2014-es Választás - Kamupártok

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Jelenleg a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal válaszát várjuk. Az adatigénylésre normális esetben jogszabály szerint nem később, mint (részletek).

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a https://szelbernadettblog.blog.hu/2019/0... cikkhez hasonlóan a 2014-es választás utáni pártok behajtásának eredményességét megküldeni a http://www.valasztas.hu/dyn/pv14/szavoss... alapján a következő pártokra vonatkozóan (és ha valamelyik hiányzik, kérem adják azt is!) összesítve és egyenként is:

4K!
A HAZA NEM ELADÓ
A VÁLASZ
AQP
EGYIKSEM
EGYÜTT 2014
EP
EU. ROM
EURÓPAI BALOLDAL
FIDESZ-KDNP
FKGP
HATMAP
JESZ
JOBBIK
KALÓZPÁRT
KISGAZDAPÁRT-MIÉP
KMSZ
KTI
LDU
LMP
MACSEP
MAJP
MCF
MCP
MDU
MEGÚJULÁSPÁRT
MGOÖ
MGP
MKSZU
MNP
MROÖ
MRPP
MSZDP
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
MUNKÁSPÁRT
NEMZETI ÉRDEKÉRT
NOP
Nemzeti Forr.Párt
NÉP
OLÖ
ORSZ. BOLGÁR ÖNK.
ORSZ. HORVÁT ÖNK.
ORSZ. RUSZIN ÖNK.
ORSZ.SZLOVÉN ÖNK.
ORÖ
OSZÖ-CSSM
REND PÁRT
REND, SZABADSÁG
SEM
SMS
SZAVA
SZDP
SZEM-NŐPÁRT
SZMP
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
SZOÖ
TBP
TEMPO
UKRÁN ORSZ ÖNKORM
ZÖLDEK
ÉLŐLÁNC
ÖP
ÖRMÉNY
ÚDP
ÚGP
ÚMP

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 10.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő toma:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei