2015-ös ÖTE pályázat költségei

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket:

A 2015-ös ÖTE pályázatnál (http://www.katasztrofavedelem.hu/letolte... tételesen megadni, hogy összességében hány olyan eszköz, felszerelés, ruházat stb. került a támogatottakhoz, melyeket a katasztrófavédelem vásárolt meg, és az elnyert összeg alapján juttatott a támogatottaknak (tehát nem ők vásárolhatták meg a megítélt összegből). Pl. X darab Sepura EDR-rádió, X darab R13 védőnadrág stb. Az eszközök, felszerelések, ruházatok gyártmányát, típusát is kérném feltüntetni, valamint azt, hogy mely cégtől vásárolták, darabját bruttó hány forintért. Ugyancsak kérném megadni, ha szolgáltatást nyertek (pl. javítás, felülvizsgálat), akkor azokat mire vonatkozóan (darabját) hol és mennyiért végezhették. Kérném közölni, hogy a vásárlások, szolgáltatásmegrendelések milyen eljárás keretében zajlottak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 17.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment v lasz TE p ly zatok.pdf
318K Download View as HTML

Attachment fel lvizsg lst s jav t s.pdf
103K Download View as HTML

Attachment eszk z.pdf
98K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten továbbítom adatigényére adott válaszunkat.

 

A levélben szereplő linket a könnyebb elérhetőség érdekében itt is
behivatkozom:

 

[1]https://kimittud.atlatszo.hu/request/634...

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

References

Visible links
1. https://kimittud.atlatszo.hu/request/634...

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Kérném a szolgáltatások tekintetében is teljesíteni az adatigénylést. Nem az a kérdés, hogy egy szervezet mennyiért vizsgáltatott felül, hanem az, hogy adott felülvizsgálat, szolgáltatás mennyibe került. Tételesen szükséges a lista, ahogyan az eszközök beszerzésénél megadták.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment te kieg sz t s8139 3.pdf
1.3M Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!


Mellékelten továbbítom adatigényére adott kiegészítő válaszunkat.


Tisztelettel:


dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
BM OKF Hivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei