Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sebestyén Nikoletta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

3.2.14-12/1 Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása

Sebestyén Nikoletta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Sebestyén Nikoletta to read a recent response and update the status.

Feladó: Sebestyén Nikoletta

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 3.2.14-12/1 Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása pályázati kiírás a Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása projekthez kapcsolódó támogatási szerződés(eke)t és annak dátum szerinti korábbi módosításait, a támogatási szerződés(ek) mellékleteit és a támogatási szerződéskiegészítéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 7.

Üdvözlettel:

Sebestyén Nikoletta

Hivatkozása ide

Feladó: Jakus Viktória Lili
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Adatigénylő!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2016. november 7. napján érkezett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylése (TÁMOP-3.2.14-12/1) kapcsán tájékoztatom, hogy a válaszadási határidő az Infotv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással 15 nappal meghosszabbításra kerül.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel,

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

E-MAIL: [email address] www.szechenyi2020.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment v lasz T MOP 3214.pdf
200K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten küldöm az Emberi Erőforrások Minisztériumához érkezett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylése kapcsán készített válaszlevelet további szíves felhasználásra.

Tájékoztatom, hogy a csatolt válaszban feltüntetett mellékleteket - a terjedelemre tekintettel - külön e-mailben továbbítom.

Megértését köszönöm.

Üdvözlettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL: anita.pancsics@emmi.gov.hu
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

Hivatkozása ide

Feladó: Sebestyén Nikoletta

Delivered

Tisztelt Páncsics Anita!
Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2016. november 7-én adatigénylést terjesztettem elő. A hivatkozott adatigénylésben a 3.2.14-12/1 Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása pályázati kiírás a Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása projekthez kapcsolódó támogatási szerződés(ek) és annak dátum szerinti korábbi módosításait, a támogatási szerződés(ek) mellékleteinek és a támogatási szerződéskiegészítéseknek elektronikus megküldését kérelmeztem.
A hivatkozott adatigénylésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött 2016. december 6-i válasza nem jelenik meg értelmezhető, egységes szövegként, és a válaszból a kérelmezett dokumentumok sem letölthetőek, ezért szeretném kérni válaszuk újbóli megküldését, elérhetővé tételét a kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Sebestyén Nikoletta
Párbeszéd Magyarországért Párt, ózdi csoportvezető

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment T MOP 3214 2.zip
993K Download

Attachment T MOP 3214 3.zip
147K Download

Attachment T MOP 3214 4.zip
282K Download


Tisztelt Adatigénylő!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához érkezett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylése kapcsán a korábbi levelemben jelzettek szerint az elkészített válaszlevél mellékleteit további szíves felhasználásra mellékelem.

Üdvözlettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL: anita.pancsics@emmi.gov.hu
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sebestyén Nikoletta, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sebestyén Nikoletta:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei