Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Az Edu Ped Zrt-vel kötött szerződések.'.

 
2. sz. melléklet 
 
 
ELSZÁMOLÓ ÍV 
a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítéshez 
 
 
 
Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem benyújtója: 
Benkovics József  
Kért közérdekű adat tartalma: Tanulmányi szerződések 
Számlázási cím: ………………………………………………………………. 
Az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, csoportosítását végző  
személy(ek) : Humánpolitikai Főosztály 
…………………………………………….. 
 
 
 
Költségtérítés összege: 
 
 
1) Az adat előállítására, csoportosítására fordított munkaóra: 3 óra 
2) Egy órára eső illetmény: 1 071,- Ft    (Bruttó 180 000,- Ft/hó) 
3) Megtérítendő illetmény összege: 3 213,- Ft 
4) 27 % szociális hozzájárulási adó (3. pont után) 868,- Ft 
5) Összesen (3+4): 4 081,- Ft 
6) Másolt oldalak száma: 1 db 
7) Oldalanként fizetendő összeg: 46,- Ft/oldal 
8) Másolásért fizetendő összeg: 46,- Ft 
9) Költségtérítés összesen (5+8): 4 127,- Ft 
 
 
Az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, csoportosítását végző személy(ek) 
munkaidő ráfordítását igazolom. 
 
 
 
Budapest, 2013. november 05. 
…………………………. 
aláírás 
 
A költségtérítés összegét kiszámította: 
Budapest, 2013. november 05. 
 
………………………… 
         Gratzl Tamás 
aláírás