26/2011. (X.6.) számú bizottsági határozat mellékletei

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 26/2011. (X.6.) számú bizottsági határozat mellékleteit, melyből kiderül, hogy milyen szervezetek a kedvezményezettjei ennek a támogatásnak. Továbbá kérem küldjék el ennek a bizottsági határozatnak a döntés-előkészítő javaslatát, illetve a benyújtott egyedi támogatási kérelmeket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 17.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mihály Erzsébet
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Accept-Language: hu-HU, en-US
Content-Language: hu-HU
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [172.22.84.116]
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACAA63GVCLUEXMBX03Bce_"
MIME-Version: 1.0
X-Brightmail-Tracker:
H4sIAAAAAAAAC+NgFjrBIsWRWlGSWpSXmKPExsUScs7wp643y6QIg733f85hsljRPJPVgdHj3qEu5gDGKNbMvKT8igTWjCWPvrAVHNvHWHHx8xOWBsYDOxm7GLk4hAR2Mkr8PvaXBcI5yChxo62ZvYuRk4NNwE2ia9M8ti5GDg4RgXCJuR15IDXMAl2MErfPTGcDqREWOM4oMfmhHUhCROAEo8Sp6c9ZQRIiQM1NvS3MIDaLgIrEyfN7mEBsXoEYiWW7NrOA2EIC8RJtU58ygixgFJCVeLjWAiTMLCAuMXHxE0YQW0JAW2L7q32sELaOxKZrq1hAyiUEfCTm/pKECAtILNlznhnCVpLovf2OCcJ2lZjR/48dwhaVePn4HytEq57EyY9CEOFAiQdT9rBB2KYSb5ZcYoGwbSVOrP0LNdJdonX9Qqi4r8ShxUugbHmJ//fuQ9mOEov2NEOtUpT4+v4bM0z8ytNJUPEYiT0XLkHtMpK4/rWJbQKj7iwkD0PY+RKdyy6xzQKHlaDEyZlPWBYwMq9iVHYPc3GNcHVxdzUw1EtOzSspSszRy8yDpAK99PwyvYzSTYyQ1CC1g/HCWb9DjEwcnLcYpTkOMAlxpCUWlxQkFhcLseTl56VKQVONVAOjlZbn+vmOnsw8fXN7HRZf6OO/G3iCYWG0w1f+0Ke/vqRkn9feNDPrhM/19rbSkmv3jxxn/PCIZXGn0nknFt3n15r8Vu09GWkU2Ob9oyzRy9GhTHymNX9i1ISo4+vXsa1odi72edTYFBrU0smxwX5/knTWk7VLyxLtPx3Ln9oza+KP36H5P82VWIozEg21mIuKEwEnVWaH2wIAAA==

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACAA63GVCLUEXMBX03Bce_
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

VGlzenRlbHQgQWRhdGlnw6lueWzFkSENCg0KDQoNCkV6w7p0dGFsIHTDoWrDqWtvenRhdG9tIMOW
bnQgYXJyw7NsLCBob2d5IGF6IGVneWlkZWrFsWxlZyBtZWdrw7xsZMO2dHQgYWRhdGlnw6lueWzD
qXNlaW5layB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXJlIGVsxZHDrXJ0IGhhdMOhcmlkxZF0IC0gYXogaW5mb3Jt
w6FjacOzcyDDtm5yZW5kZWxrZXrDqXNpIGpvZ3LDs2wgw6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJh
ZHPDoWdyw7NsIHN6w7Nsw7MgMjAxMS4gw6l2aSBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgMjkuIMKnICgyKSBi
ZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIOKAkyAxNSBuYXBwYWwgbWVnaG9zc3phYmLDrXRqdWssIHRla2lu
dGV0dGVsIGFycmEsIGhvZ3kgYSBuYWd5IG1lbm55aXPDqWfFsSBhZGF0b3Qgw6lyaW50xZEgYWRh
dGlnw6lueWzDqXPDqW5layB0ZWxqZXPDrXTDqXNlIGplbGVudMWRcyBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9y
ZMOtdMOhc3NhbCBqw6FyLg0KDQoNCg0KDQoNCsOcZHbDtnpsZXR0ZWwsDQoNCg0KDQpCZXRobGVu
IEfDoWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuDQoNCg0KDQoNCg0KDQoNCi0tLS0tT3JpZ2luYWwgTWVz
c2FnZS0tLS0tDQoNCkZyb206IFNpcG9zIFpvbHTDoW4gW21haWx0bzprbXQrcmVxdWVzdC04Mzkw
LTc0ZDE0ZDg5QGtpbWl0dHVkLm9yZ10NCg0KU2VudDogVHVlc2RheSwgSmFudWFyeSAxNywgMjAx
NyAxMDo0MSBBTQ0KDQpUbzogSW5mbyAoQkdBWlJUKQ0KDQpTdWJqZWN0OiBLw7Z6w6lyZGVrxbFh
ZGF0IEvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0IGlnw6lueWzDqXMgLSAyNi8yMDExLiAoWC42Likgc3rDoW3D
uiBiaXpvdHRzw6FnaSBoYXTDoXJvemF0IG1lbGzDqWtsZXRlaQ0KDQoNCg0KVGlzenRlbHQgQmV0
aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcCAtIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBrZXplbMWRIFpydC4hDQoNCg0K
DQpBeiBpbmZvcm3DoWNpw7NzIMO2bnJlbmRlbGtlesOpc2kgam9ncsOzbCDDqXMgYXogaW5mb3Jt
w6FjacOzc3phYmFkc8OhZ3LDs2wgc3rDs2zDsyAyMDExLiDDqXZpIENYSUkuIHTDtnJ2w6lueSAo
YSB0b3bDoWJiaWFrYmFuOiBJbmZvdHYuKSAyOC4gwqcgKDEpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4g
YSBrw7Z2ZXRrZXrFkSBhZGF0aWfDqW55bMOpc3QgdGVyamVzenRlbSBlbMWRLg0KDQoNCg0KS8Op
cmVtLCBzesOtdmVza2VkamVuIGVsZWt0cm9uaWt1cyBtw6Fzb2xhdGJhbiBtZWdrw7xsZGVuaSBy
w6lzemVtcmUgYSAyNi8yMDExLiAoWC42Likgc3rDoW3DuiBiaXpvdHRzw6FnaSBoYXTDoXJvemF0
IG1lbGzDqWtsZXRlaXQsIG1lbHlixZFsIGtpZGVyw7xsLCBob2d5IG1pbHllbiBzemVydmV6ZXRl
ayBhIGtlZHZlem3DqW55ZXpldHRqZWkgZW5uZWsgYSB0w6Ftb2dhdMOhc25hay4gVG92w6FiYsOh
IGvDqXJlbSBrw7xsZGrDqWsgZWwgZW5uZWsgYSBiaXpvdHRzw6FnaSBoYXTDoXJvemF0bmFrIGEg
ZMO2bnTDqXMtZWzFkWvDqXN6w610xZEgamF2YXNsYXTDoXQsIGlsbGV0dmUgYSBiZW55w7pqdG90
dCBlZ3llZGkgdMOhbW9nYXTDoXNpIGvDqXJlbG1la2V0IGlzLg0KDQoNCg0KQXogSW5mb3R2LiAz
MC4gwqcgKDIpIGJla2V6ZMOpc2Ugc3plcmludCBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYSBtw6Fzb2xhdG9rYXQg
w6lzIGF6IGVnecOpYiBpZ8OpbnllbHQgYWRhdG9rYXQgZWxla3Ryb25pa3VzIMO6dG9uIHN6w612
ZXNrZWRqZW4gcsOpc3plbXJlIGEgZmVsYWTDsyBlLW1haWwgY8OtbcOpcmUgbWVna8O8bGRlbmku
DQoNCkhhIGF6IGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2thdCBiw6FybWVseSBva2LDs2wgbmVtIGxlaGV0IGUt
bWFpbGJlbiBtZWdrw7xsZGVuaSwgYWtrb3Iga8OpcmVtLCBob2d5IGF6b2thdCBhIGtpbWl0dHVk
LmF0bGF0c3pvLmh1IHdlYm9sZGFsb24gdMO2bHRzZSBmZWwuDQoNCg0KDQpBeiBJbmZvdHYuIDI5
LiDCpyAoMykgw6lzICg1KSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzZW0gdGVs
amVzw610w6lzw6nDqXJ0IGvDtmx0c8OpZ3TDqXLDrXTDqXMga2l6w6Fyw7NsYWcgYWtrb3Igw6Fs
bGFww610aGF0w7MgbWVnLCBoYSBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXNlIGEga8O2
emZlbGFkYXRvdCBlbGzDoXTDsyBzemVydiBhbGFwdGV2w6lrZW55c8OpZ8OpbmVrIGVsbMOhdMOh
c8OhaG96IHN6w7xrc8OpZ2VzIG11bmthZXLFkWZvcnLDoXMgYXLDoW55dGFsYW4gbcOpcnTDqWvF
sSBpZ8OpbnliZXbDqXRlbMOpdmVsIGrDoXIuIElseWVuIGVzZXRiZW4gYXogYWRhdGtlemVsxZEg
am9nb3N1bHQgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwgw7Zzc3plZsO8Z2fF
kSBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBrw7ZsdHPDqWfDqXQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOp
c2vDqW50IG1lZ2hhdMOhcm96bmkuIEvDqXJlbSwgaG9neSBlbMWRemV0ZXNlbiBlbGVrdHJvbmlr
dXMgw7p0b24gdMOhasOpa296dGFzc29uIGFycsOzbCwgYW1lbm55aWJlbiBhIGvDqXJ0IGlyYXRt
w6Fzb2xhdG9rcmEgdGVraW50ZXR0ZWwga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc3Qgw6FsbGFww610YW5h
IG1lZy4gRWJiZW4gYXogZXNldGJlbiBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYSB0w6Fqw6lrb3p0YXTDoXNiYW4g
bWVsbMOpa2VsamVuIGRva3VtZW50dW1saXN0w6F0LCBkb2t1bWVudHVtb25rw6ludCB0w7xudGVz
c2UgZmVsIGF6IG9sZGFsc3rDoW1vdCwgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2
ZWwga2FwY3NvbGF0b3MgbXVua2FlcsWRLXLDoWZvcmTDrXTDoXMgbcOpcnTDqWvDqXQgw6lzIGFu
bmFrIMOzcmFkw61qw6F0Lg0KDQoNCg0KS8OpcmVtLCBob2d5IGFiYmFuIGF6IGVzZXRiZW4sIGhh
IGF6IGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2tuYWsgY3NhayBlZ3kgcsOpc3rDqXQgdGVraW50aSBtZWdpc21l
cmhldMWRbmVrLCBheiBJbmZvdHYuIDMwLiDCpyAoMSkgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBhem9r
YXQgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgcsOpc3piZW5pIG1lZ3RhZ2Fkw6Fzw6F2YWwgZWd5w7x0dCBr
w7xsZGplIG1lZyBzesOhbW9tcmEuDQoNCg0KDQpGZWxow612b20gc3rDrXZlcyBmaWd5ZWxtw6l0
LCBob2d5IGEgTmVtemV0aSBBZGF0dsOpZGVsbWkgw6lzIEluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWcg
SGF0w7Nzw6FnIE5BSUgvMjAxNS80NzEwLzIvVi4gc3rDoW3DuiDDoWxsw6FzZm9nbGFsw6Fzw6Fi
w7NsIGvDtnZldGtlesWRZW4gYSBqZWxlbiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyBheiBJbmZvdHYuIDI5LiDC
pyAoMWIpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gbmVtIHRhZ2FkaGF0w7MgbWVnLCBtaXZlbCB0YXJ0
YWxtYXp6YSBheiBhZGF0aWfDqW55bMWRIG5ldsOpdCDDqXMgZWzDqXJoZXTFkXPDqWfDqXQuIEV6
ZW4gdMO6bG1lbsWRIGFkYXRvayBtZWdhZMOhc8OhdCBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBOQUlIIMOhbGzD
oXNmb2dsYWzDoXMgc3plcmludCBuZW0ga8OpcmhldGksIHRvdsOhYmLDoSBuZW0gam9nb3N1bHQg
YSBzemVtw6lseWF6b25vc3PDoWcgZWxsZW7FkXJ6w6lzw6lyZSBzZW0uDQoNCg0KDQpTZWfDrXTF
kSBlZ3nDvHR0bcWxa8O2ZMOpc8OpdCBlbMWRcmUgaXMga8O2c3rDtm7Dtm0uDQoNCg0KDQpLZWx0
OiAyMDE3LiBqYW51w6FyIDE3Lg0KDQoNCg0Kw5xkdsO2emxldHRlbDoNCg0KDQoNClNpcG9zIFpv
bHTDoW4NCg0KDQoNCi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KDQoNCkV6dCBhIGvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfD
qW55bMOpc3QgYSBLaU1pdFR1ZCB3ZWJvbGRhbG9uIGtlcmVzenTDvGwga8O8bGR0w6lrIGVsLiBB
eiBhZGF0aWfDqW55bMOpc3JlIGEgdsOhbGFzenQsIGlsbGV0dmUgYsOhcm1pbHllbiBrYXBjc29s
w7Nkw7Mgdmlzc3phamVsesOpc3QsIGvDqXJqw7xrLCBlcnJlIGF6IGUtbWFpbCBjw61tcmUga8O8
bGRqZSBtZWc6DQoNCmttdCtyZXF1ZXN0LTgzOTAtNzRkMTRkODlAa2ltaXR0dWQub3JnPG1haWx0
bzprbXQrcmVxdWVzdC04MzkwLTc0ZDE0ZDg5QGtpbWl0dHVkLm9yZz4NCg0KDQoNCkhhIGEoeikg
QmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcCAtIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBrZXplbMWRIFpydC4gbmVt
IGEoeikgaW5mb0BiZ2F6cnQuaHU8bWFpbHRvOmluZm9AYmdhenJ0Lmh1PiBjw61tZW4gZm9nYWRq
YSBhIHLDqXN6w6lyZSBiZW55w7pqdG90dCBLw7Z6w6lyZGVrxbFhZGF0LWlnw6lueWzDqXNla2V0
LCBrw6lyasO8aywgw61yamEgZXp0IG1lZyBuZWvDvG5rOg0KDQpodHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRs
YXRzem8uaHUvaGVscC9jb250YWN0DQoNCg0KDQpKb2dueWlsYXRrb3phdDogRXp0IGF6IMO8emVu
ZXRldCDDqXMgYXogw7ZuIHbDoWxhc3rDoXQgaXMga8O2enrDqXRlc3N6w7xrIGEgS2lNaXRUdWQg
d2Vib2xkYWxvbi4gVG92w6FiYmkgaW5mb3Jtw6FjacOza2F0IGEgS2lNaXRUdWQgc3pvbGfDoWx0
YXTDoXMgc2Vnw610c8OpZ8OpdmVsIGtlemRlbcOpbnllemV0dCBrw7Z6w6lyZGVrxbFhZGF0LWln
w6lueWzDqXNyxZFsIGl0dCBvbHZhc2hhdDoNCg0KaHR0cDovL2tpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1
L2hlbHAvYWJvdXQNCg0KDQoNCkFtZW5ueWliZW4gbWVna2VyZXPDqXNla3JlIHbDoWxhc3pvbMOz
IG11bmthdMOhcnNrw6ludCBoYXN6bm9zbmFrIHRhbMOhbHRhIGV6dCBhIHN6b2xnw6FsdGF0w6Fz
dCwga8OpcmplIG1lZyBzemVydmV6ZXRlIHdlYm1lc3RlcsOpdCwgaG9neSBoZWx5ZXp6ZW4gZWwg
YSBob25sYXB1bmtyYSAoa2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUpIG11dGF0w7MgaGl2YXRrb3rDoXN0
IGF6IMO2bsO2ayBrw7Z6w6lyZGVrxbEgYWRhdG9rYXQgdGFydGFsbWF6w7Mgd2Vib2xkYWzDoW4h
DQoNCg0KDQotLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQoNCg0KDQpfX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
Xw0KDQpFemVuIMO8emVuZXQgw6lzIGFubmFrIGLDoXJtZWx5IGNzYXRvbHQgYW55YWdhIGJpemFs
bWFzLCBqb2dpIHbDqWRlbGVtIGFsYXR0IMOhbGwsIGEgbnlpbHbDoW5vcyBrw7Z6bMOpc3TFkWwg
dsOpZGV0dC4gQXogw7x6ZW5ldGV0IGtpesOhcsOzbGFnIGEgY8OtbXpldHQsIGlsbGV0dmUgYXog
w6FsdGFsYSBtZWdoYXRhbG1hem90dGFrIGhhc3puw6FsaGF0asOhayBmZWwuIEhhIMOWbiBuZW0g
YXogw7x6ZW5ldCBjw61temV0dGplLCDDumd5IGvDqXJqw7xrLCBob2d5IHRlbGVmb25vbiwgdmFn
eSBlLW1haWwtYmVuIMOpcnRlc8OtdHNlIGVycsWRbCBheiDDvHplbmV0IGvDvGxkxZFqw6l0IMOp
cyB0w7Zyw7ZsamUgYXogw7x6ZW5ldGV0LCB2YWxhbWludCBhbm5hayDDtnNzemVzIGNzYXRvbHQg
bWVsbMOpa2xldMOpdCBhIHJlbmRzemVyw6lixZFsLiBIYSDDlm4gbmVtIGF6IMO8emVuZXQgY8Ot
bXpldHRqZSwgYWJiYW4gYXogZXNldGJlbiB0aWxvcyBheiDDvHplbmV0ZXQgdmFneSBhbm5hayBi
w6FybWVseSBjc2F0b2x0IG1lbGzDqWtsZXTDqXQgbGVtw6Fzb2xuaWEsIGVsbWVudGVuaWUsIGF6
IMO8emVuZXQgdGFydGFsbcOhdCBiw6Fya2l2ZWwga8O2esO2bG5pZSB2YWd5IGF6emFsIHZpc3N6
YcOpbG5pZS4NCg0KVGhpcyBtZXNzYWdlIGFuZCBhbnkgYXR0YWNobWVudCBhcmUgY29uZmlkZW50
aWFsIGFuZCBhcmUgbGVnYWxseSBwcml2aWxlZ2VkLiBJdCBpcyBpbnRlbmRlZCBzb2xlbHkgZm9y
IHRoZSB1c2Ugb2YgdGhlIGluZGl2aWR1YWwgb3IgZW50aXR5IHRvIHdob20gaXQgaXMgYWRkcmVz
c2VkIGFuZCBvdGhlcnMgYXV0aG9yaXNlZCB0byByZWNlaXZlIGl0LiBJZiB5b3UgYXJlIG5vdCB0
aGUgaW50ZW5kZWQgcmVjaXBpZW50LCBwbGVhc2UgdGVsZXBob25lIG9yIGVtYWlsIHRoZSBzZW5k
ZXIgYW5kIGRlbGV0ZSB0aGlzIG1lc3NhZ2UgYW5kIGFueSBhdHRhY2htZW50IGZyb20geW91ciBz
eXN0ZW0uIFBsZWFzZSBub3RlIHRoYXQgYW55IGRpc3NlbWluYXRpb24sIGRpc3RyaWJ1dGlvbiwg
Y29weWluZyBvciB1c2Ugb2Ygb3IgcmVsaWFuY2UgdXBvbiB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gY29udGFp
bmVkIGluIGFuZCB0cmFuc21pdHRlZCB3aXRoIHRoaXMgZS1tYWlsIGJ5IG9yIHRvIGFueW9uZSBv
dGhlciB0aGFuIHRoZSByZWNpcGllbnQgZGVzaWduYXRlZCBhYm92ZSBieSB0aGUgc2VuZGVyIGlz
IHVuYXV0aG9yaXNlZCBhbmQgc3RyaWN0bHkgcHJvaGliaXRlZC4NCg==

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACAA63GVCLUEXMBX03Bce_
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

PGh0bWwgeG1sbnM6dj0idXJuOnNjaGVtYXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTp2bWwiIHhtbG5zOm89InVy
bjpzY2hlbWFzLW1pY3Jvc29mdC1jb206b2ZmaWNlOm9mZmljZSIgeG1sbnM6dz0idXJuOnNjaGVt
YXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTpvZmZpY2U6d29yZCIgeG1sbnM6bT0iaHR0cDovL3NjaGVtYXMubWlj
cm9zb2Z0LmNvbS9vZmZpY2UvMjAwNC8xMi9vbW1sIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcv
VFIvUkVDLWh0bWw0MCI+DQo8aGVhZD4NCjxtZXRhIGh0dHAtZXF1aXY9IkNvbnRlbnQtVHlwZSIg
Y29udGVudD0idGV4dC9odG1sOyBjaGFyc2V0PXV0Zi04Ij4NCjxtZXRhIG5hbWU9IkdlbmVyYXRv
ciIgY29udGVudD0iTWljcm9zb2Z0IFdvcmQgMTQgKGZpbHRlcmVkIG1lZGl1bSkiPg0KPHN0eWxl
PjwhLS0NCi8qIEZvbnQgRGVmaW5pdGlvbnMgKi8NCkBmb250LWZhY2UNCgl7Zm9udC1mYW1pbHk6
Q2FsaWJyaTsNCglwYW5vc2UtMToyIDE1IDUgMiAyIDIgNCAzIDIgNDt9DQpAZm9udC1mYWNlDQoJ
e2ZvbnQtZmFtaWx5OlRhaG9tYTsNCglwYW5vc2UtMToyIDExIDYgNCAzIDUgNCA0IDIgNDt9DQov
KiBTdHlsZSBEZWZpbml0aW9ucyAqLw0KcC5Nc29Ob3JtYWwsIGxpLk1zb05vcm1hbCwgZGl2Lk1z
b05vcm1hbA0KCXttYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglmb250LXNp
emU6MTEuMHB0Ow0KCWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJbXNvLWZh
cmVhc3QtbGFuZ3VhZ2U6RU4tVVM7fQ0KYTpsaW5rLCBzcGFuLk1zb0h5cGVybGluaw0KCXttc28t
c3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJY29sb3I6Ymx1ZTsNCgl0ZXh0LWRlY29yYXRpb246dW5kZXJs
aW5lO30NCmE6dmlzaXRlZCwgc3Bhbi5Nc29IeXBlcmxpbmtGb2xsb3dlZA0KCXttc28tc3R5bGUt
cHJpb3JpdHk6OTk7DQoJY29sb3I6cHVycGxlOw0KCXRleHQtZGVjb3JhdGlvbjp1bmRlcmxpbmU7
fQ0KcC5Nc29QbGFpblRleHQsIGxpLk1zb1BsYWluVGV4dCwgZGl2Lk1zb1BsYWluVGV4dA0KCXtt
c28tc3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJbXNvLXN0eWxlLWxpbms6IkNzYWsgc3rDtnZlZyBDaGFy
IjsNCgltYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglmb250LXNpemU6MTEu
MHB0Ow0KCWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJbXNvLWZhcmVhc3Qt
bGFuZ3VhZ2U6RU4tVVM7fQ0KcC5Nc29BY2V0YXRlLCBsaS5Nc29BY2V0YXRlLCBkaXYuTXNvQWNl
dGF0ZQ0KCXttc28tc3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJbXNvLXN0eWxlLWxpbms6IkJ1Ym9yw6lr
c3rDtnZlZyBDaGFyIjsNCgltYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglm
b250LXNpemU6OC4wcHQ7DQoJZm9udC1mYW1pbHk6IlRhaG9tYSIsInNhbnMtc2VyaWYiOw0KCW1z
by1mYXJlYXN0LWxhbmd1YWdlOkVOLVVTO30NCnNwYW4uQ3Nha3N6dmVnQ2hhcg0KCXttc28tc3R5
bGUtbmFtZToiQ3NhayBzesO2dmVnIENoYXIiOw0KCW1zby1zdHlsZS1wcmlvcml0eTo5OTsNCglt
c28tc3R5bGUtbGluazoiQ3NhayBzesO2dmVnIjsNCglmb250LWZhbWlseToiQ2FsaWJyaSIsInNh
bnMtc2VyaWYiO30NCnNwYW4uQnVib3Jrc3p2ZWdDaGFyDQoJe21zby1zdHlsZS1uYW1lOiJCdWJv
csOpa3N6w7Z2ZWcgQ2hhciI7DQoJbXNvLXN0eWxlLXByaW9yaXR5Ojk5Ow0KCW1zby1zdHlsZS1s
aW5rOkJ1Ym9yw6lrc3rDtnZlZzsNCglmb250LWZhbWlseToiVGFob21hIiwic2Fucy1zZXJpZiI7
fQ0Kc3Bhbi5FLW1haWxTdGx1czIxDQoJe21zby1zdHlsZS10eXBlOnBlcnNvbmFsLXJlcGx5Ow0K
CWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJY29sb3I6IzFGNDk3RDt9DQou
TXNvQ2hwRGVmYXVsdA0KCXttc28tc3R5bGUtdHlwZTpleHBvcnQtb25seTsNCglmb250LXNpemU6
MTAuMHB0O30NCkBwYWdlIFdvcmRTZWN0aW9uMQ0KCXtzaXplOjYxMi4wcHQgNzkyLjBwdDsNCglt
YXJnaW46NzAuODVwdCA3MC44NXB0IDcwLjg1cHQgNzAuODVwdDt9DQpkaXYuV29yZFNlY3Rpb24x
DQoJe3BhZ2U6V29yZFNlY3Rpb24xO30NCi0tPjwvc3R5bGU+PCEtLVtpZiBndGUgbXNvIDldPjx4
bWw+DQo8bzpzaGFwZWRlZmF1bHRzIHY6ZXh0PSJlZGl0IiBzcGlkbWF4PSIxMDI2IiAvPg0KPC94
bWw+PCFbZW5kaWZdLS0+PCEtLVtpZiBndGUgbXNvIDldPjx4bWw+DQo8bzpzaGFwZWxheW91dCB2
OmV4dD0iZWRpdCI+DQo8bzppZG1hcCB2OmV4dD0iZWRpdCIgZGF0YT0iMSIgLz4NCjwvbzpzaGFw
ZWxheW91dD48L3htbD48IVtlbmRpZl0tLT4NCjwvaGVhZD4NCjxib2R5IGxhbmc9IkhVIiBsaW5r
PSJibHVlIiB2bGluaz0icHVycGxlIj4NCjxkaXYgY2xhc3M9IldvcmRTZWN0aW9uMSI+DQo8cCBj
bGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT5UaXN6dGVsdCBBZGF0aWfDqW55bMWRITxvOnA+PC9vOnA+
PC9pPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9p
PjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxpPkU8c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzFG
NDk3RCI+ejwvc3Bhbj7DunR0YWwgdMOhasOpa296dGF0b20gw5ZudCBhcnLDs2wsIGhvZ3kgYXog
ZWd5aWRlasWxbGVnIG1lZ2vDvGxkw7Z0dCBhZGF0aWfDqW55bMOpc2VpbmVrIHRlbGplc8OtdMOp
c8OpcmUgZWzFkcOtcnQgaGF0w6FyaWTFkXQgLSBheiBpbmZvcm3DoWNpw7NzIMO2bnJlbmRlbGtl
esOpc2kgam9ncsOzbCDDqXMgYXogaW5mb3Jtw6FjacOzc3phYmFkc8OhZ3LDs2wgc3rDs2zDsyAy
MDExLiDDqXZpDQogQ1hJSS4gdMO2cnbDqW55IDI5LiDCpyAoMikgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOh
biDigJMgMTUgbmFwcGFsIG1lZ2hvc3N6YWJiw610anVrLCB0ZWtpbnRldHRlbCBhcnJhLCBob2d5
IGEgbmFneSBtZW5ueWlzw6lnxbEgYWRhdG90IMOpcmludMWRIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzw6luZWsg
dGVsamVzw610w6lzZSBqZWxlbnTFkXMgbXVua2FlcsWRLXLDoWZvcmTDrXTDoXNzYWwgasOhci48
bzpwPjwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT48bzpwPiZuYnNw
OzwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT48bzpwPiZuYnNwOzwv
bzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT7DnGR2w7Z6bGV0dGVsLCA8
bzpwPjwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT48bzpwPiZuYnNw
OzwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT5CZXRobGVuIEfDoWJv
ciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuPG86cD48L286cD48L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWlu
VGV4dCI+PGk+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4
dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZu
YnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPi0tLS0tT3JpZ2luYWwgTWVz
c2FnZS0tLS0tPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5Gcm9tOiBT
aXBvcyBab2x0w6FuIFs8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a210JiM0MztyZXF1ZXN0LTgzOTAtNzRkMTRk
ODlAa2ltaXR0dWQub3JnIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6d2luZG93dGV4dDt0ZXh0LWRlY29y
YXRpb246bm9uZSI+bWFpbHRvOmttdCYjNDM7cmVxdWVzdC04MzkwLTc0ZDE0ZDg5QGtpbWl0dHVk
Lm9yZzwvc3Bhbj48L2E+XQ0KPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0
Ij5TZW50OiBUdWVzZGF5LCBKYW51YXJ5IDE3LCAyMDE3IDEwOjQxIEFNPG86cD48L286cD48L3A+
DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5UbzogSW5mbyAoQkdBWlJUKTxvOnA+PC9vOnA+PC9w
Pg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+U3ViamVjdDogS8O2esOpcmRla8WxYWRhdCBLw7Z6
w6lyZGVrxbEgYWRhdCBpZ8Opbnlsw6lzIC0gMjYvMjAxMS4gKFguNi4pIHN6w6Ftw7ogYml6b3R0
c8OhZ2kgaGF0w6Fyb3phdCBtZWxsw6lrbGV0ZWk8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJN
c29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4
dCI+VGlzenRlbHQgQmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcCAtIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBrZXpl
bMWRIFpydC4hDQo8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+
Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+QXogaW5mb3Jtw6FjacOz
cyDDtm5yZW5kZWxrZXrDqXNpIGpvZ3LDs2wgw6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWdy
w7NsIHN6w7Nsw7MgMjAxMS4gw6l2aSBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgKGEgdG92w6FiYmlha2Jhbjog
SW5mb3R2LikgMjguIMKnICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGEga8O2dmV0a2V6xZEgYWRh
dGlnw6lueWzDqXN0IHRlcmplc3p0ZW0gZWzFkS48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJN
c29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4
dCI+S8OpcmVtLCBzesOtdmVza2VkamVuIGVsZWt0cm9uaWt1cyBtw6Fzb2xhdGJhbiBtZWdrw7xs
ZGVuaSByw6lzemVtcmUgYSAyNi8yMDExLiAoWC42Likgc3rDoW3DuiBiaXpvdHRzw6FnaSBoYXTD
oXJvemF0IG1lbGzDqWtsZXRlaXQsIG1lbHlixZFsIGtpZGVyw7xsLCBob2d5IG1pbHllbiBzemVy
dmV6ZXRlayBhIGtlZHZlem3DqW55ZXpldHRqZWkgZW5uZWsgYSB0w6Ftb2dhdMOhc25hay4gVG92
w6FiYsOhIGvDqXJlbSBrw7xsZGrDqWsgZWwgZW5uZWsNCiBhIGJpem90dHPDoWdpIGhhdMOhcm96
YXRuYWsgYSBkw7ZudMOpcy1lbMWRa8Opc3rDrXTFkSBqYXZhc2xhdMOhdCwgaWxsZXR2ZSBhIGJl
bnnDump0b3R0IGVneWVkaSB0w6Ftb2dhdMOhc2kga8OpcmVsbWVrZXQgaXMuPG86cD48L286cD48
L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNs
YXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkF6IEluZm90di4gMzAuIMKnICgyKSBiZWtlemTDqXNlIHN6ZXJp
bnQga8OpcmVtLCBob2d5IGEgbcOhc29sYXRva2F0IMOpcyBheiBlZ3nDqWIgaWfDqW55ZWx0IGFk
YXRva2F0IGVsZWt0cm9uaWt1cyDDunRvbiBzesOtdmVza2VkamVuIHLDqXN6ZW1yZSBhIGZlbGFk
w7MgZS1tYWlsIGPDrW3DqXJlIG1lZ2vDvGxkZW5pLjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9
Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+SGEgYXogaWfDqW55ZWx0IGFkYXRva2F0IGLDoXJtZWx5IG9rYsOzbCBu
ZW0gbGVoZXQgZS1tYWlsYmVuIG1lZ2vDvGxkZW5pLCBha2tvciBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYXpva2F0
IGEga2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUgd2Vib2xkYWxvbiB0w7ZsdHNlIGZlbC48bzpwPjwvbzpw
PjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAg
Y2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+QXogSW5mb3R2LiAyOS4gwqcgKDMpIMOpcyAoNSkgYmVrZXpk
w6lzZSBhbGFwasOhbiBhZGF0aWfDqW55bMOpc2VtIHRlbGplc8OtdMOpc8Opw6lydCBrw7ZsdHPD
qWd0w6lyw610w6lzIGtpesOhcsOzbGFnIGFra29yIMOhbGxhcMOtdGhhdMOzIG1lZywgaGEgYXog
YWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzZSBhIGvDtnpmZWxhZGF0b3QgZWxsw6F0w7Mgc3pl
cnYgYWxhcHRldsOpa2VueXPDqWfDqW5layBlbGzDoXTDoXPDoWhveiBzesO8a3PDqWdlcyBtdW5r
YWVyxZFmb3Jyw6FzDQogYXLDoW55dGFsYW4gbcOpcnTDqWvFsSBpZ8OpbnliZXbDqXRlbMOpdmVs
IGrDoXIuIElseWVuIGVzZXRiZW4gYXogYWRhdGtlemVsxZEgam9nb3N1bHQgYXogYWRhdGlnw6lu
eWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwgw7Zzc3plZsO8Z2fFkSBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOt
dMOhcyBrw7ZsdHPDqWfDqXQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc2vDqW50IG1lZ2hhdMOhcm96bmku
IEvDqXJlbSwgaG9neSBlbMWRemV0ZXNlbiBlbGVrdHJvbmlrdXMgw7p0b24gdMOhasOpa296dGFz
c29uIGFycsOzbCwgYW1lbm55aWJlbg0KIGEga8OpcnQgaXJhdG3DoXNvbGF0b2tyYSB0ZWtpbnRl
dHRlbCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610w6lzdCDDoWxsYXDDrXRhbmEgbWVnLiBFYmJlbiBheiBlc2V0
YmVuIGvDqXJlbSwgaG9neSBhIHTDoWrDqWtvenRhdMOhc2JhbiBtZWxsw6lrZWxqZW4gZG9rdW1l
bnR1bWxpc3TDoXQsIGRva3VtZW50dW1vbmvDqW50IHTDvG50ZXNzZSBmZWwgYXogb2xkYWxzesOh
bW90LCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZlbCBrYXBjc29sYXRvcyBtdW5r
YWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBtw6lydMOpa8OpdA0KIMOpcyBhbm5hayDDs3JhZMOtasOhdC48
bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+
PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+S8OpcmVtLCBob2d5IGFiYmFuIGF6IGVzZXRi
ZW4sIGhhIGF6IGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2tuYWsgY3NhayBlZ3kgcsOpc3rDqXQgdGVraW50aSBt
ZWdpc21lcmhldMWRbmVrLCBheiBJbmZvdHYuIDMwLiDCpyAoMSkgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOh
biBhem9rYXQgYXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgcsOpc3piZW5pIG1lZ3RhZ2Fkw6Fzw6F2YWwgZWd5
w7x0dCBrw7xsZGplIG1lZyBzesOhbW9tcmEuPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNv
UGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQi
PkZlbGjDrXZvbSBzesOtdmVzIGZpZ3llbG3DqXQsIGhvZ3kgYSBOZW16ZXRpIEFkYXR2w6lkZWxt
aSDDqXMgSW5mb3Jtw6FjacOzc3phYmFkc8OhZyBIYXTDs3PDoWcgTkFJSC8yMDE1LzQ3MTAvMi9W
LiBzesOhbcO6IMOhbGzDoXNmb2dsYWzDoXPDoWLDs2wga8O2dmV0a2V6xZFlbiBhIGplbGVuIGFk
YXRpZ8Opbnlsw6lzIGF6IEluZm90di4gMjkuIMKnICgxYikgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBu
ZW0gdGFnYWRoYXTDsyBtZWcsIG1pdmVsIHRhcnRhbG1henphDQogYXogYWRhdGlnw6lueWzFkSBu
ZXbDqXQgw6lzIGVsw6lyaGV0xZFzw6lnw6l0LiBFemVuIHTDumxtZW7FkSBhZGF0b2sgbWVnYWTD
oXPDoXQgYXogYWRhdGtlemVsxZEgTkFJSCDDoWxsw6FzZm9nbGFsw6FzIHN6ZXJpbnQgbmVtIGvD
qXJoZXRpLCB0b3bDoWJiw6EgbmVtIGpvZ29zdWx0IGEgc3plbcOpbHlhem9ub3Nzw6FnIGVsbGVu
xZFyesOpc8OpcmUgc2VtLjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+
PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5TZWfDrXTFkSBl
Z3nDvHR0bcWxa8O2ZMOpc8OpdCBlbMWRcmUgaXMga8O2c3rDtm7Dtm0uPG86cD48L286cD48L3A+
DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNz
PSJNc29QbGFpblRleHQiPktlbHQ6IDIwMTcuIGphbnXDoXIgMTcuPG86cD48L286cD48L3A+DQo8
cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJN
c29QbGFpblRleHQiPsOcZHbDtnpsZXR0ZWw6IDxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1z
b1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0
Ij5TaXBvcyBab2x0w6FuPG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48
bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPi0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS08
bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+
PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+RXp0IGEga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Op
bnlsw6lzdCBhIEtpTWl0VHVkIHdlYm9sZGFsb24ga2VyZXN6dMO8bCBrw7xsZHTDqWsgZWwuIEF6
IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzcmUgYSB2w6FsYXN6dCwgaWxsZXR2ZSBiw6FybWlseWVuIGthcGNzb2zD
s2TDsyB2aXNzemFqZWx6w6lzdCwga8OpcmrDvGssIGVycmUgYXogZS1tYWlsIGPDrW1yZSBrw7xs
ZGplIG1lZzo8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzprbXQmIzQzO3JlcXVlc3QtODM5MC03NGQxNGQ4OUBraW1pdHR1ZC5vcmciPjxzcGFu
IHN0eWxlPSJjb2xvcjp3aW5kb3d0ZXh0O3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj5rbXQmIzQzO3Jl
cXVlc3QtODM5MC03NGQxNGQ4OUBraW1pdHR1ZC5vcmc8L3NwYW4+PC9hPjxvOnA+PC9vOnA+PC9w
Pg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFz
cz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5IYSBhKHopIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXAgLSBCZXRobGVuIEfD
oWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuIG5lbSBhKHopDQo8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aW5mb0BiZ2F6
cnQuaHUiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjp3aW5kb3d0ZXh0O3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25l
Ij5pbmZvQGJnYXpydC5odTwvc3Bhbj48L2E+IGPDrW1lbiBmb2dhZGphIGEgcsOpc3rDqXJlIGJl
bnnDump0b3R0IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfDqW55bMOpc2VrZXQsIGvDqXJqw7xrLCDDrXJq
YSBlenQgbWVnIG5la8O8bms6PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0
Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9jb250YWN0Ij48c3Bh
biBzdHlsZT0iY29sb3I6d2luZG93dGV4dDt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZSI+aHR0cDovL2tp
bWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1L2hlbHAvY29udGFjdDwvc3Bhbj48L2E+PG86cD48L286cD48L3A+
DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNz
PSJNc29QbGFpblRleHQiPkpvZ255aWxhdGtvemF0OiBFenQgYXogw7x6ZW5ldGV0IMOpcyBheiDD
tm4gdsOhbGFzesOhdCBpcyBrw7Z6esOpdGVzc3rDvGsgYSBLaU1pdFR1ZCB3ZWJvbGRhbG9uLiBU
b3bDoWJiaSBpbmZvcm3DoWNpw7NrYXQgYSBLaU1pdFR1ZCBzem9sZ8OhbHRhdMOhcyBzZWfDrXRz
w6lnw6l2ZWwga2V6ZGVtw6lueWV6ZXR0IGvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfDqW55bMOpc3LFkWwg
aXR0IG9sdmFzaGF0OjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL2tpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1L2hlbHAvYWJvdXQiPjxzcGFuIHN0eWxl
PSJjb2xvcjp3aW5kb3d0ZXh0O3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj5odHRwOi8va2ltaXR0dWQu
YXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9hYm91dDwvc3Bhbj48L2E+PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFz
cz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFp
blRleHQiPkFtZW5ueWliZW4gbWVna2VyZXPDqXNla3JlIHbDoWxhc3pvbMOzIG11bmthdMOhcnNr
w6ludCBoYXN6bm9zbmFrIHRhbMOhbHRhIGV6dCBhIHN6b2xnw6FsdGF0w6FzdCwga8OpcmplIG1l
ZyBzemVydmV6ZXRlIHdlYm1lc3RlcsOpdCwgaG9neSBoZWx5ZXp6ZW4gZWwgYSBob25sYXB1bmty
YSAoa2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUpIG11dGF0w7MgaGl2YXRrb3rDoXN0IGF6IMO2bsO2ayBr
w7Z6w6lyZGVrxbEgYWRhdG9rYXQgdGFydGFsbWF6w7MNCiB3ZWJvbGRhbMOhbiE8bzpwPjwvbzpw
PjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAg
Y2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9
Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8L2Rpdj4NCjxicj4NCjxocj4N
Cjxmb250IGZhY2U9IkFyaWFsIiBjb2xvcj0iR3JheSIgc2l6ZT0iMSI+PGJyPg0KRXplbiDDvHpl
bmV0IMOpcyBhbm5hayBiw6FybWVseSBjc2F0b2x0IGFueWFnYSBiaXphbG1hcywgam9naSB2w6lk
ZWxlbSBhbGF0dCDDoWxsLCBhIG55aWx2w6Fub3Mga8O2emzDqXN0xZFsIHbDqWRldHQuIEF6IMO8
emVuZXRldCBraXrDoXLDs2xhZyBhIGPDrW16ZXR0LCBpbGxldHZlIGF6IMOhbHRhbGEgbWVnaGF0
YWxtYXpvdHRhayBoYXN6bsOhbGhhdGrDoWsgZmVsLiBIYSDDlm4gbmVtIGF6IMO8emVuZXQgY8Ot
bXpldHRqZSwgw7pneSBrw6lyasO8aywgaG9neSB0ZWxlZm9ub24sIHZhZ3kNCiBlLW1haWwtYmVu
IMOpcnRlc8OtdHNlIGVycsWRbCBheiDDvHplbmV0IGvDvGxkxZFqw6l0IMOpcyB0w7Zyw7ZsamUg
YXogw7x6ZW5ldGV0LCB2YWxhbWludCBhbm5hayDDtnNzemVzIGNzYXRvbHQgbWVsbMOpa2xldMOp
dCBhIHJlbmRzemVyw6lixZFsLiBIYSDDlm4gbmVtIGF6IMO8emVuZXQgY8OtbXpldHRqZSwgYWJi
YW4gYXogZXNldGJlbiB0aWxvcyBheiDDvHplbmV0ZXQgdmFneSBhbm5hayBiw6FybWVseSBjc2F0
b2x0IG1lbGzDqWtsZXTDqXQgbGVtw6Fzb2xuaWEsIGVsbWVudGVuaWUsDQogYXogw7x6ZW5ldCB0
YXJ0YWxtw6F0IGLDoXJraXZlbCBrw7Z6w7ZsbmllIHZhZ3kgYXp6YWwgdmlzc3phw6lsbmllLjxi
cj4NCjxicj4NClRoaXMgbWVzc2FnZSBhbmQgYW55IGF0dGFjaG1lbnQgYXJlIGNvbmZpZGVudGlh
bCBhbmQgYXJlIGxlZ2FsbHkgcHJpdmlsZWdlZC4gSXQgaXMgaW50ZW5kZWQgc29sZWx5IGZvciB0
aGUgdXNlIG9mIHRoZSBpbmRpdmlkdWFsIG9yIGVudGl0eSB0byB3aG9tIGl0IGlzIGFkZHJlc3Nl
ZCBhbmQgb3RoZXJzIGF1dGhvcmlzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBpdC4gSWYgeW91IGFyZSBub3QgdGhl
IGludGVuZGVkIHJlY2lwaWVudCwgcGxlYXNlIHRlbGVwaG9uZSBvcg0KIGVtYWlsIHRoZSBzZW5k
ZXIgYW5kIGRlbGV0ZSB0aGlzIG1lc3NhZ2UgYW5kIGFueSBhdHRhY2htZW50IGZyb20geW91ciBz
eXN0ZW0uIFBsZWFzZSBub3RlIHRoYXQgYW55IGRpc3NlbWluYXRpb24sIGRpc3RyaWJ1dGlvbiwg
Y29weWluZyBvciB1c2Ugb2Ygb3IgcmVsaWFuY2UgdXBvbiB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gY29udGFp
bmVkIGluIGFuZCB0cmFuc21pdHRlZCB3aXRoIHRoaXMgZS1tYWlsIGJ5IG9yIHRvIGFueW9uZSBv
dGhlciB0aGFuIHRoZQ0KIHJlY2lwaWVudCBkZXNpZ25hdGVkIGFib3ZlIGJ5IHRoZSBzZW5kZXIg
aXMgdW5hdXRob3Jpc2VkIGFuZCBzdHJpY3RseSBwcm9oaWJpdGVkLjxicj4NCjwvZm9udD4NCjwv
Ym9keT4NCjwvaHRtbD4NCg==

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACAA63GVCLUEXMBX03Bce_--

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image003.jpg
3K Download


 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Fenti tárgyú, 2017. január 17-én érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékozatom arról, hogy adatigénylését az alábbiak szerint
részben áll módunkban teljesíteni.

 

A 26/2011. (X.6.) számú bizottsági határozat mellékletei a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) honlapján elérhetőek:
[1]www.bgazrt.hu

 

Az adatigénylésének azon részét, amelyben a fenti bizottsági határozat
döntés-előkészítő javaslatát, valamint a benyújtott egyedi támogatási
kérelmek kiadását kéri, hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5)-(6)
szakaszaira, nem áll módunkban teljesíteni.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igény elutasítása miatt az igényt elutasító közfeladott ellátó szerv
ellen, az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül - az
Infotv. 31. § -ba foglaltak szerint – az igényt elutasító közfeladatot
ellátó szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei