2016.december 15-i Testületi ülés jkv. megkérése

Veres Gabriella küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Veres Gabriella

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. december 15. napján megtartott testületi ülés jegyzőkönyvét Pdf.formátumban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 27.

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Feladó: Halik-Szabó Vivien
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v laszlev l.pdf
238K Download View as HTML


Veres Gabriella részére
 
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata képviseletében,
hivatkozva a 2016. december 27. napján megküldött adatigénylésére,
mellékelten megküldöm Polgármester asszony levelét.
 
 
Tisztelettel:
 
 
dr. Halik-Szabó Vivien
jogtanácsos
Budapest Főváros VI. kerület
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Veres Gabriella

Delivered

Tisztelt Halik-Szabó Vivien!

Köszönöm szépen szíves válaszukat, természetesen megvárom, egyben jelzem,hogy a közmeghallgatás jegyzőkönyve számomra nem esik egybe a Testületi ülés jegyzőkönyvével, így ha a nagy munkát a közmeghallgatás jegyzőkönyvének írása jelenti , azt miattam ne tegyék meg, mert annak a jegyzőkönyvét nem kértem az adatigénylésben.

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Feladó: Halik-Szabó Vivien
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 
Veres Gabriella
részére
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata képviseletében,
hivatkozva a 2016. december 27. napján kelt adatigénylésére, az
alábbiakban fordulok Önhöz:
 
Megküldtem az Ön által megadott elérhetőségre az adatigénylésének
teljesítését, azonban a méreti korlátozások miatt az visszaküldésre
került. Kérem, hogy az adatigénylésének teljesíthetősége érdekében egy
másik elérhetőséget megadni szíveskedjen.
 
 
 
dr. Halik-Szabó Vivien
jogtanácsos
Budapest Főváros VI. kerület
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Veres Gabriella

Delivered

Tisztelt Halik-Szabó Vivien!
Szíves elnézését kérem a késedelmes válaszért, de segítséget kellett kérnem az email.cím felkutatásához.

Az email cím , amire érkezhet a közérdekű adat: [email address].

Köszönöm szépen!

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Veres Gabriella:
Csak a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei