23/2011. (IX.23.) számú bizottsági határozat 1.-és és 2.-es számú mellékletei

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 23/2011. (IX.23.) számú bizottsági határozat 1.-és és 2.-es számú mellékleteit, melyekből kiderül, hogy milyen szervezetek a kedvezményezettjei ennek a támogatásnak, és mely szervezetek lettek elutasítva. Továbbá kérem küldjék el ennek a bizottsági határozatnak a döntés-előkészítő javaslatát, illetve a benyújtott egyedi támogatási kérelmeket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 17.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mihály Erzsébet
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Accept-Language: hu-HU, en-US
Content-Language: hu-HU
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [172.22.84.116]
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA8CEGVCLUEXMBX03Bce_"
MIME-Version: 1.0
X-Brightmail-Tracker:
H4sIAAAAAAAAC+NgFjrBIsWRWlGSWpSXmKPExsUScs7wly4/86QIg/adz+YwWTx4soPJgdHj3qEu5gDGKNbMvKT8igTWjDPrfrEUzDrIWLHyYhdjA2PPHsYuRi4OIYGdjBKd55awdTFyAjkHGSU2/DQBsdkE3CS6Ns0Di4sIhEvMWb2XCaSBWaCLUWLLpJssII6wwE9GiYeTVrKBOCICbxglDr8+wgrR4ibxZ/sZoAQHB4uAikTTokAQk1cgRuLoH3+IZfESZ572M4KEGQVkJR6utQAJMwuIS0xc/IQRxJYQ0JbY/mofK4StI7Hp2ioWCNtH4vmeE1C2gMSSPeeZIWwlid7b75ggbFeJGf3/2CFsUYmXj/9BzdGTOPdxKivIWgmBQIn5N0ogwqYSb5ZcghppK3Fi7V+oke4SresXQsV9JQ4tXgJly0v8v3cfynaUWLSnGWqVosTX99+YYeJXnk6CiidLfOqaCWUbSVz/2sQ2gVF3FpKPIex8iT0T57GA2LwCghInZz5hWcDIvIpR2T3MxTXC1cXd1cBQLzk1r6QoMUcvMw+SCvTS88v0Mko3MUJSg9QOxgtn/Q4xMnFw3mKU5jjAJMSRllhcUpBYXCzEkpeflyoFTTVSDYzhBdGt5/02HDnsKPHburR38vPXe8vtbBZw7fL4K9U35+626SpsDsm+x/+mrXB2aVJhmNTCvi9CNXOR0qxPuZud1Be9NGTeuq7WJJ7T59S0J5acy35+z5iznftf2I5G2QC1PJF3DZMvZuxIOna0IXe6sdBag6SaE9bmJxUeNXe8CWUvuaad/0GJpTgj0VCLuag4EQDtMLe/2wIAAA==

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA8CEGVCLUEXMBX03Bce_
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

DQoNClRpc3p0ZWx0IEFkYXRpZ8OpbnlsxZEhDQoNCg0KDQpFesO6dHRhbCB0w6Fqw6lrb3p0YXRv
bSDDlm50IGFycsOzbCwgaG9neSBheiBlZ3lpZGVqxbFsZWcgbWVna8O8bGTDtnR0IGFkYXRpZ8Op
bnlsw6lzZWluZWsgdGVsamVzw610w6lzw6lyZSBlbMWRw61ydCBoYXTDoXJpZMWRdCAtIGF6IGlu
Zm9ybcOhY2nDs3Mgw7ZucmVuZGVsa2V6w6lzaSBqb2dyw7NsIMOpcyBheiBpbmZvcm3DoWNpw7Nz
emFiYWRzw6FncsOzbCBzesOzbMOzIDIwMTEuIMOpdmkgQ1hJSS4gdMO2cnbDqW55IDI5LiDCpyAo
MikgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiDigJMgMTUgbmFwcGFsIG1lZ2hvc3N6YWJiw610anVrLCB0
ZWtpbnRldHRlbCBhcnJhLCBob2d5IGEgbmFneSBtZW5ueWlzw6lnxbEgYWRhdG90IMOpcmludMWR
IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzw6luZWsgdGVsamVzw610w6lzZSBqZWxlbnTFkXMgbXVua2FlcsWRLXLD
oWZvcmTDrXTDoXNzYWwgasOhci4NCg0KDQoNCg0KDQrDnGR2w7Z6bGV0dGVsLA0KDQoNCg0KQmV0
aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcGtlemVsxZEgWnJ0Lg0KDQoNCg0KDQoNCg0KDQotLS0tLU9yaWdpbmFs
IE1lc3NhZ2UtLS0tLQ0KDQpGcm9tOiBTaXBvcyBab2x0w6FuIFttYWlsdG86a210K3JlcXVlc3Qt
ODM4OC05OWRjZGNjOEBraW1pdHR1ZC5vcmddDQoNClNlbnQ6IFR1ZXNkYXksIEphbnVhcnkgMTcs
IDIwMTcgMTA6MzMgQU0NCg0KVG86IEluZm8gKEJHQVpSVCkNCg0KU3ViamVjdDogS8O2esOpcmRl
a8WxYWRhdCBLw7Z6w6lyZGVrxbEgYWRhdCBpZ8Opbnlsw6lzIC0gMjMvMjAxMS4gKElYLjIzLikg
c3rDoW3DuiBiaXpvdHRzw6FnaSBoYXTDoXJvemF0IDEuLcOpcyDDqXMgMi4tZXMgc3rDoW3DuiBt
ZWxsw6lrbGV0ZWkNCg0KDQoNClRpc3p0ZWx0IEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXAgLSBCZXRobGVu
IEfDoWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuIQ0KDQoNCg0KQXogaW5mb3Jtw6FjacOzcyDDtm5yZW5k
ZWxrZXrDqXNpIGpvZ3LDs2wgw6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWdyw7NsIHN6w7Ns
w7MgMjAxMS4gw6l2aSBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgKGEgdG92w6FiYmlha2JhbjogSW5mb3R2Likg
MjguIMKnICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGEga8O2dmV0a2V6xZEgYWRhdGlnw6lueWzD
qXN0IHRlcmplc3p0ZW0gZWzFkS4NCg0KDQoNCkvDqXJlbSwgc3rDrXZlc2tlZGplbiBlbGVrdHJv
bmlrdXMgbcOhc29sYXRiYW4gbWVna8O8bGRlbmkgcsOpc3plbXJlIDIzLzIwMTEuIChJWC4yMy4p
IHN6w6Ftw7ogYml6b3R0c8OhZ2kgaGF0w6Fyb3phdCAxLi3DqXMgw6lzIDIuLWVzIHN6w6Ftw7og
bWVsbMOpa2xldGVpdCwgbWVseWVrYsWRbCBraWRlcsO8bCwgaG9neSBtaWx5ZW4gc3plcnZlemV0
ZWsgYSBrZWR2ZXptw6lueWV6ZXR0amVpIGVubmVrIGEgdMOhbW9nYXTDoXNuYWssIMOpcyBtZWx5
IHN6ZXJ2ZXpldGVrIGxldHRlayBlbHV0YXPDrXR2YS4gVG92w6FiYsOhIGvDqXJlbSBrw7xsZGrD
qWsgZWwgZW5uZWsgYSBiaXpvdHRzw6FnaSBoYXTDoXJvemF0bmFrIGEgZMO2bnTDqXMtZWzFkWvD
qXN6w610xZEgamF2YXNsYXTDoXQsIGlsbGV0dmUgYSBiZW55w7pqdG90dCBlZ3llZGkgdMOhbW9n
YXTDoXNpIGvDqXJlbG1la2V0IGlzLg0KDQoNCg0KQXogSW5mb3R2LiAzMC4gwqcgKDIpIGJla2V6
ZMOpc2Ugc3plcmludCBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYSBtw6Fzb2xhdG9rYXQgw6lzIGF6IGVnecOpYiBp
Z8OpbnllbHQgYWRhdG9rYXQgZWxla3Ryb25pa3VzIMO6dG9uIHN6w612ZXNrZWRqZW4gcsOpc3pl
bXJlIGEgZmVsYWTDsyBlLW1haWwgY8OtbcOpcmUgbWVna8O8bGRlbmkuDQoNCkhhIGF6IGlnw6lu
eWVsdCBhZGF0b2thdCBiw6FybWVseSBva2LDs2wgbmVtIGxlaGV0IGUtbWFpbGJlbiBtZWdrw7xs
ZGVuaSwgYWtrb3Iga8OpcmVtLCBob2d5IGF6b2thdCBhIGtpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1IHdl
Ym9sZGFsb24gdMO2bHRzZSBmZWwuDQoNCg0KDQpBeiBJbmZvdHYuIDI5LiDCpyAoMykgw6lzICg1
KSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzZW0gdGVsamVzw610w6lzw6nDqXJ0
IGvDtmx0c8OpZ3TDqXLDrXTDqXMga2l6w6Fyw7NsYWcgYWtrb3Igw6FsbGFww610aGF0w7MgbWVn
LCBoYSBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXNlIGEga8O2emZlbGFkYXRvdCBlbGzD
oXTDsyBzemVydiBhbGFwdGV2w6lrZW55c8OpZ8OpbmVrIGVsbMOhdMOhc8OhaG96IHN6w7xrc8Op
Z2VzIG11bmthZXLFkWZvcnLDoXMgYXLDoW55dGFsYW4gbcOpcnTDqWvFsSBpZ8OpbnliZXbDqXRl
bMOpdmVsIGrDoXIuIElseWVuIGVzZXRiZW4gYXogYWRhdGtlemVsxZEgam9nb3N1bHQgYXogYWRh
dGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwgw7Zzc3plZsO8Z2fFkSBtdW5rYWVyxZEtcsOh
Zm9yZMOtdMOhcyBrw7ZsdHPDqWfDqXQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc2vDqW50IG1lZ2hhdMOh
cm96bmkuIEvDqXJlbSwgaG9neSBlbMWRemV0ZXNlbiBlbGVrdHJvbmlrdXMgw7p0b24gdMOhasOp
a296dGFzc29uIGFycsOzbCwgYW1lbm55aWJlbiBhIGvDqXJ0IGlyYXRtw6Fzb2xhdG9rcmEgdGVr
aW50ZXR0ZWwga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc3Qgw6FsbGFww610YW5hIG1lZy4gRWJiZW4gYXog
ZXNldGJlbiBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYSB0w6Fqw6lrb3p0YXTDoXNiYW4gbWVsbMOpa2VsamVuIGRv
a3VtZW50dW1saXN0w6F0LCBkb2t1bWVudHVtb25rw6ludCB0w7xudGVzc2UgZmVsIGF6IG9sZGFs
c3rDoW1vdCwgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwga2FwY3NvbGF0b3Mg
bXVua2FlcsWRLXLDoWZvcmTDrXTDoXMgbcOpcnTDqWvDqXQgw6lzIGFubmFrIMOzcmFkw61qw6F0
Lg0KDQoNCg0KS8OpcmVtLCBob2d5IGFiYmFuIGF6IGVzZXRiZW4sIGhhIGF6IGlnw6lueWVsdCBh
ZGF0b2tuYWsgY3NhayBlZ3kgcsOpc3rDqXQgdGVraW50aSBtZWdpc21lcmhldMWRbmVrLCBheiBJ
bmZvdHYuIDMwLiDCpyAoMSkgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBhem9rYXQgYXogYWRhdGlnw6lu
eWzDqXMgcsOpc3piZW5pIG1lZ3RhZ2Fkw6Fzw6F2YWwgZWd5w7x0dCBrw7xsZGplIG1lZyBzesOh
bW9tcmEuDQoNCg0KDQpGZWxow612b20gc3rDrXZlcyBmaWd5ZWxtw6l0LCBob2d5IGEgTmVtemV0
aSBBZGF0dsOpZGVsbWkgw6lzIEluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWcgSGF0w7Nzw6FnIE5BSUgv
MjAxNS80NzEwLzIvVi4gc3rDoW3DuiDDoWxsw6FzZm9nbGFsw6Fzw6Fiw7NsIGvDtnZldGtlesWR
ZW4gYSBqZWxlbiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyBheiBJbmZvdHYuIDI5LiDCpyAoMWIpIGJla2V6ZMOp
c2UgYWxhcGrDoW4gbmVtIHRhZ2FkaGF0w7MgbWVnLCBtaXZlbCB0YXJ0YWxtYXp6YSBheiBhZGF0
aWfDqW55bMWRIG5ldsOpdCDDqXMgZWzDqXJoZXTFkXPDqWfDqXQuIEV6ZW4gdMO6bG1lbsWRIGFk
YXRvayBtZWdhZMOhc8OhdCBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBOQUlIIMOhbGzDoXNmb2dsYWzDoXMgc3pl
cmludCBuZW0ga8OpcmhldGksIHRvdsOhYmLDoSBuZW0gam9nb3N1bHQgYSBzemVtw6lseWF6b25v
c3PDoWcgZWxsZW7FkXJ6w6lzw6lyZSBzZW0uDQoNCg0KDQpTZWfDrXTFkSBlZ3nDvHR0bcWxa8O2
ZMOpc8OpdCBlbMWRcmUgaXMga8O2c3rDtm7Dtm0uDQoNCg0KDQpLZWx0OiAyMDE3LiBqYW51w6Fy
IDE3Lg0KDQoNCg0Kw5xkdsO2emxldHRlbDoNCg0KDQoNClNpcG9zIFpvbHTDoW4NCg0KDQoNCi0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0NCg0KDQoNCkV6dCBhIGvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfDqW55bMOpc3QgYSBLaU1p
dFR1ZCB3ZWJvbGRhbG9uIGtlcmVzenTDvGwga8O8bGR0w6lrIGVsLiBBeiBhZGF0aWfDqW55bMOp
c3JlIGEgdsOhbGFzenQsIGlsbGV0dmUgYsOhcm1pbHllbiBrYXBjc29sw7Nkw7Mgdmlzc3phamVs
esOpc3QsIGvDqXJqw7xrLCBlcnJlIGF6IGUtbWFpbCBjw61tcmUga8O8bGRqZSBtZWc6DQoNCmtt
dCtyZXF1ZXN0LTgzODgtOTlkY2RjYzhAa2ltaXR0dWQub3JnPG1haWx0bzprbXQrcmVxdWVzdC04
Mzg4LTk5ZGNkY2M4QGtpbWl0dHVkLm9yZz4NCg0KDQoNCkhhIGEoeikgQmV0aGxlbiBHw6Fib3Ig
QWxhcCAtIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBrZXplbMWRIFpydC4gbmVtIGEoeikgaW5mb0BiZ2F6
cnQuaHU8bWFpbHRvOmluZm9AYmdhenJ0Lmh1PiBjw61tZW4gZm9nYWRqYSBhIHLDqXN6w6lyZSBi
ZW55w7pqdG90dCBLw7Z6w6lyZGVrxbFhZGF0LWlnw6lueWzDqXNla2V0LCBrw6lyasO8aywgw61y
amEgZXp0IG1lZyBuZWvDvG5rOg0KDQpodHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9j
b250YWN0DQoNCg0KDQpKb2dueWlsYXRrb3phdDogRXp0IGF6IMO8emVuZXRldCDDqXMgYXogw7Zu
IHbDoWxhc3rDoXQgaXMga8O2enrDqXRlc3N6w7xrIGEgS2lNaXRUdWQgd2Vib2xkYWxvbi4gVG92
w6FiYmkgaW5mb3Jtw6FjacOza2F0IGEgS2lNaXRUdWQgc3pvbGfDoWx0YXTDoXMgc2Vnw610c8Op
Z8OpdmVsIGtlemRlbcOpbnllemV0dCBrw7Z6w6lyZGVrxbFhZGF0LWlnw6lueWzDqXNyxZFsIGl0
dCBvbHZhc2hhdDoNCg0KaHR0cDovL2tpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1L2hlbHAvYWJvdXQNCg0K
DQoNCkFtZW5ueWliZW4gbWVna2VyZXPDqXNla3JlIHbDoWxhc3pvbMOzIG11bmthdMOhcnNrw6lu
dCBoYXN6bm9zbmFrIHRhbMOhbHRhIGV6dCBhIHN6b2xnw6FsdGF0w6FzdCwga8OpcmplIG1lZyBz
emVydmV6ZXRlIHdlYm1lc3RlcsOpdCwgaG9neSBoZWx5ZXp6ZW4gZWwgYSBob25sYXB1bmtyYSAo
a2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUpIG11dGF0w7MgaGl2YXRrb3rDoXN0IGF6IMO2bsO2ayBrw7Z6
w6lyZGVrxbEgYWRhdG9rYXQgdGFydGFsbWF6w7Mgd2Vib2xkYWzDoW4hDQoNCg0KDQotLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tDQoNCg0KDQpfX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fXw0KDQpFemVuIMO8emVu
ZXQgw6lzIGFubmFrIGLDoXJtZWx5IGNzYXRvbHQgYW55YWdhIGJpemFsbWFzLCBqb2dpIHbDqWRl
bGVtIGFsYXR0IMOhbGwsIGEgbnlpbHbDoW5vcyBrw7Z6bMOpc3TFkWwgdsOpZGV0dC4gQXogw7x6
ZW5ldGV0IGtpesOhcsOzbGFnIGEgY8OtbXpldHQsIGlsbGV0dmUgYXogw6FsdGFsYSBtZWdoYXRh
bG1hem90dGFrIGhhc3puw6FsaGF0asOhayBmZWwuIEhhIMOWbiBuZW0gYXogw7x6ZW5ldCBjw61t
emV0dGplLCDDumd5IGvDqXJqw7xrLCBob2d5IHRlbGVmb25vbiwgdmFneSBlLW1haWwtYmVuIMOp
cnRlc8OtdHNlIGVycsWRbCBheiDDvHplbmV0IGvDvGxkxZFqw6l0IMOpcyB0w7Zyw7ZsamUgYXog
w7x6ZW5ldGV0LCB2YWxhbWludCBhbm5hayDDtnNzemVzIGNzYXRvbHQgbWVsbMOpa2xldMOpdCBh
IHJlbmRzemVyw6lixZFsLiBIYSDDlm4gbmVtIGF6IMO8emVuZXQgY8OtbXpldHRqZSwgYWJiYW4g
YXogZXNldGJlbiB0aWxvcyBheiDDvHplbmV0ZXQgdmFneSBhbm5hayBiw6FybWVseSBjc2F0b2x0
IG1lbGzDqWtsZXTDqXQgbGVtw6Fzb2xuaWEsIGVsbWVudGVuaWUsIGF6IMO8emVuZXQgdGFydGFs
bcOhdCBiw6Fya2l2ZWwga8O2esO2bG5pZSB2YWd5IGF6emFsIHZpc3N6YcOpbG5pZS4NCg0KVGhp
cyBtZXNzYWdlIGFuZCBhbnkgYXR0YWNobWVudCBhcmUgY29uZmlkZW50aWFsIGFuZCBhcmUgbGVn
YWxseSBwcml2aWxlZ2VkLiBJdCBpcyBpbnRlbmRlZCBzb2xlbHkgZm9yIHRoZSB1c2Ugb2YgdGhl
IGluZGl2aWR1YWwgb3IgZW50aXR5IHRvIHdob20gaXQgaXMgYWRkcmVzc2VkIGFuZCBvdGhlcnMg
YXV0aG9yaXNlZCB0byByZWNlaXZlIGl0LiBJZiB5b3UgYXJlIG5vdCB0aGUgaW50ZW5kZWQgcmVj
aXBpZW50LCBwbGVhc2UgdGVsZXBob25lIG9yIGVtYWlsIHRoZSBzZW5kZXIgYW5kIGRlbGV0ZSB0
aGlzIG1lc3NhZ2UgYW5kIGFueSBhdHRhY2htZW50IGZyb20geW91ciBzeXN0ZW0uIFBsZWFzZSBu
b3RlIHRoYXQgYW55IGRpc3NlbWluYXRpb24sIGRpc3RyaWJ1dGlvbiwgY29weWluZyBvciB1c2Ug
b2Ygb3IgcmVsaWFuY2UgdXBvbiB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gY29udGFpbmVkIGluIGFuZCB0cmFu
c21pdHRlZCB3aXRoIHRoaXMgZS1tYWlsIGJ5IG9yIHRvIGFueW9uZSBvdGhlciB0aGFuIHRoZSBy
ZWNpcGllbnQgZGVzaWduYXRlZCBhYm92ZSBieSB0aGUgc2VuZGVyIGlzIHVuYXV0aG9yaXNlZCBh
bmQgc3RyaWN0bHkgcHJvaGliaXRlZC4NCg==

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA8CEGVCLUEXMBX03Bce_
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

PGh0bWwgeG1sbnM6dj0idXJuOnNjaGVtYXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTp2bWwiIHhtbG5zOm89InVy
bjpzY2hlbWFzLW1pY3Jvc29mdC1jb206b2ZmaWNlOm9mZmljZSIgeG1sbnM6dz0idXJuOnNjaGVt
YXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTpvZmZpY2U6d29yZCIgeG1sbnM6bT0iaHR0cDovL3NjaGVtYXMubWlj
cm9zb2Z0LmNvbS9vZmZpY2UvMjAwNC8xMi9vbW1sIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcv
VFIvUkVDLWh0bWw0MCI+DQo8aGVhZD4NCjxtZXRhIGh0dHAtZXF1aXY9IkNvbnRlbnQtVHlwZSIg
Y29udGVudD0idGV4dC9odG1sOyBjaGFyc2V0PXV0Zi04Ij4NCjxtZXRhIG5hbWU9IkdlbmVyYXRv
ciIgY29udGVudD0iTWljcm9zb2Z0IFdvcmQgMTQgKGZpbHRlcmVkIG1lZGl1bSkiPg0KPHN0eWxl
PjwhLS0NCi8qIEZvbnQgRGVmaW5pdGlvbnMgKi8NCkBmb250LWZhY2UNCgl7Zm9udC1mYW1pbHk6
Q2FsaWJyaTsNCglwYW5vc2UtMToyIDE1IDUgMiAyIDIgNCAzIDIgNDt9DQpAZm9udC1mYWNlDQoJ
e2ZvbnQtZmFtaWx5OlRhaG9tYTsNCglwYW5vc2UtMToyIDExIDYgNCAzIDUgNCA0IDIgNDt9DQov
KiBTdHlsZSBEZWZpbml0aW9ucyAqLw0KcC5Nc29Ob3JtYWwsIGxpLk1zb05vcm1hbCwgZGl2Lk1z
b05vcm1hbA0KCXttYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglmb250LXNp
emU6MTEuMHB0Ow0KCWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJbXNvLWZh
cmVhc3QtbGFuZ3VhZ2U6RU4tVVM7fQ0KYTpsaW5rLCBzcGFuLk1zb0h5cGVybGluaw0KCXttc28t
c3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJY29sb3I6Ymx1ZTsNCgl0ZXh0LWRlY29yYXRpb246dW5kZXJs
aW5lO30NCmE6dmlzaXRlZCwgc3Bhbi5Nc29IeXBlcmxpbmtGb2xsb3dlZA0KCXttc28tc3R5bGUt
cHJpb3JpdHk6OTk7DQoJY29sb3I6cHVycGxlOw0KCXRleHQtZGVjb3JhdGlvbjp1bmRlcmxpbmU7
fQ0KcC5Nc29QbGFpblRleHQsIGxpLk1zb1BsYWluVGV4dCwgZGl2Lk1zb1BsYWluVGV4dA0KCXtt
c28tc3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJbXNvLXN0eWxlLWxpbms6IkNzYWsgc3rDtnZlZyBDaGFy
IjsNCgltYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglmb250LXNpemU6MTEu
MHB0Ow0KCWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJbXNvLWZhcmVhc3Qt
bGFuZ3VhZ2U6RU4tVVM7fQ0KcC5Nc29BY2V0YXRlLCBsaS5Nc29BY2V0YXRlLCBkaXYuTXNvQWNl
dGF0ZQ0KCXttc28tc3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJbXNvLXN0eWxlLWxpbms6IkJ1Ym9yw6lr
c3rDtnZlZyBDaGFyIjsNCgltYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglm
b250LXNpemU6OC4wcHQ7DQoJZm9udC1mYW1pbHk6IlRhaG9tYSIsInNhbnMtc2VyaWYiOw0KCW1z
by1mYXJlYXN0LWxhbmd1YWdlOkVOLVVTO30NCnNwYW4uQ3Nha3N6dmVnQ2hhcg0KCXttc28tc3R5
bGUtbmFtZToiQ3NhayBzesO2dmVnIENoYXIiOw0KCW1zby1zdHlsZS1wcmlvcml0eTo5OTsNCglt
c28tc3R5bGUtbGluazoiQ3NhayBzesO2dmVnIjsNCglmb250LWZhbWlseToiQ2FsaWJyaSIsInNh
bnMtc2VyaWYiO30NCnNwYW4uQnVib3Jrc3p2ZWdDaGFyDQoJe21zby1zdHlsZS1uYW1lOiJCdWJv
csOpa3N6w7Z2ZWcgQ2hhciI7DQoJbXNvLXN0eWxlLXByaW9yaXR5Ojk5Ow0KCW1zby1zdHlsZS1s
aW5rOkJ1Ym9yw6lrc3rDtnZlZzsNCglmb250LWZhbWlseToiVGFob21hIiwic2Fucy1zZXJpZiI7
fQ0Kc3Bhbi5FLW1haWxTdGx1czIxDQoJe21zby1zdHlsZS10eXBlOnBlcnNvbmFsLXJlcGx5Ow0K
CWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJY29sb3I6IzFGNDk3RDt9DQou
TXNvQ2hwRGVmYXVsdA0KCXttc28tc3R5bGUtdHlwZTpleHBvcnQtb25seTsNCglmb250LXNpemU6
MTAuMHB0O30NCkBwYWdlIFdvcmRTZWN0aW9uMQ0KCXtzaXplOjYxMi4wcHQgNzkyLjBwdDsNCglt
YXJnaW46NzAuODVwdCA3MC44NXB0IDcwLjg1cHQgNzAuODVwdDt9DQpkaXYuV29yZFNlY3Rpb24x
DQoJe3BhZ2U6V29yZFNlY3Rpb24xO30NCi0tPjwvc3R5bGU+PCEtLVtpZiBndGUgbXNvIDldPjx4
bWw+DQo8bzpzaGFwZWRlZmF1bHRzIHY6ZXh0PSJlZGl0IiBzcGlkbWF4PSIxMDI2IiAvPg0KPC94
bWw+PCFbZW5kaWZdLS0+PCEtLVtpZiBndGUgbXNvIDldPjx4bWw+DQo8bzpzaGFwZWxheW91dCB2
OmV4dD0iZWRpdCI+DQo8bzppZG1hcCB2OmV4dD0iZWRpdCIgZGF0YT0iMSIgLz4NCjwvbzpzaGFw
ZWxheW91dD48L3htbD48IVtlbmRpZl0tLT4NCjwvaGVhZD4NCjxib2R5IGxhbmc9IkhVIiBsaW5r
PSJibHVlIiB2bGluaz0icHVycGxlIj4NCjxkaXYgY2xhc3M9IldvcmRTZWN0aW9uMSI+DQo8cCBj
bGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29Q
bGFpblRleHQiPjxpPlRpc3p0ZWx0IEFkYXRpZ8OpbnlsxZEhPG86cD48L286cD48L2k+PC9wPg0K
PHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L2k+PC9wPg0KPHAg
Y2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+RTxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMUY0OTdEIj56PC9z
cGFuPsO6dHRhbCB0w6Fqw6lrb3p0YXRvbSDDlm50IGFycsOzbCwgaG9neSBheiBlZ3lpZGVqxbFs
ZWcgbWVna8O8bGTDtnR0IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzZWluZWsgdGVsamVzw610w6lzw6lyZSBlbMWR
w61ydCBoYXTDoXJpZMWRdCAtIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3Mgw7ZucmVuZGVsa2V6w6lzaSBqb2dy
w7NsIMOpcyBheiBpbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FncsOzbCBzesOzbMOzIDIwMTEuIMOpdmkN
CiBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgMjkuIMKnICgyKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIOKAkyAxNSBu
YXBwYWwgbWVnaG9zc3phYmLDrXRqdWssIHRla2ludGV0dGVsIGFycmEsIGhvZ3kgYSBuYWd5IG1l
bm55aXPDqWfFsSBhZGF0b3Qgw6lyaW50xZEgYWRhdGlnw6lueWzDqXPDqW5layB0ZWxqZXPDrXTD
qXNlIGplbGVudMWRcyBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhc3NhbCBqw6FyLjxvOnA+PC9vOnA+
PC9pPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9p
PjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9pPjwv
cD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPsOcZHbDtnpsZXR0ZWwsIDxvOnA+PC9vOnA+
PC9pPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9p
PjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPkJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBrZXpl
bMWRIFpydC4gPG86cD48L286cD48L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+
PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+PG86
cD4mbmJzcDs8L286cD48L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJz
cDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij4tLS0tLU9yaWdpbmFsIE1lc3Nh
Z2UtLS0tLTxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+RnJvbTogU2lw
b3MgWm9sdMOhbiBbPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmttdCYjNDM7cmVxdWVzdC04Mzg4LTk5ZGNkY2M4
QGtpbWl0dHVkLm9yZyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOndpbmRvd3RleHQ7dGV4dC1kZWNvcmF0
aW9uOm5vbmUiPm1haWx0bzprbXQmIzQzO3JlcXVlc3QtODM4OC05OWRjZGNjOEBraW1pdHR1ZC5v
cmc8L3NwYW4+PC9hPl0NCjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+
U2VudDogVHVlc2RheSwgSmFudWFyeSAxNywgMjAxNyAxMDozMyBBTTxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0K
PHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+VG86IEluZm8gKEJHQVpSVCk8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4N
CjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPlN1YmplY3Q6IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQgS8O2esOp
cmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpcyAtIDIzLzIwMTEuIChJWC4yMy4pIHN6w6Ftw7ogYml6b3R0
c8OhZ2kgaGF0w6Fyb3phdCAxLi3DqXMgw6lzIDIuLWVzIHN6w6Ftw7ogbWVsbMOpa2xldGVpPG86
cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwv
cD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPlRpc3p0ZWx0IEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXAg
LSBCZXRobGVuIEfDoWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuIQ0KPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBj
bGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29Q
bGFpblRleHQiPkF6IGluZm9ybcOhY2nDs3Mgw7ZucmVuZGVsa2V6w6lzaSBqb2dyw7NsIMOpcyBh
eiBpbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FncsOzbCBzesOzbMOzIDIwMTEuIMOpdmkgQ1hJSS4gdMO2
cnbDqW55IChhIHRvdsOhYmJpYWtiYW46IEluZm90di4pIDI4LiDCpyAoMSkgYmVrZXpkw6lzZSBh
bGFwasOhbiBhIGvDtnZldGtlesWRIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzdCB0ZXJqZXN6dGVtIGVsxZEuPG86
cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwv
cD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkvDqXJlbSwgc3rDrXZlc2tlZGplbiBlbGVrdHJv
bmlrdXMgbcOhc29sYXRiYW4gbWVna8O8bGRlbmkgcsOpc3plbXJlIDIzLzIwMTEuIChJWC4yMy4p
IHN6w6Ftw7ogYml6b3R0c8OhZ2kgaGF0w6Fyb3phdCAxLi3DqXMgw6lzIDIuLWVzIHN6w6Ftw7og
bWVsbMOpa2xldGVpdCwgbWVseWVrYsWRbCBraWRlcsO8bCwgaG9neSBtaWx5ZW4gc3plcnZlemV0
ZWsgYSBrZWR2ZXptw6lueWV6ZXR0amVpIGVubmVrIGEgdMOhbW9nYXTDoXNuYWssIMOpcw0KIG1l
bHkgc3plcnZlemV0ZWsgbGV0dGVrIGVsdXRhc8OtdHZhLiBUb3bDoWJiw6Ega8OpcmVtIGvDvGxk
asOpayBlbCBlbm5layBhIGJpem90dHPDoWdpIGhhdMOhcm96YXRuYWsgYSBkw7ZudMOpcy1lbMWR
a8Opc3rDrXTFkSBqYXZhc2xhdMOhdCwgaWxsZXR2ZSBhIGJlbnnDump0b3R0IGVneWVkaSB0w6Ft
b2dhdMOhc2kga8OpcmVsbWVrZXQgaXMuPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxh
aW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkF6
IEluZm90di4gMzAuIMKnICgyKSBiZWtlemTDqXNlIHN6ZXJpbnQga8OpcmVtLCBob2d5IGEgbcOh
c29sYXRva2F0IMOpcyBheiBlZ3nDqWIgaWfDqW55ZWx0IGFkYXRva2F0IGVsZWt0cm9uaWt1cyDD
unRvbiBzesOtdmVza2VkamVuIHLDqXN6ZW1yZSBhIGZlbGFkw7MgZS1tYWlsIGPDrW3DqXJlIG1l
Z2vDvGxkZW5pLjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+SGEgYXog
aWfDqW55ZWx0IGFkYXRva2F0IGLDoXJtZWx5IG9rYsOzbCBuZW0gbGVoZXQgZS1tYWlsYmVuIG1l
Z2vDvGxkZW5pLCBha2tvciBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYXpva2F0IGEga2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8u
aHUgd2Vib2xkYWxvbiB0w7ZsdHNlIGZlbC48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29Q
bGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+
QXogSW5mb3R2LiAyOS4gwqcgKDMpIMOpcyAoNSkgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBhZGF0aWfD
qW55bMOpc2VtIHRlbGplc8OtdMOpc8Opw6lydCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610w6lzIGtpesOhcsOz
bGFnIGFra29yIMOhbGxhcMOtdGhhdMOzIG1lZywgaGEgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVz
w610w6lzZSBhIGvDtnpmZWxhZGF0b3QgZWxsw6F0w7Mgc3plcnYgYWxhcHRldsOpa2VueXPDqWfD
qW5layBlbGzDoXTDoXPDoWhveiBzesO8a3PDqWdlcyBtdW5rYWVyxZFmb3Jyw6FzDQogYXLDoW55
dGFsYW4gbcOpcnTDqWvFsSBpZ8OpbnliZXbDqXRlbMOpdmVsIGrDoXIuIElseWVuIGVzZXRiZW4g
YXogYWRhdGtlemVsxZEgam9nb3N1bHQgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2
ZWwgw7Zzc3plZsO8Z2fFkSBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBrw7ZsdHPDqWfDqXQga8O2
bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc2vDqW50IG1lZ2hhdMOhcm96bmkuIEvDqXJlbSwgaG9neSBlbMWRemV0
ZXNlbiBlbGVrdHJvbmlrdXMgw7p0b24gdMOhasOpa296dGFzc29uIGFycsOzbCwgYW1lbm55aWJl
bg0KIGEga8OpcnQgaXJhdG3DoXNvbGF0b2tyYSB0ZWtpbnRldHRlbCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610
w6lzdCDDoWxsYXDDrXRhbmEgbWVnLiBFYmJlbiBheiBlc2V0YmVuIGvDqXJlbSwgaG9neSBhIHTD
oWrDqWtvenRhdMOhc2JhbiBtZWxsw6lrZWxqZW4gZG9rdW1lbnR1bWxpc3TDoXQsIGRva3VtZW50
dW1vbmvDqW50IHTDvG50ZXNzZSBmZWwgYXogb2xkYWxzesOhbW90LCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOp
cyB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZlbCBrYXBjc29sYXRvcyBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBt
w6lydMOpa8OpdA0KIMOpcyBhbm5hayDDs3JhZMOtasOhdC48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNs
YXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1Bs
YWluVGV4dCI+S8OpcmVtLCBob2d5IGFiYmFuIGF6IGVzZXRiZW4sIGhhIGF6IGlnw6lueWVsdCBh
ZGF0b2tuYWsgY3NhayBlZ3kgcsOpc3rDqXQgdGVraW50aSBtZWdpc21lcmhldMWRbmVrLCBheiBJ
bmZvdHYuIDMwLiDCpyAoMSkgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBhem9rYXQgYXogYWRhdGlnw6lu
eWzDqXMgcsOpc3piZW5pIG1lZ3RhZ2Fkw6Fzw6F2YWwgZWd5w7x0dCBrw7xsZGplIG1lZyBzesOh
bW9tcmEuPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNw
OzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkZlbGjDrXZvbSBzesOtdmVzIGZp
Z3llbG3DqXQsIGhvZ3kgYSBOZW16ZXRpIEFkYXR2w6lkZWxtaSDDqXMgSW5mb3Jtw6FjacOzc3ph
YmFkc8OhZyBIYXTDs3PDoWcgTkFJSC8yMDE1LzQ3MTAvMi9WLiBzesOhbcO6IMOhbGzDoXNmb2ds
YWzDoXPDoWLDs2wga8O2dmV0a2V6xZFlbiBhIGplbGVuIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzIGF6IEluZm90
di4gMjkuIMKnICgxYikgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBuZW0gdGFnYWRoYXTDsyBtZWcsIG1p
dmVsIHRhcnRhbG1henphDQogYXogYWRhdGlnw6lueWzFkSBuZXbDqXQgw6lzIGVsw6lyaGV0xZFz
w6lnw6l0LiBFemVuIHTDumxtZW7FkSBhZGF0b2sgbWVnYWTDoXPDoXQgYXogYWRhdGtlemVsxZEg
TkFJSCDDoWxsw6FzZm9nbGFsw6FzIHN6ZXJpbnQgbmVtIGvDqXJoZXRpLCB0b3bDoWJiw6EgbmVt
IGpvZ29zdWx0IGEgc3plbcOpbHlhem9ub3Nzw6FnIGVsbGVuxZFyesOpc8OpcmUgc2VtLjxvOnA+
PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+
DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5TZWfDrXTFkSBlZ3nDvHR0bcWxa8O2ZMOpc8OpdCBl
bMWRcmUgaXMga8O2c3rDtm7Dtm0uPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5U
ZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPktlbHQ6
IDIwMTcuIGphbnXDoXIgMTcuPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0
Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPsOcZHbDtnps
ZXR0ZWw6IDxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJz
cDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5TaXBvcyBab2x0w6FuPG86cD48
L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4N
CjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS08bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNs
YXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1Bs
YWluVGV4dCI+RXp0IGEga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzdCBhIEtpTWl0VHVkIHdl
Ym9sZGFsb24ga2VyZXN6dMO8bCBrw7xsZHTDqWsgZWwuIEF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzcmUgYSB2
w6FsYXN6dCwgaWxsZXR2ZSBiw6FybWlseWVuIGthcGNzb2zDs2TDsyB2aXNzemFqZWx6w6lzdCwg
a8OpcmrDvGssIGVycmUgYXogZS1tYWlsIGPDrW1yZSBrw7xsZGplIG1lZzo8bzpwPjwvbzpwPjwv
cD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxhIGhyZWY9Im1haWx0bzprbXQmIzQzO3JlcXVl
c3QtODM4OC05OWRjZGNjOEBraW1pdHR1ZC5vcmciPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjp3aW5kb3d0
ZXh0O3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj5rbXQmIzQzO3JlcXVlc3QtODM4OC05OWRjZGNjOEBr
aW1pdHR1ZC5vcmc8L3NwYW4+PC9hPjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWlu
VGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5IYSBh
KHopIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXAgLSBCZXRobGVuIEfDoWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQu
IG5lbSBhKHopDQo8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aW5mb0BiZ2F6cnQuaHUiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJj
b2xvcjp3aW5kb3d0ZXh0O3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj5pbmZvQGJnYXpydC5odTwvc3Bh
bj48L2E+IGPDrW1lbiBmb2dhZGphIGEgcsOpc3rDqXJlIGJlbnnDump0b3R0IEvDtnrDqXJkZWvF
sWFkYXQtaWfDqW55bMOpc2VrZXQsIGvDqXJqw7xrLCDDrXJqYSBlenQgbWVnIG5la8O8bms6PG86
cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8va2lt
aXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9jb250YWN0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6d2luZG93
dGV4dDt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZSI+aHR0cDovL2tpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1L2hl
bHAvY29udGFjdDwvc3Bhbj48L2E+PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5U
ZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkpvZ255
aWxhdGtvemF0OiBFenQgYXogw7x6ZW5ldGV0IMOpcyBheiDDtm4gdsOhbGFzesOhdCBpcyBrw7Z6
esOpdGVzc3rDvGsgYSBLaU1pdFR1ZCB3ZWJvbGRhbG9uLiBUb3bDoWJiaSBpbmZvcm3DoWNpw7Nr
YXQgYSBLaU1pdFR1ZCBzem9sZ8OhbHRhdMOhcyBzZWfDrXRzw6lnw6l2ZWwga2V6ZGVtw6lueWV6
ZXR0IGvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfDqW55bMOpc3LFkWwgaXR0IG9sdmFzaGF0OjxvOnA+PC9v
OnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2tpbWl0dHVk
LmF0bGF0c3pvLmh1L2hlbHAvYWJvdXQiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjp3aW5kb3d0ZXh0O3Rl
eHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj5odHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9hYm91
dDwvc3Bhbj48L2E+PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpw
PiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkFtZW5ueWliZW4gbWVn
a2VyZXPDqXNla3JlIHbDoWxhc3pvbMOzIG11bmthdMOhcnNrw6ludCBoYXN6bm9zbmFrIHRhbMOh
bHRhIGV6dCBhIHN6b2xnw6FsdGF0w6FzdCwga8OpcmplIG1lZyBzemVydmV6ZXRlIHdlYm1lc3Rl
csOpdCwgaG9neSBoZWx5ZXp6ZW4gZWwgYSBob25sYXB1bmtyYSAoa2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8u
aHUpIG11dGF0w7MgaGl2YXRrb3rDoXN0IGF6IMO2bsO2ayBrw7Z6w6lyZGVrxbEgYWRhdG9rYXQg
dGFydGFsbWF6w7MNCiB3ZWJvbGRhbMOhbiE8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29Q
bGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLTxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4m
bmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8L2Rpdj4NCjxicj4NCjxocj4NCjxmb250IGZhY2U9IkFyaWFsIiBj
b2xvcj0iR3JheSIgc2l6ZT0iMSI+PGJyPg0KRXplbiDDvHplbmV0IMOpcyBhbm5hayBiw6FybWVs
eSBjc2F0b2x0IGFueWFnYSBiaXphbG1hcywgam9naSB2w6lkZWxlbSBhbGF0dCDDoWxsLCBhIG55
aWx2w6Fub3Mga8O2emzDqXN0xZFsIHbDqWRldHQuIEF6IMO8emVuZXRldCBraXrDoXLDs2xhZyBh
IGPDrW16ZXR0LCBpbGxldHZlIGF6IMOhbHRhbGEgbWVnaGF0YWxtYXpvdHRhayBoYXN6bsOhbGhh
dGrDoWsgZmVsLiBIYSDDlm4gbmVtIGF6IMO8emVuZXQgY8OtbXpldHRqZSwgw7pneSBrw6lyasO8
aywgaG9neSB0ZWxlZm9ub24sIHZhZ3kNCiBlLW1haWwtYmVuIMOpcnRlc8OtdHNlIGVycsWRbCBh
eiDDvHplbmV0IGvDvGxkxZFqw6l0IMOpcyB0w7Zyw7ZsamUgYXogw7x6ZW5ldGV0LCB2YWxhbWlu
dCBhbm5hayDDtnNzemVzIGNzYXRvbHQgbWVsbMOpa2xldMOpdCBhIHJlbmRzemVyw6lixZFsLiBI
YSDDlm4gbmVtIGF6IMO8emVuZXQgY8OtbXpldHRqZSwgYWJiYW4gYXogZXNldGJlbiB0aWxvcyBh
eiDDvHplbmV0ZXQgdmFneSBhbm5hayBiw6FybWVseSBjc2F0b2x0IG1lbGzDqWtsZXTDqXQgbGVt
w6Fzb2xuaWEsIGVsbWVudGVuaWUsDQogYXogw7x6ZW5ldCB0YXJ0YWxtw6F0IGLDoXJraXZlbCBr
w7Z6w7ZsbmllIHZhZ3kgYXp6YWwgdmlzc3phw6lsbmllLjxicj4NCjxicj4NClRoaXMgbWVzc2Fn
ZSBhbmQgYW55IGF0dGFjaG1lbnQgYXJlIGNvbmZpZGVudGlhbCBhbmQgYXJlIGxlZ2FsbHkgcHJp
dmlsZWdlZC4gSXQgaXMgaW50ZW5kZWQgc29sZWx5IGZvciB0aGUgdXNlIG9mIHRoZSBpbmRpdmlk
dWFsIG9yIGVudGl0eSB0byB3aG9tIGl0IGlzIGFkZHJlc3NlZCBhbmQgb3RoZXJzIGF1dGhvcmlz
ZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBpdC4gSWYgeW91IGFyZSBub3QgdGhlIGludGVuZGVkIHJlY2lwaWVudCwg
cGxlYXNlIHRlbGVwaG9uZSBvcg0KIGVtYWlsIHRoZSBzZW5kZXIgYW5kIGRlbGV0ZSB0aGlzIG1l
c3NhZ2UgYW5kIGFueSBhdHRhY2htZW50IGZyb20geW91ciBzeXN0ZW0uIFBsZWFzZSBub3RlIHRo
YXQgYW55IGRpc3NlbWluYXRpb24sIGRpc3RyaWJ1dGlvbiwgY29weWluZyBvciB1c2Ugb2Ygb3Ig
cmVsaWFuY2UgdXBvbiB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gY29udGFpbmVkIGluIGFuZCB0cmFuc21pdHRl
ZCB3aXRoIHRoaXMgZS1tYWlsIGJ5IG9yIHRvIGFueW9uZSBvdGhlciB0aGFuIHRoZQ0KIHJlY2lw
aWVudCBkZXNpZ25hdGVkIGFib3ZlIGJ5IHRoZSBzZW5kZXIgaXMgdW5hdXRob3Jpc2VkIGFuZCBz
dHJpY3RseSBwcm9oaWJpdGVkLjxicj4NCjwvZm9udD4NCjwvYm9keT4NCjwvaHRtbD4NCg==

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA8CEGVCLUEXMBX03Bce_--

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image003.jpg
3K Download


 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Fenti tárgyú, 2017. január 17-én érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékozatom arról, hogy adatigénylését az alábbiak szerint
részben áll módunkban teljesíteni.

 

A 23/2011. (IX.23.) számú bizottsági határozat mellékletei a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) honlapján elérhetőek:
[1]www.bgazrt.hu

 

Az adatigénylésének azon részét, amelyben a fenti bizottsági határozat
döntés-előkészítő javaslatát, valamint a benyújtott egyedi támogatási
kérelmek kiadását kéri, hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5)-(6)
szakaszaira, nem áll módunkban teljesíteni.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igény elutasítása miatt az igényt elutasító közfeladott ellátó szerv
ellen, az igény elutasításának közléséttől számított 30 napon belül - az
Infotv. 31. § -ba foglaltak szerint – az igényt elutasító közfeladatot
ellátó szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Barna Kornél dr.!

adatigénylésemet azért küldtem, mert a kért adatok nincsenek feltöltve a BGA Zrt. honlapjára. Amennyiben tévednék, kérem a kért dokumentum pontos linkjét küldje el, a honlap URL-jét én is ismerem.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei