24238/0/A/19 hrsz-ú ingatlan átépítése

Juhász Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Juhász Péter

Tisztelt Belváros-Lipótváros Önkormányzata,
Belváros-Lipótváros, Budapest, Főváros V. kerületének Önkormányzata,
Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jegyzője (úgy is, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője, és úgy is, mint az Önkormányzat adatfelelőse)
és Ügyfélszolgálati Csoportja (e-mail címe azonos az Önkormányzat e-mail címével) !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info.tv.) 28. § (1-2) bekezdése alapján, figyelemmel az Info.tv. 3. § 5-6. pontjában foglaltakra, kérem, szíveskedjenek, tájékoztatni arról, hogy a 24238/0/A/19 hrsz-ú, Károly krt. 26. (Műemléki védelmet élvező épület) II. emeletén elhelyezkedő, 509 nm alapterületű egy helyiségből álló iroda, 2015. július 14-én dr Rubovszky Csilla sajtónyilatkozatában megjelölt
1. átépítésére kis és milyen céllal kért és kapott építési engedélyt,
2. kik és mikor kaptak használatba vételi engedélyt a műemlék jellegű épületben elhelyezkedő iroda lakásként történő használatára,
3. mikor és milyen URL címen jelent érhető el a megjelent (sajtónyilatkozatban hivatkozott) pályázat, milyen feltételekkel,
4. hány pályázó nyújtott be pályázatot és hány ingatlan tulajdoni hányadra/albetétre került kiírásra a pályázat,
5. mely értékelési szempontok szerint került sor Aranyosi Zsófia és Gulyás Istvánné pályázatának kedvező elbírálására, és valamennyi más pályázat elutasítására,
6. milyen összegű befizetéseket eredményezett ez az Önkormányzat részére ezideig, az új iroda-résztulajdonosok részéről.
Kérem, az Info. tv. 27.§ (3) és (3a) bekezdései tiszteletben tartásával, szíveskedjék szkennelt formában, elektronikus úton részemre megküldeni az
1. építési engedélyeket (melynek mellékleteként kizárólag az engedély idején regnáló Örökségvédelmi Hivatal rendeltetésű szerv szakhatósági engedélyét kérem, a többi mellékletre nem tartok igényt)
2. használatba vételi engedélyeket,
3. a pályázati dokumentációt tartalmazó URL címet, ennek hiányában a pályázati felhívást és pályázati dokumentációt,
4-5. a pályázatok bontásáról szóló jegyzőkönyvet, továbbá az elbírálást tartalmazó jegyzőkönyvet,
6. illetőleg az adásvételi szerződést, illetve a befizetést igazoló pénzügyi bizonylatot !
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyző
Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment SKMBT C28015091715300.pdf
135K Download View as HTML


 

 

 

Hivatkozása ide

Dr Ivanics Éva hozzászólt ()

Hát ez megint egy óvodás trükk a közérdekű adatok eltitkolására.

Ad.1. Vajon hány sajtónyilatkozatot adott ki Dr Rubovszky Csilla július 14-én ?

Ad.2. Vajon miért nem hajlandók kiadni az átépítésre vonatkozó dokumentumokat addig, amíg nem tudják, melyik nyilatkozata adott ötletet arra, hogy feltegyék a kérdéseket ? Miért függ a válasz attól, hogy melyik nyilatkozatot hallotta Juhász Képviselő Úr ? Feltehetően azért, mert más a válasz, ha más nyilatkozatot hallott ? A 2009-es elidegenítés és azóta sem bejegyzett használatba vételi engedély alapdokumentumai miért függenek attól, hogy melyik nyilatkozatát hallotta a Képviselő Úr július 14-én dr Rubovszky Csillának ?

Nevetséges, hogy mennyire nem hajlandó tudomásul venni Dr Sélley jegyző úr, hogy az adatigénylésre adandó válaszról nem rendelkezik diszkrecionális jogkörrel, mert arról törvény rendelkezik !

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Juhász Péter:
Csak a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei