Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Klauzál utcai felújítás'.

Budapest, VII. kerület Erzsébetváros,   
                                       
Klauzál utca
                                       
útburkolat, szegély, és járda
 Kelt:      2014. február        
felújítása, növényesítés
                                       
Wesselényi utca- Klauzál tér közötti szakaszok
                                       
                                       
                                       
                                       
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés
Anyagköltség
Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
0
0
1.1 Közvetlen önköltség összesen
0
0
2.1 ÁFA vetítési alap
0
2.2 Áfa
27,00%
0
3.  A munka ára
0
Aláírás

Munkanem összesítő
Munkanem megnevezése
Anyag összege
Díj összege
Felvonulási létesítmények
0
0
Költségtérítés tételek
0
0
Irtás, föld- és sziklamunka
0
0
Közmű csővezetékek és szerelvények 
0
0
szerelése
Útburkolat alap és makadámburkolat 
0
0
készítése
Kőburkolat készítése
0
0
Bitumenes alap és makadámburkolat 
0
0
készítése
Útpályatartozékok készítése
0
0
Kert és parképítési munkák
0
0
Összesen:
0
0

 Felvonulási létesítmények
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
1
12-011-1.1- Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, 
2 db
0
0
0
0
0025001
heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó
2
12-021-1.1- Gyalogos közlekedés biztosítása pallókkal,  
4 klt
0
0
0
0
0121601
biztonsági korláttal, egyéb provizóriumokkal.
Munkanem összesen:
0
0

 Költségtérítés tételek
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
1
19-064-1.3 Útpályaszerkezetek teherbíró képességének 
10 db
0
0
0
vizsgálata, tárcsás vizsgálat. Földművön, 
ágyazaton, Ckt-n.
2
19-064-1.4 Izotópos tömörség vizsgálat földművön.
4 db
0
0
0
3
19-064-1.9 Kiviteli terv készítése
1 db
0
0
0
4
19-064-
Megvalósulási terv készítése
1 db
0
0
0
1.92
5
19-064-
Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyatása
1 db
0
0
0
1.93
6
19-064-
Szakfelügyeletek megrendelése
6 db
0
0
0
1.99
7
19-099-
Disszemináció költsége
1 db
0
0
0
9.99
Munkanem összesen:
0
0

 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
1
Földkitermelés bevágásban vagy 
147 m3
0
0
0
0
anyagnyerőhelyen töltés vagy depóniakészítés 
tömörítés nélkül I-Iv. o. talajban, szállítás nélkül
2
Kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre, 
147 m3
0
0
0
0
lerakóhelyi díjjal.
3
Tükörkészítés  tömörítés nélkül gépi erővel, 
823 m2
0
0
0
0
kiegészítő kézi munkával, sík felületen, 
talajosztály: I-IV.
4
Talajjavító réteg készítése útépítésnél vagy 
165 m3
0
0
0
0
építményen belül szemcsés anyagból, 3 m 
szélességig M56
5
21-008-
Tömörítés bármely talajosztályban, gépi erővel, 
247 m3
0
0
0
0
2.2.3
kis felületen, tömörségi fok 95%, földmű
6
21-008-
Tömörítés bármely talajosztályban, gépi erővel, 
165 m3
0
0
0
0
2.2.3
kis felületen, tömörségi fok 95%, ágyazat
7
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
823 m2
0
0
0
0
felületén gépi erővel, fél járkerék szélességben
8
21-011-
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
4 db
0
0
0
0
11.8
lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe
9
21-011-12
Munkahelyi depóniából építési törmelék 
48 m3
0
0
0
0
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül
Munkanem összesen:
0
0

 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
1
54-006-
Szerelvények kiegészítő elemei tolózárszekrény 
20 db
0
0
0
0
449.99-
szintbeemelése. Ivóvíz, gáz zárszekrény
0158201
2
54-006-
Szerelvények kiegészítő elemei Tűzcsapszekrény, 
6 db
0
0
0
0
449.99-
csatornafedlap szintbehelyezése.
0158202
3
54-006-
Szerelvények kiegészítő elemei hírközlő 
16 db
0
0
0
0
449.99-
aknafedlapok szintbehelyezése.
0158203
Munkanem összesen:
0
0

 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
2
61-001-5.1 Útpálya letakarítása, kézi erővel
1220 m2
0
0
0
0
3
Ckt burkolatalap készítése
140 m3
0
0
0
0
4
61-005-1.2- Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 
26 m3
0
0
0
0
0012010
vastagságban, permetezett védőréteggel 
utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - 
XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 
32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági 
modulussal
Munkanem összesen:
0
0

 Kőburkolat készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
1
62-002-
Gránit, vagy andezit belvárosi szegély pótlása
10 m
0
0
0
0
9.99-
0610702
2
62-002-
Meglévő bazalt szegély bontása, elszállítással.
10 m
0
0
0
0
32.8-
0010781
3
Kockakő burkolat elbontása, telepre történő 
696 m2
0
0
0
0
szállítása.
4
62-002-
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek 
254 m
0
0
0
0
219.99-
készítése, alapárok kiemelésével, 
0617732
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. 
Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek 
bontása, teljes állagmegóvással. Telepre történő 
szállítással.
5
62-002-
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek 
254 m
0
0
0
0
219.99.9-
készítése, alapárok kiemelésével, 
0617733
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. 
Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek 
beépítése, C12 FN beton útszegélybe.
6
62-002-
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek 
254 m
0
0
0
0
219.9-
készítése, alapárok kiemelésével, 
0617731
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. 
Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek 
csiszolása, fózolása.
62-003-
Vakvezetőkő készítése, 20x20x6 cm 
24 m
0
0
0
0
83.2
vastagságban, fehér színű, homok ágyazatra 
fektetve. Párizs segítőkő
Munkanem összesen:
0
0

 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
1
63-001-2.1 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és 
21 m3
0
0
0
0
öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi 
erővel, légkalapáccsal
6
63-102-
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 
28 m3
0
0
0
0
1.21.3.4-
készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 
0750102
(AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 
méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 
35-50 mm
vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, 
AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N 
igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, 
homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal
7
63-102-
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 
28 m3
0
0
0
0
1.31.3.5-
készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 
0750215
(AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes 
letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m 
szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-
65 mm vastagságban
terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú 
bitumennel, F igénybevételi kategóriájú 
útszakaszok kopórétege, zúzalékkal, visszanyert 
aszfalttal
8
63-103-
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, 
21 m3
0
0
0
0
1.61.2.2-
öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta 
0760002
lévő réteg felületének előzetes letakarításával és 
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 
aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve 
MA8 20/30, MA8 35/50
jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel
Munkanem összesen:
0
0

 Útpályatartozékok készítése
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
1
68-001-1.1 Közúti táblák oszlopainak bontása, 
6 db
0
0
0
0
földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm 
átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal
2
68-001-2.1 Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító 
10 db
0
0
0
0
táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító 
táblák, 2-2 bilincskészlettel
3
68-002-1.1- Közúti jelző- és útbaigazító táblák 
6 db
0
0
0
0
0020444
fémanyagúoszlopainak elhelyezése 
betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú 
talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-
5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal 
Horganyzott tartóoszlop 89x2x2,5
4
68-002-2.1- Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, 
10 db
0
0
0
0
0020001
útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást 
adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó 
jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 
bilincskészlettel Alumínium jelző tábla, 
fényvisszaverő
5
68-003-
Útburkolati jelek készítése, hagyományos 
38 m2
0
0
0
0
1.1.1-
oldószeres festékkel, gépi jel Csökkentett 
0020287
oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB 
fehér
6
68-004-
Városszépítő Kft Jászberény II. típusú 
10 db
0
0
0
0
13.99
szemétgyűjtő, leemelhető kivitelben. Közterületi  
hulladékgyűjtő edény acéllemez kosárral 
csőcsonkos kivitelben,öntvény oszlopcsúcs  
lezáró elemmel, a kívánt RAL színskála szerinti 
színre porfestve. Csikktartóval, kutya ürülék 
tárolóval
Munkanem összesen:
0
0

 Kert és parképítési munkák
Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag 
Díj 
Anyag  Díj összesen
egységár
egységre
összesen
1
K 91-004
Faültetés, fa faj, fajta: Koelreuteria paniculata 
4 klt
0
0
0
0
'Fastigiata'  (oszlopos csörgőfa)
- méret: 18/20 cm törzskörméret
- minőség: sorfa, min. 2x iskolázott, földlabdás v. 
konténeres, beöntözéssel.
Ültetőközeg kialakítása: min. 1,2 m3 ültetőgödör 
kialakítása 100%-os talajcserével, min. 1,2 m3 
ültetőközeg 3/4 rész bevizsgált termőföld, 1/4 
rész komposzt, komplex műtrágya fák számára, 
perforált gégecső (max. DN 30mm) az 
öntözéshez 
- fenyőmulcs elhelyezése
- 3 db támrúd telepítése fakötözéssel
Favédelem
- 1200×1200 mm-es külső méretű faveremrács 
(öntöttvas vagy acél kivitel) 
- min. 1500 mm magas favédőkeret (öntöttvas 
vagy acél kivitel)
Munkanem összesen:
0
0