznevelési feladatok támogatása: 49.343.520 Ft
Szociális étkeztetés: 1.992.560
Gyermekétkeztetés és konyhai dolgozók: 15.064.041
Összesen: 66.400.121 Ft
Óvodások létszáma október 1-i állapot szerint:
2013/2014 év: 30 fő
2014/2015 év: 30 fő
2015/2016 év: 40 fő
2016/2017 év: 41 fő
2017/2018 év: 51 fő
Óvodások létszáma májusi állapot szerint:
2013/2014 év: 35 fő
2014/2015 év: 37 fő
2015/2016 év: 42 fő
2016/2017 év: 45 fő
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #10302 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10302 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

Tisztelt adatgazda örülők neki,hogy a törvényben előírt
15 napos válaszidőt megint nem tartotta be ami jellemző önre .
Több esetben a B.A.Z.Megyei Kormányhivatal Törvényességi felügyelet fel szólította önt a törvényes keretek között tegye meg az adatigénylő felé válaszát .
Ezt 2018.02.08.napon meg kellet volna önnek tennie ,lehetséges nem ismeri az önre vonatkozó törvényi előírást .
Pedig a http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
Adatvédelmi felelős: Dr. Szécsi Ottó
A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

A fenti adatigényemet 2018. január 24.én nyújtottam be az ön hivatalához
több esetben felhívtam a késedelmes válaszra a figyelmét 2018. február 13.,2018. február 20.,és ön a törvényes válaszadási időn túl 127 nap elteltével tett eleget . Mi ennek a hanyagságnak az oka ???

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei