25565 hrsz.-ú Ingatlanhoz kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési költségek

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy a 25565 hrsz.-ú ingatlanon lévő óvodával kapcsolatosan, 2006-tól kezdődően a mai mai napig, éves bontásban milyen üzemeltetési, fenntartási, karbantartási költségek jelentkeztek.
Kérem, hogy a részletezés térjen ki zöld területek fenntartási és fejlesztési ráfordításaira is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 29.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.


Attachment valasz kocsis csaba reszere pannonia 77 79 raforditasok.docx.pdf
0K Download View as HTML


Kocsis Csaba részére

Tisztelt Adatigénylő!

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez elektronikus úton érkezett, a
25565. helyrajzi számú ingatlan fenntartási költségeivel kapcsolatos
közérdekű adatkérő levelére írt válaszunkat alábbiakban csatoltan
megküldöm.

Kérem a válasz szíves elfogadását.

(See attached file:
valasz_kocsis_csaba_reszere_pannonia_77_79_raforditasok.docx.pdf)

Tisztelettel:

dr. Pálfi Renáta
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Vezérigazgatóság
1131 Budapest, Béke u. 65.
tel.: 450-3163
fax: 340-9144

Hivatkozása ide

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.


Attachment valasz kocsis csaba reszere pannonia 77 79 epitesi tormelek.pdf
11 Download View as HTML


Kocsis Csaba részére

Tisztelt Adatigénylő!

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-hez elektronikus úton érkezett, a
25565. helyrajzi számú ingatlanon elhelyezett építési törmelékkel
kapcsolatos közérdekű adatkérő levelére írt válaszunkat alábbiakban
csatoltan megküldöm.

Kérem a válasz szíves elfogadását.

(See attached file:
valasz_kocsis_csaba_reszere_pannonia_77_79_epitesi_tormelek.pdf)

Tisztelettel:

dr. Pálfi Renáta
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Vezérigazgatóság
1131 Budapest, Béke u. 65.
tel.: 450-3163
fax: 340-9144

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Tisztelt dr. Pálfi Renáta Úrhölgy!

Válaszukat nem áll módomban elfogadni, mivel a ráfordításokkal kapcsolatban egyetlen konkrét információt sem adtak meg. Így válaszukat az adatkérésem elutasításának tekintem.

A feladatok általános ismertetése nem ad választ arra a kérdésre, hogy az önkormányzat az Önök közreműködésével mekkora összeget fordított az ingatlan fenntartására és állagmegőrzésére az adott időszakban.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.


Attachment Kocsis Csaba12.30.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba Úr!

Mellékelten csatolva megküldöm, Dr. Palatka Lívia XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt
vezérigazgatója válaszlevelét.
üdvözlettel: Tóth Zsuzsanna

(See attached file: Kocsis Csaba12.30.pdf)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei