2015. évi műsorkészítésre vonatkozó alvállalkozói szerződések II.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Örömmel láttuk, hogy adatigénylésünket követően felkerültek honlapjukra a 2015-es műsorkészítésre vonatkozó egyes alvállalkozói szerződések egyes adatai, az erre vonatkozó tájékoztatást megkaptuk, kérésükre ezúttal ezt nyugtázzuk is Tekintettel arra azonban, hogy az elérhető adatbázis nem nyújt képet a költségekről, és az nem kezelhető formátum, az alábbi adatkérést terjesztjük elő:

Kérem, szíveskedjen a nyilvánosságra hozott excel fájl formátumban az alábbi adatokkal kiegészítve megküldeni:

1. Ahol epizódonként, adásonként vagy műsorpercenként adták meg a költséget, ott mennyi epizód, adás vagy műsorperc. volt megrendelve és mennyi volt a teljes költség az adott műsorra a 2015-ben?
2. Mennyi volt a külsős műsorkészítőknek kifizetett teljes összeg összesen a 2015-ben?
3. Ahol "keretszerződést" írnak összeg megjelölése nélkül, ott mennyi volt a kifizetés 2015-ben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 11.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére

 

 

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft!

 

A 2016. február 11. napján részünkre megküldött közérdekű adatigényléssel
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Az adatigénylés jelentős terjedelmére, illetve a megismerni kívánt
nagyszámú adatra tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk,
hogy az Infotv. megkeresés teljesítésére nyitva álló határidőt 15
(tizenöt) nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérjük szíves megértését és szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy
jelen tájékoztatásunkat megkapta.

 

 

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment 0497 001.pdf
958K Download View as HTML


Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére
 
[1][FOI #6116 email]
elektronikus levélcímen
 
 
Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 
A 2016. február 11-én küldött kérésének megfelelően mellékelten megküldjük
a 2015. évi műsorkészítésre vonatkozó alvállalkozói szerződésekről
készített táblázatot.

 
Kérjük szíves szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

Melléklet: Táblázat.
 

Tisztelettel,

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[2][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg
 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6116 email]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei