2015/20 Közbeszerzés, szerződések

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az önkormányzat által kiírt "Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának tulajdonában lévő lakóépületek, intézmények, lakások és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek engedélyezési dokumentációjának elkészítési, bontási engedélyezési dokumentációjának elkészítési, építési kivitelezési tervdokumentációjának elkészítési, tervezői művezetési munkáinak elvégzésére " közbeszerzés nyertes ajánlattevőivel létrejött szerződéseket.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20
Iktatószám: 2287/2015
CPV Kód: 71320000-7
Nyertes ajánlattevő: Archi-kon Kft., MG-Építész Kft. CÉH Zrt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 5.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!

2015. március 5-én érkezett közérdekű adatigénylését az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 27. § (3a) bek. második mondata alapján mely szerint „A
tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra
hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is
teljesíthető.”,  az alábbiak szerint teljesítem.

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 30. § alapján az
ott megszabott dokumentumokat hirdetmény formájában a Közbeszerzési
Értesítőben, a Kbt. módosító 2013. évi CXVI. törvény nyomán 2013. július
1. napjától a Kbt. 31. § alapján a közbeszerzések ott megszabott
dokumentumait pedig a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban kell közzétenni (erről bővebb információval az
Önkormányzat honlapjának „Közbeszerzések” oldala szolgál).

 

A hirdetmények elektronikusan, kereshető formában elérhetők a
Közbeszerzési Hatóság honlapján ([1]www.kozbeszerzes.hu) a „Közbeszerzési
Értesítő” menüpont alatt és a kereshető Közbeszerzési Adatbázis ugyanitt a
„ Közbeszerzési Adatbázis” menüpont alatt. A KBA a közbeszerzési eljárások
központi nyilvántartása. Ennek részeként közbeszerzési eljáráshoz és
ajánlatkérő szervezethez kapcsolódóan tárolja a közbeszerzésekkel
kapcsolatos adatokat és dokumentumokat. A „Keretmegállapodás a Bp. XIII.
kerületi Önk. tulajdonában lévő lakóépületek, intézmények, lakások és nem
lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek engedélyezési, bontási
engedélyezési, építési kivitelezési tervek elkészítésére,tervezői
művezetésre” tárgyú közbeszerzési eljárás közzétett dokumentumai
ingyenesen, elektronikusan mindenki számára elérhetők az alábbi
elektronikus címeken:

[2]http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut...

[3]http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:...

Kérem a válasz elfogadását.

Tisztelettel

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző

megbízásából

dr. Bálint Erika

adatvédelmi felelős

_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.kozbeszerzes.hu/
2. http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut...
3. http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei