2015. évi Medikus Kupa rendezvény

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a 2015. évi Medikus Kupa rendezvénnyel kapcsolatos összes, a Semmelweis Egyetemet érintő kiadás és bevétel összegét, jogosultját és időpontját
2. a rendezvénnyel kapcsolatos összes szerződést
3. ha bármelyik a szerződés pályáztatás alapján lett megkötve, akkor a pályázat típusát, meghirdetésének időpontját, a pályázók nevét és a pályázat elbírálásának időpontját, az elbíráló testület vagy személy nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 13.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: SE EHÖK


Attachment KOZERDEKU SZABO JANOS VALASZ 10001.pdf
501K Download View as HTML


Tisztelt Szabó János!

Vámosi Péter, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke
megbízásából mellékletben csatolom válaszlevelét.

Tisztelettel,
Ivánné Jacsó Anikó
gazdasági ügyintéző
Semmelweis Egyetem
Hallgatói Önkormányzat

----- Original Message -----
From: "János Szabó" <[FOI #4442 email]>
To: <[email address]>; <[Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat request email]>
Sent: Monday, April 13, 2015 8:46 PM
Subject: Közérdekű adat igénylés - 2015. évi Medikus Kupa rendezvény

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a 2015. évi Medikus Kupa rendezvénnyel kapcsolatos összes, a Semmelweis
Egyetemet érintő kiadás és bevétel összegét, jogosultját és időpontját
2. a rendezvénnyel kapcsolatos összes szerződést
3. ha bármelyik a szerződés pályáztatás alapján lett megkötve, akkor a
pályázat típusát, meghirdetésének időpontját, a pályázók nevét és a pályázat
elbírálásának időpontját, az elbíráló testület vagy személy nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb
igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail
címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor
kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben
az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 13.

Üdvözlettel:

Szabó János

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been
overriden by the sample Alaveteli theme.

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #4442 email]

Is [Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat request email] the wrong address for Közérdekű adat requests to
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat? If so, please contact us using
this form:
http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt SE EHÖK!

Az egyetemük Jogi és Igazgatási Főigazgatójának KS/JIF/125-8/2015. számú levele szerint "Mint, ahogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is tájékoztattuk a hallgatói önkormányzat demokratikus alapelvek alapján létrejövő érdekképviseleti szervezet, mely az anyagi jogi igény tekintetében legitimációval, és mint ilyen közvetlen adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik."

A Jogi és Igazgatási Főigazgató véleménye megfelelő és illetékes
jogi szakértő véleménye, amely egyértelműen tisztázza a kérdést.
Éppen ezért 2015. május 12-én kelt - a jogszabályi határidőt amúgy
is túllépő - levele álláspontom szerint irreleváns.

A kért adatigénylést kérem, haladéktalanul teljesítse, akár úgy,
hogy a kért adatokat másolatban megküldi részemre, vagy küldje meg a Jogi és Igazgatási Főigazgató részére, hogy ő telhesíthesse az
adatigénylést.

Levelemet megküldöm a Jogi és Igazgatási Főigazgatónak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetőjének is.

Ismételten kérem a közérdekű adatigénylés teljesítését!

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Medikus Kupa költségvetése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Medikus Kupa bevételei

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei