314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. paragrafusa szerinti dokumentacio

Lévay Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lévay Ákos

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-a határozatát követően az alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. paragrafusa szerinti, az állami főépítésznek küldött vagy küldendő dokumentáció másolatát elektronikus formában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 6.

Üdvözlettel:

Lévay Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v lazs H SZ anyagok.pdf
36K Download View as HTML


Tisztelt Lévay Úr!

 

Csatoltan küldöm közérdekű adatszolgáltatási kérelmére adott válaszom!

 

Tisztelettel:

 

dr Szabó József Zoltán

             jegyző

 

Hivatkozása ide

Feladó: Lévay Ákos

Delivered

Tisztelt Dr. Szabó József Zoltán!

Nagyon köszönöm a kapott adatokat.
Kérem, hogy egészítse ki a válaszát a következő információkkal, melyek az eredeti kérésben is szerepelnek, hiszen részei a 40-ik paragrafus általi megnevezett dokumentációknak: "az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum"
Az egyszerűség kedvéért kérem, hogy a lakossági véleményeket és levelezéseket ne küldje el, hiszen azok személyes adatokat tartalmazhatnak és így jelentős munkát igényelne anonimizálásuk.
Ugyanakkor kérem, hogy a hatóságaktól, állami intézményektől vagy egyéb cégektől jött véleményeket eredeti formájukban küldje el, és ne az összefoglaló táblázatot.
Szintén kérem, hogy az anyagnak a főépítésznek küldött kísérőlevelét és az egyéb elküldött dokumentumokat, nyilatkozatokat is elküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Lévay Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lévay Úr!

Kérésére és a nagy érdeklődésre tekintettel az anyagot a honlapon is közzétettük.

Jelzését/kérését továbbítottam főépítészünknek, aki a dokumentumokat (kísérőlevél és nem lakossági partnerségi vélemények) be fogja szkennelni és átküldeni Önnek.

Az igazgatási szünetre és az ünnepekre tekintettel ez azonban előre láthatólag csak január első hetében fog tudni megtörténni.

Tisztelettel:

dr Szabó József Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment pmkh rdi j r k rny v delem.pdf
291K Download View as HTML

Attachment PMKH.rdi J r.r ks gv delem.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment PMKH.rdi.t gyioszt.pdf
1004K Download View as HTML

Attachment PMKH.F ld gyio.170712.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment t gyi oszt ly BFKH K zl.F oszt..pdf
377K Download View as HTML


Tisztelt Lévay Úr!

Méretük miatt 3 levélben küldöm csatoltan a kért dokumentumokat, összesen 17 file-t.

Jelen e-mail 5 mellékletet tartalmaz!

Tisztelettel:

dr Szabó József Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment KDV.V z gy.Ig.pdf
290K Download View as HTML

Attachment L.kis.286 27.z r hoz.pdf
387K Download View as HTML

Attachment NFM.Haj z si Hat.F oszt.pdf
488K Download View as HTML

Attachment NMHH v lem nye.pdf
677K Download View as HTML

Attachment pm f p t sz.pdf
2.7M Download View as HTML

Attachment Pm i.Kat.v d.Ig.170712.pdf
420K Download View as HTML


Tisztelt Lévay Úr!

Méretük miatt 3 levélben küldöm csatoltan a kért dokumentumokat, összesen 17 file-t.

Jelen e-mail 6 mellékletet tartalmaz!

Tisztelettel:

dr Szabó József Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment llami f p t sz.17.07.19..pdf
1.5M Download View as HTML

Attachment B nyafel gyelet PMKH.pdf
417K Download View as HTML

Attachment BFKH.t gyio.170712.pdf
423K Download View as HTML

Attachment dinpi.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment F v.Kat.Ig.v z gy v zv delem.pdf
736K Download View as HTML

Attachment HM.Hat s gio.170712.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Lévai Úr!

Méretük miatt 3 levélben küldöm csatoltan a kért dokumentumokat, összesen 17 file-t.

Jelen e-mail 6 mellékletet tartalmaz!

Tisztelettel:

dr Szabó József Zoltán
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lévay Ákos:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei