2018. évi Nemzeti Konzultáció a családok védelméről

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnöki Kabinetiroda részére

Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kapta meg a kért információt.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://magyaridok.hu/belfold/itt-lathat... cikkben található új nemzeti konzultáció: "A családok védelméről" eredménye, a válaszok adatai statisztikai analízis céljából (és természetesen személyes adatok nélkül) hol lesznek elérhetők, publikálva, részletesen, konkrét számokkal, geográfiai adatokkal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 7.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment V lasz k z rdek adatig nyl sre.pdf
65K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan küldjük a válaszlevelet.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Adatigénylés (MK)!

Kérem legyenek szívesek megerősíteni vagy cáfolni, hogy geográfiai adatokat is értékelhetünk (tekintve, hogy postai úton is megy a nemzeti konzutáció), és mint választópolgár hogyan tudok betekintést nyerni a száraz adatokba és az eredeti visszaküldött papírokba, hogy meggyőződhessek annak számszerűségéről, és a rendszer tisztaságáról.

Ugyanakkor kérem, hogyan lehet meggyőződni az internetes oldalon ugyanerről, ha én azt bárki tetszőleges ellenőrzés nélkül fake címmel=névvel/stb. is minden gond nélkül kitöltötheti?

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment V laszlev l.pdf
71K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten küldjük a válaszlevelet.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment file.pdf
71K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm a válaszlevelet.

Üdvözlettel:
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Adatigénylés (MK)!

Tehát ha jól értem: Önök nem tudnak vagy akarnak lehetőséget biztosítani arra, hogy a Nemzeti Konzultáció A csládok védelméről adatait, eredményeit megtekinthessem. Azt tudják igazolni valamilyen módon, hogy természetes, igazolható módon valódi válaszokat kaptak az emberektől?

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Adatigénylő!

Tárgybeli adatigénylés kapcsán 2018. november 22-én és 2018. december 13-án az Ön számára megküldött válaszleveleinkben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

CSOK

A(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei