2018. 04. 08. - Országgyűlési választások szavazóköri delegáltak

Szalay Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Választási Iroda részére

A(z) Nemzeti Választási Iroda által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Szalay Dániel

Delivered

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban szavazókörönkénti tételes bontásban, név és a delegáló szervezet megjelölésével megküldeni részemre, hogy 2018. 04.08-án megrendezett országgyűlési választásokon a szavazókörökben kik voltak a választások lebonyolításáért felelős szavazóköri delegáltak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 9.

Üdvözlettel:
Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Választási Információs Szolgálat
Nemzeti Választási Iroda


Attachment image001.png
12K Download

Attachment NVI 802 2018 Szalay D niel r sz re.pdf
51K Download View as HTML


 

Tisztelt Szalay Dániel Úr!

Mellékelten megküldöm dr. Pálffy Ilona elnök asszony tájékoztató levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

[1]NVI_logovaltozatok_kicsi_szines_1_300dpi VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS
SZOLGÁLAT

1054 Budapest, Alkotmány
utca 3.

Telefon: +36 1 795 3310

E-mail: [2][Nemzeti Választási Iroda request email]

[3]www.valasztas.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szalay Dániel

Delivered

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az országgyűlési választások szavazóköri delegáltjaira vonatkozó adatigénylésem ügyében kapott határozatukkal álláspontom szerint két probléma is adódik:

1. a határozatot biankó dátumozással látták el, azon nem látszik, mely napon állították ki, így a határozat jogsértő

2. A határozattal megtagadták az adatigénylést, holott a szavazóköri delegáltak közfeladatokat ellátó személyek, akiknek csak a kilétére, nem pedig személyes adataira vonatkozott az igénylés. A választások tisztasága és transzparenciája csak abban az esetben ellenőrizhető, ha a szavazatszámlálást ellátó személyek kilétéről felvilágosítás nyerhető. Ennek hiányában a szavazás hitelessége megkérdőjelezhető.

Mindezek alapján kérem szíveskedjenek a jogsértő határozatot - a dátumozás hiányát - kijavítani, továbbá a kért adatokat megküldeni.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalay Dániel:
Csak a(z) Nemzeti Választási Iroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei