Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sebestyén Nikoletta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

2.1.1/A-14 Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése

Sebestyén Nikoletta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Sebestyén Nikoletta to read recent responses and update the status.

Feladó: Sebestyén Nikoletta

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2.1.1/A-14 Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése pályázati kiírás Nemzeti Filmtörténeti Élménypark elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatási szerződés(eke)t és annak dátum szerinti korábbi módosításait, a támogatási szerződés(ek) mellékleteit és a támogatási szerződéskiegészítéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 7.

Üdvözlettel:

Sebestyén Nikoletta

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/36547/1/2016– közérdekű adatigénylés

 

 

Sebestyén Nikoletta részére

[1][FOI #7943 email]

 

 

 

Tisztelt Sebestyén Nikoletta!

 

A 2016. november 7-én megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a
következő tájékoztatást adjuk.

 

A 2.1.1/A-14 Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése
pályázati kiírás „a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című projektről
rendelkezésre álló adatok az alábbi linken érhetők el:
[2]https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_p....

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sebestyén Nikoletta

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

A 2016. november 7-én megküldött adatigénylésemben a 2.1.1/A-14 Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése pályázati kiírás Nemzeti Filmtörténeti Élménypark elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatási szerződés(ek)nek és annak dátum szerinti korábbi módosításainak, a támogatási szerződés(ek) mellékleteinek és a támogatási szerződéskiegészítéseknek a kimittud.atlatszo.hu portálon keresztüli megküldését kérelmeztem.

Hivatkozott adatigénylésem nem az említett dokumentumok adataira vonatkozott. A kérelemben a hivatkozott szerződéseket, szerződésmódosításokat, kiegészítéseket és mellékleteket neveztem meg, amelyeknek beszkennelt, elektronikus formában történő megküldését kérelmeztem.
Adatigénylésemet a www. palyazat.gov.hu portál adatai alapján készítettem el, ahol azonban nem elérhetőek az általam kért dokumentumok elektronikusan letölthető formátumban.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Sebestyén Nikoletta

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/36547/2016– közérdekű adatigénylés

 

 

Sebestyén Nikoletta részére

[1][FOI #7943 email]

 

 

 

Tisztelt Sebestyén Nikoletta!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment Adatlap.docx
13K Download View as HTML


 

NGM/36547/2/2016– közérdekű adatigénylés

 

 

Sebestyén Nikoletta részére

[1][FOI #7943 email]

 

 

 

Tisztelt Sebestyén Nikoletta!

 

2016. november 29-én megküldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Nemzetgazdasági
Minisztérium költségtérítést állapít meg.

 

A költségtérítés összege 22.764 forint. A költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait
az [2][NGM request email] e-mail címre megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni, egyúttal
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sebestyén Nikoletta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sebestyén Nikoletta:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei