2017. május 22. munkálatok a Városligeti tó partján

Kovács Lajos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKERT Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács Lajos

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a szerződést, mely alapján 2017. május 22-én a Városligeti tó partján fák ágait távolították el, továbbá kérem tájékoztatásukat az aznap ott végzett tevékenységekről, azok okáról és költségeiről!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 4.

Üdvözlettel:

Székely Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálat
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment image002.png
10K Download


Székely Balázs                                                     
Ikt.sz.: 2578/2/2017

részére

 

 

Tisztelt Székely Balázs!

 

 

Társaságunkhoz érkezett újabb megkeresésére az alábbi választ adom:

 

A Budapest XIV. kerület, Városligeti tó partjánál, a FINA szinkronúszás
helyszínén, a Penta Általános Építőipari Kft. rendelt meg - különmunka
keretében - szakfelügyeleti és gallyazási munkálatokat Társaságunktól.

 

2017. május 22-én törzshajtások és lelógó ágak visszametszése történt meg
a daruzási munkálatok, illetve a tehergépjárművek közlekedése miatt. A
kertészeti beavatkozásra az esetleges nagyobb károkozás megelőzése miatt
került sor.

 

A Társaságaink közötti szerződés, és a vállalási ár üzleti titoknak
minősül.

 

 

Tájékoztatásunk szíves elfogadását köszönve maradok tisztelettel:

 

 

Marosán Angelika

szóvivő

ügyfélszolgálati csoportvezető

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT

 

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

[1]cid:image001.png@01D030A2.045048F0

               

1073 Budapest, Dob u. 90.

TEL:       + 36 1 342 17 20 / 133

FAX:       + 36 1 342 97 30

MOBIL:  + 36 20 334 0477

WEB:      [2]www.fokert.hu

E-MAIL: [3][email address]

[4]cid:image003.png@01D03628.A8537D60

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Lajos

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálat!

Sajnálatos módon válaszuk messze nem kielégítő:

- nem derül ki belőle, hogy pontosan milyen munkálatokat végeztek, azaz hogy mely faegyedeken, miféle munkálatokat végeztek,

- nem derül ki belőle, hogy a megrendelő a munkálatokat milyen jogcímen rendelte meg, illetve hogy azokért mennyit fizetett,

- a munkálatokra vonatkozó szerződés aligha üzleti titok, hiszen a Főkert egy közterületen, közvagyonon végzett munkálatokat, valamint a Főkert a Városligetben közfeladatot lát el.

Egészen különösnek tartom, hogy egy üzleti vállalkozás évszázados fák ágainak eltávolítását "rendelheti" meg a Főkert-től, ennek körülményei csakis a szerződések alapján ismerhetőek meg.

Szintén különösnek tartom, hogy korábbi hasonló adatigénylésemre más választ kaptam, akkor úgy fogalmaztak, hogy "Társaságunk, a jelzett helyszínen a faállomány óvása érdekében külön felkérésére végzett szakfelügyeleti munkálatokat."

Hogy melyik állításuk felel meg a valóságnak, az csakis a szerződések és a munkálatok pontos leírása ismeretében tudható, meg, így ismételten kérem, hogy a közérdekű adatigénylésemben feltett kérésekre pontosan válaszoljanak!

Üdvözlettel:

Székely Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálat
FŐKERT Nonprofit Zrt.

Tisztelt Bejelentő!

 

Elektronikus üzenetét megkaptuk, melynek feldolgozása megkezdődött.

Tájékoztatjuk, hogy levelére legkésőbb 30 napon belül válaszolunk.

 

Köszönjük, hogy észrevételével megkereste Társaságunkat, s ezáltal segíti
munkánkat.

 

Üdvözlettel:

 

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Angelika Marosán
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment image002.png
10K Download


Székely Balázs

részére                                                                                
Iktatószám: 2578/2017

 

 

 

Tisztelt Székely Balázs úr!

 

Ismételt megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és
Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges
létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. törvény (a továbbiakban:
FINA törvény) 2. § (2) bekezdése alapján, a 2017. évi világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos egyes feladatok (a továbbiakban: projekt)
irányítását és lebonyolítását a 100%-os állami tulajdonban álló Bp2017
Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. végzi. A projekt
irányítójaként és lebonyolítójaként jogosult a megvalósításhoz szükséges
feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében
beszerzési és - szükség szerint - egyéb tárgyú szerződések megkötésére. A
projekt megvalósítása érdekében a Bp2017 Világbajnokság Szervező és
Lebonyolító Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő a FINA törvény 3. §-a,
illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja által hivatkozott uniós
eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerinti, hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást kezdeményezett „A Budapesten megrendezendő Úszó-,
Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges szinkronúszás és felkészülési létesítmények tervezése és
kivitelezése” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, az
eljárás nyertese a PENTA INDUSTRY Kft. lett.

 

A FŐKERT Nonprofit Zrt. ebben a projektben a PENTA INDUSTRY Kft.
alvállalkozójaként, piaci alapon és nem a közszolgáltatási szerződés
keretében végzett munkálatokat 2017. május 22-én a Városligetben, a
Városligeti tó partján.

 

Ismételten hangsúlyozni szeretnénk, hogy a  kertészeti beavatkozásra az
esetleges nagyobb károkozás megelőzése miatt került sor.

 

Válaszunk szíves elfogadását köszönjük!

 

 

Tisztelettel:    

  

Marosán Angelika

szóvivő

ügyfélszolgálati csoportvezető

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT

 

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

[1]cid:image001.png@01D030A2.045048F0

               

1073 Budapest, Dob u. 90.

TEL:       + 36 1 342 17 20 / 133

FAX:       + 36 1 342 97 30

MOBIL:  + 36 20 334 0477

WEB:      [2]www.fokert.hu

E-MAIL: [3][email address]

[4]cid:image003.png@01D03628.A8537D60

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Lajos:
Csak a(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Csepel Kozmosz sétány

A(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. részére Bogád Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei