25/2011. (IX.29.) számú bizottsági határozat 1.-es számú melléklete

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 25/2011. (IX.29.) számú bizottsági határozat 1.-es számú mellékletét, melyből kiderül, hogy milyen szervezetek a kedvezményezettjei ennek a támogatásnak. Továbbá kérem küldjék el ennek a bizottsági határozatnak a döntés-előkészítő javaslatát, illetve a benyújtott egyedi támogatási kérelmeket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 17.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mihály Erzsébet
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Accept-Language: hu-HU, en-US
Content-Language: hu-HU
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [172.22.84.116]
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA9DCGVCLUEXMBX03Bce_"
MIME-Version: 1.0
X-Brightmail-Tracker:
H4sIAAAAAAAAC+NgFjrFIsWRWlGSWpSXmKPExsUScs7wp64Xy6QIg0VXfs5hsni1fR2bA6PHvUNdzAGMUayZeUn5FQmsGS9+3WEvuLSPseJ8n2ED45mdjF2MXBxCAjsZJe4u6IJyDjJKzLkwCcjh5GATcJPo2jSPDcQWEQiXmL3hETNIEbNAF6PElkk3WUAcYYHbjBKvpp0By4gI3GGUWLjmHBNEi5vEkVnbmEFsFgEViePfF7KC2LwCMRJ/D74FqxESiJfY2vgGaAUHB6OArMTDtRYgYWYBcYmJi5+AXSEhoC2x/dU+VghbR2LTtVUsIOUSAj4Sc39JQoQFJJbsOc8MYStJ9N5+xwRhu0rM6P/HDmGLSrx8/A9qjJ7E3tOfoWoCJd7t72CBsE0l3iy5BGXbSpxY+xdqprtE6/qFUHFfiUOLl0DZ8hL/792Hsh0lFu1phtqlKPH1/TdmmPiVp5Og4skSn7pmQtlGEte/NrFNYNSdheRjCDtfYuukbuZZ4MASlDg58wnLAkbmVYzK7mEurhGuLu6uBoZ6yal5JUWJOXqZeZB0oJeeX6aXUbqJEZIepHYwXjjrd4iRiYPzFqM0xwEmIY60xOKSgsTiYiGWvPy8VCloupFqYLS+tTox+N2scuVes2BuDZcjn/cb7W4JXPWhzlxjb8ozNhfB1eonYjbt0C5yTlsXwWP/S1fthtYRH4v7hwovnZ0Wm/4mrXTuhjdCczothbfFSuSa/V/1Kf/VNbcNU5z6PjVanu5mPy8wUerAwTcF9duru6okHS3/KH8uDYzT0GQ3D3b1l9obpcRSnJFoqMVcVJwIAEwc4s/dAgAA

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA9DCGVCLUEXMBX03Bce_
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

VGlzenRlbHQgQWRhdGlnw6lueWzFkSENCg0KDQoNCkV6w7p0dGFsIHTDoWrDqWtvenRhdG9tIMOW
bnQgYXJyw7NsLCBob2d5IGF6IGVneWlkZWrFsWxlZyBtZWdrw7xsZMO2dHQgYWRhdGlnw6lueWzD
qXNlaW5layB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXJlIGVsxZHDrXJ0IGhhdMOhcmlkxZF0IC0gYXogaW5mb3Jt
w6FjacOzcyDDtm5yZW5kZWxrZXrDqXNpIGpvZ3LDs2wgw6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJh
ZHPDoWdyw7NsIHN6w7Nsw7MgMjAxMS4gw6l2aSBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgMjkuIMKnICgyKSBi
ZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIOKAkyAxNSBuYXBwYWwgbWVnaG9zc3phYmLDrXRqdWssIHRla2lu
dGV0dGVsIGFycmEsIGhvZ3kgYSBuYWd5IG1lbm55aXPDqWfFsSBhZGF0b3Qgw6lyaW50xZEgYWRh
dGlnw6lueWzDqXPDqW5layB0ZWxqZXPDrXTDqXNlIGplbGVudMWRcyBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9y
ZMOtdMOhc3NhbCBqw6FyLg0KDQoNCg0KDQoNCsOcZHbDtnpsZXR0ZWwsDQoNCg0KDQpCZXRobGVu
IEfDoWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuDQoNCg0KDQoNCg0KLS0tLS1PcmlnaW5hbCBNZXNzYWdl
LS0tLS0NCg0KRnJvbTogU2lwb3MgWm9sdMOhbiBbbWFpbHRvOmttdCtyZXF1ZXN0LTgzODktYmE2
MWNhMjRAa2ltaXR0dWQub3JnXQ0KDQpTZW50OiBUdWVzZGF5LCBKYW51YXJ5IDE3LCAyMDE3IDEw
OjM4IEFNDQoNClRvOiBJbmZvIChCR0FaUlQpDQoNClN1YmplY3Q6IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQg
S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpcyAtIDI1LzIwMTEuIChJWC4yOS4pIHN6w6Ftw7og
Yml6b3R0c8OhZ2kgaGF0w6Fyb3phdCAxLi1lcyBzesOhbcO6IG1lbGzDqWtsZXRlDQoNCg0KDQpU
aXN6dGVsdCBCZXRobGVuIEfDoWJvciBBbGFwIC0gQmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcGtlemVsxZEg
WnJ0LiENCg0KDQoNCkF6IGluZm9ybcOhY2nDs3Mgw7ZucmVuZGVsa2V6w6lzaSBqb2dyw7NsIMOp
cyBheiBpbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FncsOzbCBzesOzbMOzIDIwMTEuIMOpdmkgQ1hJSS4g
dMO2cnbDqW55IChhIHRvdsOhYmJpYWtiYW46IEluZm90di4pIDI4LiDCpyAoMSkgYmVrZXpkw6lz
ZSBhbGFwasOhbiBhIGvDtnZldGtlesWRIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzdCB0ZXJqZXN6dGVtIGVsxZEu
DQoNCg0KDQpLw6lyZW0sIHN6w612ZXNrZWRqZW4gZWxla3Ryb25pa3VzIG3DoXNvbGF0YmFuIG1l
Z2vDvGxkZW5pIHLDqXN6ZW1yZSBhIDI1LzIwMTEuIChJWC4yOS4pIHN6w6Ftw7ogYml6b3R0c8Oh
Z2kgaGF0w6Fyb3phdCAxLi1lcyBzesOhbcO6IG1lbGzDqWtsZXTDqXQsIG1lbHlixZFsIGtpZGVy
w7xsLCBob2d5IG1pbHllbiBzemVydmV6ZXRlayBhIGtlZHZlem3DqW55ZXpldHRqZWkgZW5uZWsg
YSB0w6Ftb2dhdMOhc25hay4gVG92w6FiYsOhIGvDqXJlbSBrw7xsZGrDqWsgZWwgZW5uZWsgYSBi
aXpvdHRzw6FnaSBoYXTDoXJvemF0bmFrIGEgZMO2bnTDqXMtZWzFkWvDqXN6w610xZEgamF2YXNs
YXTDoXQsIGlsbGV0dmUgYSBiZW55w7pqdG90dCBlZ3llZGkgdMOhbW9nYXTDoXNpIGvDqXJlbG1l
a2V0IGlzLg0KDQoNCg0KQXogSW5mb3R2LiAzMC4gwqcgKDIpIGJla2V6ZMOpc2Ugc3plcmludCBr
w6lyZW0sIGhvZ3kgYSBtw6Fzb2xhdG9rYXQgw6lzIGF6IGVnecOpYiBpZ8OpbnllbHQgYWRhdG9r
YXQgZWxla3Ryb25pa3VzIMO6dG9uIHN6w612ZXNrZWRqZW4gcsOpc3plbXJlIGEgZmVsYWTDsyBl
LW1haWwgY8OtbcOpcmUgbWVna8O8bGRlbmkuDQoNCkhhIGF6IGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2thdCBi
w6FybWVseSBva2LDs2wgbmVtIGxlaGV0IGUtbWFpbGJlbiBtZWdrw7xsZGVuaSwgYWtrb3Iga8Op
cmVtLCBob2d5IGF6b2thdCBhIGtpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1IHdlYm9sZGFsb24gdMO2bHRz
ZSBmZWwuDQoNCg0KDQpBeiBJbmZvdHYuIDI5LiDCpyAoMykgw6lzICg1KSBiZWtlemTDqXNlIGFs
YXBqw6FuIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzZW0gdGVsamVzw610w6lzw6nDqXJ0IGvDtmx0c8OpZ3TDqXLD
rXTDqXMga2l6w6Fyw7NsYWcgYWtrb3Igw6FsbGFww610aGF0w7MgbWVnLCBoYSBheiBhZGF0aWfD
qW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXNlIGEga8O2emZlbGFkYXRvdCBlbGzDoXTDsyBzemVydiBhbGFw
dGV2w6lrZW55c8OpZ8OpbmVrIGVsbMOhdMOhc8OhaG96IHN6w7xrc8OpZ2VzIG11bmthZXLFkWZv
cnLDoXMgYXLDoW55dGFsYW4gbcOpcnTDqWvFsSBpZ8OpbnliZXbDqXRlbMOpdmVsIGrDoXIuIEls
eWVuIGVzZXRiZW4gYXogYWRhdGtlemVsxZEgam9nb3N1bHQgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVs
amVzw610w6lzw6l2ZWwgw7Zzc3plZsO8Z2fFkSBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBrw7Zs
dHPDqWfDqXQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc2vDqW50IG1lZ2hhdMOhcm96bmkuIEvDqXJlbSwg
aG9neSBlbMWRemV0ZXNlbiBlbGVrdHJvbmlrdXMgw7p0b24gdMOhasOpa296dGFzc29uIGFycsOz
bCwgYW1lbm55aWJlbiBhIGvDqXJ0IGlyYXRtw6Fzb2xhdG9rcmEgdGVraW50ZXR0ZWwga8O2bHRz
w6lndMOpcsOtdMOpc3Qgw6FsbGFww610YW5hIG1lZy4gRWJiZW4gYXogZXNldGJlbiBrw6lyZW0s
IGhvZ3kgYSB0w6Fqw6lrb3p0YXTDoXNiYW4gbWVsbMOpa2VsamVuIGRva3VtZW50dW1saXN0w6F0
LCBkb2t1bWVudHVtb25rw6ludCB0w7xudGVzc2UgZmVsIGF6IG9sZGFsc3rDoW1vdCwgYXogYWRh
dGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwga2FwY3NvbGF0b3MgbXVua2FlcsWRLXLDoWZv
cmTDrXTDoXMgbcOpcnTDqWvDqXQgw6lzIGFubmFrIMOzcmFkw61qw6F0Lg0KDQoNCg0KS8OpcmVt
LCBob2d5IGFiYmFuIGF6IGVzZXRiZW4sIGhhIGF6IGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2tuYWsgY3NhayBl
Z3kgcsOpc3rDqXQgdGVraW50aSBtZWdpc21lcmhldMWRbmVrLCBheiBJbmZvdHYuIDMwLiDCpyAo
MSkgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBhem9rYXQgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgcsOpc3piZW5p
IG1lZ3RhZ2Fkw6Fzw6F2YWwgZWd5w7x0dCBrw7xsZGplIG1lZyBzesOhbW9tcmEuDQoNCg0KDQpG
ZWxow612b20gc3rDrXZlcyBmaWd5ZWxtw6l0LCBob2d5IGEgTmVtemV0aSBBZGF0dsOpZGVsbWkg
w6lzIEluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWcgSGF0w7Nzw6FnIE5BSUgvMjAxNS80NzEwLzIvVi4g
c3rDoW3DuiDDoWxsw6FzZm9nbGFsw6Fzw6Fiw7NsIGvDtnZldGtlesWRZW4gYSBqZWxlbiBhZGF0
aWfDqW55bMOpcyBheiBJbmZvdHYuIDI5LiDCpyAoMWIpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gbmVt
IHRhZ2FkaGF0w7MgbWVnLCBtaXZlbCB0YXJ0YWxtYXp6YSBheiBhZGF0aWfDqW55bMWRIG5ldsOp
dCDDqXMgZWzDqXJoZXTFkXPDqWfDqXQuIEV6ZW4gdMO6bG1lbsWRIGFkYXRvayBtZWdhZMOhc8Oh
dCBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBOQUlIIMOhbGzDoXNmb2dsYWzDoXMgc3plcmludCBuZW0ga8Opcmhl
dGksIHRvdsOhYmLDoSBuZW0gam9nb3N1bHQgYSBzemVtw6lseWF6b25vc3PDoWcgZWxsZW7FkXJ6
w6lzw6lyZSBzZW0uDQoNCg0KDQpTZWfDrXTFkSBlZ3nDvHR0bcWxa8O2ZMOpc8OpdCBlbMWRcmUg
aXMga8O2c3rDtm7Dtm0uDQoNCg0KDQpLZWx0OiAyMDE3LiBqYW51w6FyIDE3Lg0KDQoNCg0Kw5xk
dsO2emxldHRlbDoNCg0KDQoNClNpcG9zIFpvbHTDoW4NCg0KDQoNCi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KDQoN
CkV6dCBhIGvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfDqW55bMOpc3QgYSBLaU1pdFR1ZCB3ZWJvbGRhbG9u
IGtlcmVzenTDvGwga8O8bGR0w6lrIGVsLiBBeiBhZGF0aWfDqW55bMOpc3JlIGEgdsOhbGFzenQs
IGlsbGV0dmUgYsOhcm1pbHllbiBrYXBjc29sw7Nkw7Mgdmlzc3phamVsesOpc3QsIGvDqXJqw7xr
LCBlcnJlIGF6IGUtbWFpbCBjw61tcmUga8O8bGRqZSBtZWc6DQoNCmttdCtyZXF1ZXN0LTgzODkt
YmE2MWNhMjRAa2ltaXR0dWQub3JnPG1haWx0bzprbXQrcmVxdWVzdC04Mzg5LWJhNjFjYTI0QGtp
bWl0dHVkLm9yZz4NCg0KDQoNCkhhIGEoeikgQmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcCAtIEJldGhsZW4g
R8OhYm9yIEFsYXBrZXplbMWRIFpydC4gbmVtIGEoeikgaW5mb0BiZ2F6cnQuaHU8bWFpbHRvOmlu
Zm9AYmdhenJ0Lmh1PiBjw61tZW4gZm9nYWRqYSBhIHLDqXN6w6lyZSBiZW55w7pqdG90dCBLw7Z6
w6lyZGVrxbFhZGF0LWlnw6lueWzDqXNla2V0LCBrw6lyasO8aywgw61yamEgZXp0IG1lZyBuZWvD
vG5rOg0KDQpodHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9jb250YWN0DQoNCg0KDQpK
b2dueWlsYXRrb3phdDogRXp0IGF6IMO8emVuZXRldCDDqXMgYXogw7ZuIHbDoWxhc3rDoXQgaXMg
a8O2enrDqXRlc3N6w7xrIGEgS2lNaXRUdWQgd2Vib2xkYWxvbi4gVG92w6FiYmkgaW5mb3Jtw6Fj
acOza2F0IGEgS2lNaXRUdWQgc3pvbGfDoWx0YXTDoXMgc2Vnw610c8OpZ8OpdmVsIGtlemRlbcOp
bnllemV0dCBrw7Z6w6lyZGVrxbFhZGF0LWlnw6lueWzDqXNyxZFsIGl0dCBvbHZhc2hhdDoNCg0K
aHR0cDovL2tpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1L2hlbHAvYWJvdXQNCg0KDQoNCkFtZW5ueWliZW4g
bWVna2VyZXPDqXNla3JlIHbDoWxhc3pvbMOzIG11bmthdMOhcnNrw6ludCBoYXN6bm9zbmFrIHRh
bMOhbHRhIGV6dCBhIHN6b2xnw6FsdGF0w6FzdCwga8OpcmplIG1lZyBzemVydmV6ZXRlIHdlYm1l
c3RlcsOpdCwgaG9neSBoZWx5ZXp6ZW4gZWwgYSBob25sYXB1bmtyYSAoa2ltaXR0dWQuYXRsYXRz
em8uaHUpIG11dGF0w7MgaGl2YXRrb3rDoXN0IGF6IMO2bsO2ayBrw7Z6w6lyZGVrxbEgYWRhdG9r
YXQgdGFydGFsbWF6w7Mgd2Vib2xkYWzDoW4hDQoNCg0KDQotLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQoNCg0KDQpfX19f
X19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fXw0KDQpFemVuIMO8emVuZXQgw6lzIGFubmFrIGLD
oXJtZWx5IGNzYXRvbHQgYW55YWdhIGJpemFsbWFzLCBqb2dpIHbDqWRlbGVtIGFsYXR0IMOhbGws
IGEgbnlpbHbDoW5vcyBrw7Z6bMOpc3TFkWwgdsOpZGV0dC4gQXogw7x6ZW5ldGV0IGtpesOhcsOz
bGFnIGEgY8OtbXpldHQsIGlsbGV0dmUgYXogw6FsdGFsYSBtZWdoYXRhbG1hem90dGFrIGhhc3pu
w6FsaGF0asOhayBmZWwuIEhhIMOWbiBuZW0gYXogw7x6ZW5ldCBjw61temV0dGplLCDDumd5IGvD
qXJqw7xrLCBob2d5IHRlbGVmb25vbiwgdmFneSBlLW1haWwtYmVuIMOpcnRlc8OtdHNlIGVycsWR
bCBheiDDvHplbmV0IGvDvGxkxZFqw6l0IMOpcyB0w7Zyw7ZsamUgYXogw7x6ZW5ldGV0LCB2YWxh
bWludCBhbm5hayDDtnNzemVzIGNzYXRvbHQgbWVsbMOpa2xldMOpdCBhIHJlbmRzemVyw6lixZFs
LiBIYSDDlm4gbmVtIGF6IMO8emVuZXQgY8OtbXpldHRqZSwgYWJiYW4gYXogZXNldGJlbiB0aWxv
cyBheiDDvHplbmV0ZXQgdmFneSBhbm5hayBiw6FybWVseSBjc2F0b2x0IG1lbGzDqWtsZXTDqXQg
bGVtw6Fzb2xuaWEsIGVsbWVudGVuaWUsIGF6IMO8emVuZXQgdGFydGFsbcOhdCBiw6Fya2l2ZWwg
a8O2esO2bG5pZSB2YWd5IGF6emFsIHZpc3N6YcOpbG5pZS4NCg0KVGhpcyBtZXNzYWdlIGFuZCBh
bnkgYXR0YWNobWVudCBhcmUgY29uZmlkZW50aWFsIGFuZCBhcmUgbGVnYWxseSBwcml2aWxlZ2Vk
LiBJdCBpcyBpbnRlbmRlZCBzb2xlbHkgZm9yIHRoZSB1c2Ugb2YgdGhlIGluZGl2aWR1YWwgb3Ig
ZW50aXR5IHRvIHdob20gaXQgaXMgYWRkcmVzc2VkIGFuZCBvdGhlcnMgYXV0aG9yaXNlZCB0byBy
ZWNlaXZlIGl0LiBJZiB5b3UgYXJlIG5vdCB0aGUgaW50ZW5kZWQgcmVjaXBpZW50LCBwbGVhc2Ug
dGVsZXBob25lIG9yIGVtYWlsIHRoZSBzZW5kZXIgYW5kIGRlbGV0ZSB0aGlzIG1lc3NhZ2UgYW5k
IGFueSBhdHRhY2htZW50IGZyb20geW91ciBzeXN0ZW0uIFBsZWFzZSBub3RlIHRoYXQgYW55IGRp
c3NlbWluYXRpb24sIGRpc3RyaWJ1dGlvbiwgY29weWluZyBvciB1c2Ugb2Ygb3IgcmVsaWFuY2Ug
dXBvbiB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gY29udGFpbmVkIGluIGFuZCB0cmFuc21pdHRlZCB3aXRoIHRo
aXMgZS1tYWlsIGJ5IG9yIHRvIGFueW9uZSBvdGhlciB0aGFuIHRoZSByZWNpcGllbnQgZGVzaWdu
YXRlZCBhYm92ZSBieSB0aGUgc2VuZGVyIGlzIHVuYXV0aG9yaXNlZCBhbmQgc3RyaWN0bHkgcHJv
aGliaXRlZC4NCg==

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA9DCGVCLUEXMBX03Bce_
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

PGh0bWwgeG1sbnM6dj0idXJuOnNjaGVtYXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTp2bWwiIHhtbG5zOm89InVy
bjpzY2hlbWFzLW1pY3Jvc29mdC1jb206b2ZmaWNlOm9mZmljZSIgeG1sbnM6dz0idXJuOnNjaGVt
YXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTpvZmZpY2U6d29yZCIgeG1sbnM6bT0iaHR0cDovL3NjaGVtYXMubWlj
cm9zb2Z0LmNvbS9vZmZpY2UvMjAwNC8xMi9vbW1sIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcv
VFIvUkVDLWh0bWw0MCI+DQo8aGVhZD4NCjxtZXRhIGh0dHAtZXF1aXY9IkNvbnRlbnQtVHlwZSIg
Y29udGVudD0idGV4dC9odG1sOyBjaGFyc2V0PXV0Zi04Ij4NCjxtZXRhIG5hbWU9IkdlbmVyYXRv
ciIgY29udGVudD0iTWljcm9zb2Z0IFdvcmQgMTQgKGZpbHRlcmVkIG1lZGl1bSkiPg0KPHN0eWxl
PjwhLS0NCi8qIEZvbnQgRGVmaW5pdGlvbnMgKi8NCkBmb250LWZhY2UNCgl7Zm9udC1mYW1pbHk6
Q2FsaWJyaTsNCglwYW5vc2UtMToyIDE1IDUgMiAyIDIgNCAzIDIgNDt9DQpAZm9udC1mYWNlDQoJ
e2ZvbnQtZmFtaWx5OlRhaG9tYTsNCglwYW5vc2UtMToyIDExIDYgNCAzIDUgNCA0IDIgNDt9DQov
KiBTdHlsZSBEZWZpbml0aW9ucyAqLw0KcC5Nc29Ob3JtYWwsIGxpLk1zb05vcm1hbCwgZGl2Lk1z
b05vcm1hbA0KCXttYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglmb250LXNp
emU6MTEuMHB0Ow0KCWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJbXNvLWZh
cmVhc3QtbGFuZ3VhZ2U6RU4tVVM7fQ0KYTpsaW5rLCBzcGFuLk1zb0h5cGVybGluaw0KCXttc28t
c3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJY29sb3I6Ymx1ZTsNCgl0ZXh0LWRlY29yYXRpb246dW5kZXJs
aW5lO30NCmE6dmlzaXRlZCwgc3Bhbi5Nc29IeXBlcmxpbmtGb2xsb3dlZA0KCXttc28tc3R5bGUt
cHJpb3JpdHk6OTk7DQoJY29sb3I6cHVycGxlOw0KCXRleHQtZGVjb3JhdGlvbjp1bmRlcmxpbmU7
fQ0KcC5Nc29QbGFpblRleHQsIGxpLk1zb1BsYWluVGV4dCwgZGl2Lk1zb1BsYWluVGV4dA0KCXtt
c28tc3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJbXNvLXN0eWxlLWxpbms6IkNzYWsgc3rDtnZlZyBDaGFy
IjsNCgltYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglmb250LXNpemU6MTEu
MHB0Ow0KCWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJbXNvLWZhcmVhc3Qt
bGFuZ3VhZ2U6RU4tVVM7fQ0KcC5Nc29BY2V0YXRlLCBsaS5Nc29BY2V0YXRlLCBkaXYuTXNvQWNl
dGF0ZQ0KCXttc28tc3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJbXNvLXN0eWxlLWxpbms6IkJ1Ym9yw6lr
c3rDtnZlZyBDaGFyIjsNCgltYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglm
b250LXNpemU6OC4wcHQ7DQoJZm9udC1mYW1pbHk6IlRhaG9tYSIsInNhbnMtc2VyaWYiOw0KCW1z
by1mYXJlYXN0LWxhbmd1YWdlOkVOLVVTO30NCnNwYW4uQ3Nha3N6dmVnQ2hhcg0KCXttc28tc3R5
bGUtbmFtZToiQ3NhayBzesO2dmVnIENoYXIiOw0KCW1zby1zdHlsZS1wcmlvcml0eTo5OTsNCglt
c28tc3R5bGUtbGluazoiQ3NhayBzesO2dmVnIjsNCglmb250LWZhbWlseToiQ2FsaWJyaSIsInNh
bnMtc2VyaWYiO30NCnNwYW4uQnVib3Jrc3p2ZWdDaGFyDQoJe21zby1zdHlsZS1uYW1lOiJCdWJv
csOpa3N6w7Z2ZWcgQ2hhciI7DQoJbXNvLXN0eWxlLXByaW9yaXR5Ojk5Ow0KCW1zby1zdHlsZS1s
aW5rOkJ1Ym9yw6lrc3rDtnZlZzsNCglmb250LWZhbWlseToiVGFob21hIiwic2Fucy1zZXJpZiI7
fQ0Kc3Bhbi5FLW1haWxTdGx1czIxDQoJe21zby1zdHlsZS10eXBlOnBlcnNvbmFsLXJlcGx5Ow0K
CWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJY29sb3I6IzFGNDk3RDt9DQou
TXNvQ2hwRGVmYXVsdA0KCXttc28tc3R5bGUtdHlwZTpleHBvcnQtb25seTsNCglmb250LXNpemU6
MTAuMHB0O30NCkBwYWdlIFdvcmRTZWN0aW9uMQ0KCXtzaXplOjYxMi4wcHQgNzkyLjBwdDsNCglt
YXJnaW46NzAuODVwdCA3MC44NXB0IDcwLjg1cHQgNzAuODVwdDt9DQpkaXYuV29yZFNlY3Rpb24x
DQoJe3BhZ2U6V29yZFNlY3Rpb24xO30NCi0tPjwvc3R5bGU+PCEtLVtpZiBndGUgbXNvIDldPjx4
bWw+DQo8bzpzaGFwZWRlZmF1bHRzIHY6ZXh0PSJlZGl0IiBzcGlkbWF4PSIxMDI2IiAvPg0KPC94
bWw+PCFbZW5kaWZdLS0+PCEtLVtpZiBndGUgbXNvIDldPjx4bWw+DQo8bzpzaGFwZWxheW91dCB2
OmV4dD0iZWRpdCI+DQo8bzppZG1hcCB2OmV4dD0iZWRpdCIgZGF0YT0iMSIgLz4NCjwvbzpzaGFw
ZWxheW91dD48L3htbD48IVtlbmRpZl0tLT4NCjwvaGVhZD4NCjxib2R5IGxhbmc9IkhVIiBsaW5r
PSJibHVlIiB2bGluaz0icHVycGxlIj4NCjxkaXYgY2xhc3M9IldvcmRTZWN0aW9uMSI+DQo8cCBj
bGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT5UaXN6dGVsdCBBZGF0aWfDqW55bMWRITxvOnA+PC9vOnA+
PC9pPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9p
PjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPkU8c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzFG
NDk3RCI+ejwvc3Bhbj7DunR0YWwgdMOhasOpa296dGF0b20gw5ZudCBhcnLDs2wsIGhvZ3kgYXog
ZWd5aWRlasWxbGVnIG1lZ2vDvGxkw7Z0dCBhZGF0aWfDqW55bMOpc2VpbmVrIHRlbGplc8OtdMOp
c8OpcmUgZWzFkcOtcnQgaGF0w6FyaWTFkXQgLSBheiBpbmZvcm3DoWNpw7NzIMO2bnJlbmRlbGtl
esOpc2kgam9ncsOzbCDDqXMgYXogaW5mb3Jtw6FjacOzc3phYmFkc8OhZ3LDs2wgc3rDs2zDsyAy
MDExLiDDqXZpDQogQ1hJSS4gdMO2cnbDqW55IDI5LiDCpyAoMikgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOh
biDigJMgMTUgbmFwcGFsIG1lZ2hvc3N6YWJiw610anVrLCB0ZWtpbnRldHRlbCBhcnJhLCBob2d5
IGEgbmFneSBtZW5ueWlzw6lnxbEgYWRhdG90IMOpcmludMWRIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzw6luZWsg
dGVsamVzw610w6lzZSBqZWxlbnTFkXMgbXVua2FlcsWRLXLDoWZvcmTDrXTDoXNzYWwgasOhci48
bzpwPjwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT48bzpwPiZuYnNw
OzwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT48bzpwPiZuYnNwOzwv
bzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT7DnGR2w7Z6bGV0dGVsLCA8
bzpwPjwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT48bzpwPiZuYnNw
OzwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT5CZXRobGVuIEfDoWJv
ciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuPG86cD48L286cD48L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWlu
VGV4dCI+PGk+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4
dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij4tLS0tLU9y
aWdpbmFsIE1lc3NhZ2UtLS0tLTxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4
dCI+RnJvbTogU2lwb3MgWm9sdMOhbiBbPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmttdCYjNDM7cmVxdWVzdC04
Mzg5LWJhNjFjYTI0QGtpbWl0dHVkLm9yZyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOndpbmRvd3RleHQ7
dGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUiPm1haWx0bzprbXQmIzQzO3JlcXVlc3QtODM4OS1iYTYxY2Ey
NEBraW1pdHR1ZC5vcmc8L3NwYW4+PC9hPl0NCjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1z
b1BsYWluVGV4dCI+U2VudDogVHVlc2RheSwgSmFudWFyeSAxNywgMjAxNyAxMDozOCBBTTxvOnA+
PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+VG86IEluZm8gKEJHQVpSVCk8bzpw
PjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPlN1YmplY3Q6IEvDtnrDqXJkZWvF
sWFkYXQgS8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpcyAtIDI1LzIwMTEuIChJWC4yOS4pIHN6
w6Ftw7ogYml6b3R0c8OhZ2kgaGF0w6Fyb3phdCAxLi1lcyBzesOhbcO6IG1lbGzDqWtsZXRlPG86
cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwv
cD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPlRpc3p0ZWx0IEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXAg
LSBCZXRobGVuIEfDoWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuIQ0KPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBj
bGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29Q
bGFpblRleHQiPkF6IGluZm9ybcOhY2nDs3Mgw7ZucmVuZGVsa2V6w6lzaSBqb2dyw7NsIMOpcyBh
eiBpbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FncsOzbCBzesOzbMOzIDIwMTEuIMOpdmkgQ1hJSS4gdMO2
cnbDqW55IChhIHRvdsOhYmJpYWtiYW46IEluZm90di4pIDI4LiDCpyAoMSkgYmVrZXpkw6lzZSBh
bGFwasOhbiBhIGvDtnZldGtlesWRIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzdCB0ZXJqZXN6dGVtIGVsxZEuPG86
cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwv
cD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkvDqXJlbSwgc3rDrXZlc2tlZGplbiBlbGVrdHJv
bmlrdXMgbcOhc29sYXRiYW4gbWVna8O8bGRlbmkgcsOpc3plbXJlIGEgMjUvMjAxMS4gKElYLjI5
Likgc3rDoW3DuiBiaXpvdHRzw6FnaSBoYXTDoXJvemF0IDEuLWVzIHN6w6Ftw7ogbWVsbMOpa2xl
dMOpdCwgbWVseWLFkWwga2lkZXLDvGwsIGhvZ3kgbWlseWVuIHN6ZXJ2ZXpldGVrIGEga2VkdmV6
bcOpbnllemV0dGplaSBlbm5layBhIHTDoW1vZ2F0w6FzbmFrLiBUb3bDoWJiw6Ega8OpcmVtDQog
a8O8bGRqw6lrIGVsIGVubmVrIGEgYml6b3R0c8OhZ2kgaGF0w6Fyb3phdG5hayBhIGTDtm50w6lz
LWVsxZFrw6lzesOtdMWRIGphdmFzbGF0w6F0LCBpbGxldHZlIGEgYmVuecO6anRvdHQgZWd5ZWRp
IHTDoW1vZ2F0w6FzaSBrw6lyZWxtZWtldCBpcy48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJN
c29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4
dCI+QXogSW5mb3R2LiAzMC4gwqcgKDIpIGJla2V6ZMOpc2Ugc3plcmludCBrw6lyZW0sIGhvZ3kg
YSBtw6Fzb2xhdG9rYXQgw6lzIGF6IGVnecOpYiBpZ8OpbnllbHQgYWRhdG9rYXQgZWxla3Ryb25p
a3VzIMO6dG9uIHN6w612ZXNrZWRqZW4gcsOpc3plbXJlIGEgZmVsYWTDsyBlLW1haWwgY8OtbcOp
cmUgbWVna8O8bGRlbmkuPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5I
YSBheiBpZ8OpbnllbHQgYWRhdG9rYXQgYsOhcm1lbHkgb2tiw7NsIG5lbSBsZWhldCBlLW1haWxi
ZW4gbWVna8O8bGRlbmksIGFra29yIGvDqXJlbSwgaG9neSBhem9rYXQgYSBraW1pdHR1ZC5hdGxh
dHN6by5odSB3ZWJvbGRhbG9uIHTDtmx0c2UgZmVsLjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9
Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5U
ZXh0Ij5BeiBJbmZvdHYuIDI5LiDCpyAoMykgw6lzICg1KSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGFk
YXRpZ8Opbnlsw6lzZW0gdGVsamVzw610w6lzw6nDqXJ0IGvDtmx0c8OpZ3TDqXLDrXTDqXMga2l6
w6Fyw7NsYWcgYWtrb3Igw6FsbGFww610aGF0w7MgbWVnLCBoYSBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0
ZWxqZXPDrXTDqXNlIGEga8O2emZlbGFkYXRvdCBlbGzDoXTDsyBzemVydiBhbGFwdGV2w6lrZW55
c8OpZ8OpbmVrIGVsbMOhdMOhc8OhaG96IHN6w7xrc8OpZ2VzIG11bmthZXLFkWZvcnLDoXMNCiBh
csOhbnl0YWxhbiBtw6lydMOpa8WxIGlnw6lueWJldsOpdGVsw6l2ZWwgasOhci4gSWx5ZW4gZXNl
dGJlbiBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBqb2dvc3VsdCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTD
qXPDqXZlbCDDtnNzemVmw7xnZ8WRIG11bmthZXLFkS1yw6Fmb3Jkw610w6FzIGvDtmx0c8OpZ8Op
dCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610w6lza8OpbnQgbWVnaGF0w6Fyb3puaS4gS8OpcmVtLCBob2d5IGVs
xZF6ZXRlc2VuIGVsZWt0cm9uaWt1cyDDunRvbiB0w6Fqw6lrb3p0YXNzb24gYXJyw7NsLCBhbWVu
bnlpYmVuDQogYSBrw6lydCBpcmF0bcOhc29sYXRva3JhIHRla2ludGV0dGVsIGvDtmx0c8OpZ3TD
qXLDrXTDqXN0IMOhbGxhcMOtdGFuYSBtZWcuIEViYmVuIGF6IGVzZXRiZW4ga8OpcmVtLCBob2d5
IGEgdMOhasOpa296dGF0w6FzYmFuIG1lbGzDqWtlbGplbiBkb2t1bWVudHVtbGlzdMOhdCwgZG9r
dW1lbnR1bW9ua8OpbnQgdMO8bnRlc3NlIGZlbCBheiBvbGRhbHN6w6Ftb3QsIGF6IGFkYXRpZ8Op
bnlsw6lzIHRlbGplc8OtdMOpc8OpdmVsIGthcGNzb2xhdG9zIG11bmthZXLFkS1yw6Fmb3Jkw610
w6FzIG3DqXJ0w6lrw6l0DQogw6lzIGFubmFrIMOzcmFkw61qw6F0LjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0K
PHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0i
TXNvUGxhaW5UZXh0Ij5Lw6lyZW0sIGhvZ3kgYWJiYW4gYXogZXNldGJlbiwgaGEgYXogaWfDqW55
ZWx0IGFkYXRva25hayBjc2FrIGVneSByw6lzesOpdCB0ZWtpbnRpIG1lZ2lzbWVyaGV0xZFuZWss
IGF6IEluZm90di4gMzAuIMKnICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGF6b2thdCBheiBhZGF0
aWfDqW55bMOpcyByw6lzemJlbmkgbWVndGFnYWTDoXPDoXZhbCBlZ3nDvHR0IGvDvGxkamUgbWVn
IHN6w6Ftb21yYS48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+
Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+RmVsaMOtdm9tIHN6w612
ZXMgZmlneWVsbcOpdCwgaG9neSBhIE5lbXpldGkgQWRhdHbDqWRlbG1pIMOpcyBJbmZvcm3DoWNp
w7NzemFiYWRzw6FnIEhhdMOzc8OhZyBOQUlILzIwMTUvNDcxMC8yL1YuIHN6w6Ftw7ogw6FsbMOh
c2ZvZ2xhbMOhc8OhYsOzbCBrw7Z2ZXRrZXrFkWVuIGEgamVsZW4gYWRhdGlnw6lueWzDqXMgYXog
SW5mb3R2LiAyOS4gwqcgKDFiKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIG5lbSB0YWdhZGhhdMOzIG1l
ZywgbWl2ZWwgdGFydGFsbWF6emENCiBheiBhZGF0aWfDqW55bMWRIG5ldsOpdCDDqXMgZWzDqXJo
ZXTFkXPDqWfDqXQuIEV6ZW4gdMO6bG1lbsWRIGFkYXRvayBtZWdhZMOhc8OhdCBheiBhZGF0a2V6
ZWzFkSBOQUlIIMOhbGzDoXNmb2dsYWzDoXMgc3plcmludCBuZW0ga8OpcmhldGksIHRvdsOhYmLD
oSBuZW0gam9nb3N1bHQgYSBzemVtw6lseWF6b25vc3PDoWcgZWxsZW7FkXJ6w6lzw6lyZSBzZW0u
PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpw
PjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPlNlZ8OtdMWRIGVnecO8dHRtxbFrw7Zkw6lz
w6l0IGVsxZFyZSBpcyBrw7ZzesO2bsO2bS48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29Q
bGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+
S2VsdDogMjAxNy4gamFudcOhciAxNy48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFp
blRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+w5xk
dsO2emxldHRlbDogPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpw
PiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPlNpcG9zIFpvbHTDoW48
bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+
PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0K
PHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0i
TXNvUGxhaW5UZXh0Ij5FenQgYSBrw7Z6w6lyZGVrxbFhZGF0LWlnw6lueWzDqXN0IGEgS2lNaXRU
dWQgd2Vib2xkYWxvbiBrZXJlc3p0w7xsIGvDvGxkdMOpayBlbC4gQXogYWRhdGlnw6lueWzDqXNy
ZSBhIHbDoWxhc3p0LCBpbGxldHZlIGLDoXJtaWx5ZW4ga2FwY3NvbMOzZMOzIHZpc3N6YWplbHrD
qXN0LCBrw6lyasO8aywgZXJyZSBheiBlLW1haWwgY8OtbXJlIGvDvGxkamUgbWVnOjxvOnA+PC9v
OnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmttdCYjNDM7
cmVxdWVzdC04Mzg5LWJhNjFjYTI0QGtpbWl0dHVkLm9yZyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOndp
bmRvd3RleHQ7dGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUiPmttdCYjNDM7cmVxdWVzdC04Mzg5LWJhNjFj
YTI0QGtpbWl0dHVkLm9yZzwvc3Bhbj48L2E+PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNv
UGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQi
PkhhIGEoeikgQmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcCAtIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBrZXplbMWR
IFpydC4gbmVtIGEoeikNCjxhIGhyZWY9Im1haWx0bzppbmZvQGJnYXpydC5odSI+PHNwYW4gc3R5
bGU9ImNvbG9yOndpbmRvd3RleHQ7dGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUiPmluZm9AYmdhenJ0Lmh1
PC9zcGFuPjwvYT4gY8OtbWVuIGZvZ2FkamEgYSByw6lzesOpcmUgYmVuecO6anRvdHQgS8O2esOp
cmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzZWtldCwga8OpcmrDvGssIMOtcmphIGV6dCBtZWcgbmVrw7xu
azo8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly9raW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odS9oZWxwL2NvbnRhY3QiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjp3
aW5kb3d0ZXh0O3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj5odHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8u
aHUvaGVscC9jb250YWN0PC9zcGFuPjwvYT48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29Q
bGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+
Sm9nbnlpbGF0a296YXQ6IEV6dCBheiDDvHplbmV0ZXQgw6lzIGF6IMO2biB2w6FsYXN6w6F0IGlz
IGvDtnp6w6l0ZXNzesO8ayBhIEtpTWl0VHVkIHdlYm9sZGFsb24uIFRvdsOhYmJpIGluZm9ybcOh
Y2nDs2thdCBhIEtpTWl0VHVkIHN6b2xnw6FsdGF0w6FzIHNlZ8OtdHPDqWfDqXZlbCBrZXpkZW3D
qW55ZXpldHQga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzcsWRbCBpdHQgb2x2YXNoYXQ6PG86
cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8va2lt
aXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9hYm91dCI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOndpbmRvd3Rl
eHQ7dGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUiPmh0dHA6Ly9raW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odS9oZWxw
L2Fib3V0PC9zcGFuPjwvYT48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQi
PjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+QW1lbm55aWJl
biBtZWdrZXJlc8Opc2VrcmUgdsOhbGFzem9sw7MgbXVua2F0w6Fyc2vDqW50IGhhc3pub3NuYWsg
dGFsw6FsdGEgZXp0IGEgc3pvbGfDoWx0YXTDoXN0LCBrw6lyamUgbWVnIHN6ZXJ2ZXpldGUgd2Vi
bWVzdGVyw6l0LCBob2d5IGhlbHllenplbiBlbCBhIGhvbmxhcHVua3JhIChraW1pdHR1ZC5hdGxh
dHN6by5odSkgbXV0YXTDsyBoaXZhdGtvesOhc3QgYXogw7Zuw7ZrIGvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0
b2thdCB0YXJ0YWxtYXrDsw0KIHdlYm9sZGFsw6FuITxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9
Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5U
ZXh0Ij4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48
bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjwvZGl2Pg0KPGJyPg0KPGhyPg0KPGZvbnQgZmFjZT0iQXJp
YWwiIGNvbG9yPSJHcmF5IiBzaXplPSIxIj48YnI+DQpFemVuIMO8emVuZXQgw6lzIGFubmFrIGLD
oXJtZWx5IGNzYXRvbHQgYW55YWdhIGJpemFsbWFzLCBqb2dpIHbDqWRlbGVtIGFsYXR0IMOhbGws
IGEgbnlpbHbDoW5vcyBrw7Z6bMOpc3TFkWwgdsOpZGV0dC4gQXogw7x6ZW5ldGV0IGtpesOhcsOz
bGFnIGEgY8OtbXpldHQsIGlsbGV0dmUgYXogw6FsdGFsYSBtZWdoYXRhbG1hem90dGFrIGhhc3pu
w6FsaGF0asOhayBmZWwuIEhhIMOWbiBuZW0gYXogw7x6ZW5ldCBjw61temV0dGplLCDDumd5IGvD
qXJqw7xrLCBob2d5IHRlbGVmb25vbiwgdmFneQ0KIGUtbWFpbC1iZW4gw6lydGVzw610c2UgZXJy
xZFsIGF6IMO8emVuZXQga8O8bGTFkWrDqXQgw6lzIHTDtnLDtmxqZSBheiDDvHplbmV0ZXQsIHZh
bGFtaW50IGFubmFrIMO2c3N6ZXMgY3NhdG9sdCBtZWxsw6lrbGV0w6l0IGEgcmVuZHN6ZXLDqWLF
kWwuIEhhIMOWbiBuZW0gYXogw7x6ZW5ldCBjw61temV0dGplLCBhYmJhbiBheiBlc2V0YmVuIHRp
bG9zIGF6IMO8emVuZXRldCB2YWd5IGFubmFrIGLDoXJtZWx5IGNzYXRvbHQgbWVsbMOpa2xldMOp
dCBsZW3DoXNvbG5pYSwgZWxtZW50ZW5pZSwNCiBheiDDvHplbmV0IHRhcnRhbG3DoXQgYsOhcmtp
dmVsIGvDtnrDtmxuaWUgdmFneSBhenphbCB2aXNzemHDqWxuaWUuPGJyPg0KPGJyPg0KVGhpcyBt
ZXNzYWdlIGFuZCBhbnkgYXR0YWNobWVudCBhcmUgY29uZmlkZW50aWFsIGFuZCBhcmUgbGVnYWxs
eSBwcml2aWxlZ2VkLiBJdCBpcyBpbnRlbmRlZCBzb2xlbHkgZm9yIHRoZSB1c2Ugb2YgdGhlIGlu
ZGl2aWR1YWwgb3IgZW50aXR5IHRvIHdob20gaXQgaXMgYWRkcmVzc2VkIGFuZCBvdGhlcnMgYXV0
aG9yaXNlZCB0byByZWNlaXZlIGl0LiBJZiB5b3UgYXJlIG5vdCB0aGUgaW50ZW5kZWQgcmVjaXBp
ZW50LCBwbGVhc2UgdGVsZXBob25lIG9yDQogZW1haWwgdGhlIHNlbmRlciBhbmQgZGVsZXRlIHRo
aXMgbWVzc2FnZSBhbmQgYW55IGF0dGFjaG1lbnQgZnJvbSB5b3VyIHN5c3RlbS4gUGxlYXNlIG5v
dGUgdGhhdCBhbnkgZGlzc2VtaW5hdGlvbiwgZGlzdHJpYnV0aW9uLCBjb3B5aW5nIG9yIHVzZSBv
ZiBvciByZWxpYW5jZSB1cG9uIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiBjb250YWluZWQgaW4gYW5kIHRyYW5z
bWl0dGVkIHdpdGggdGhpcyBlLW1haWwgYnkgb3IgdG8gYW55b25lIG90aGVyIHRoYW4gdGhlDQog
cmVjaXBpZW50IGRlc2lnbmF0ZWQgYWJvdmUgYnkgdGhlIHNlbmRlciBpcyB1bmF1dGhvcmlzZWQg
YW5kIHN0cmljdGx5IHByb2hpYml0ZWQuPGJyPg0KPC9mb250Pg0KPC9ib2R5Pg0KPC9odG1sPg0K

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA9DCGVCLUEXMBX03Bce_--

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image002.jpg
3K Download


 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Fenti tárgyú, 2017. január 17-én érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékozatom arról, hogy adatigénylését az alábbiak szerint
részben áll módunkban teljesíteni.

 

A 25/2011. (IX.29.) számú bizottsági határozat mellékletei a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) honlapján elérhetőek:
[1]www.bgazrt.hu

 

Az adatigénylésének azon részét, amelyben a fenti bizottsági határozat
döntés-előkészítő javaslatát, valamint a benyújtott egyedi támogatási
kérelmek kiadását kéri, hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5)-(6)
szakaszaira, nem áll módunkban teljesíteni.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igény elutasítása miatt az igényt elutasító közfeladott ellátó szerv
ellen, az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül - az
Infotv. 31. § -ba foglaltak szerint – az igényt elutasító közfeladatot
ellátó szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei