5 Millió forint feletti szerződések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Kereskedőház részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Nemzeti Kereskedőház.

Feladó: Becker András

Tisztelt Magyar Nemzeti Kereskedőház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Társaság leányvállalatainak listáját (azon gazdasági társaságok listáját, amelyekben a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tulajdoni hányaddal rendelkezik), a tulajdoni hányad tételes feltüntetésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Kerekes György
Magyar Nemzeti Kereskedőház

Tisztelt Becker András Úr!

Az Ön által tett közérdekű adatigényléssel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy MNKH Zrt. nem kezel közérdekű adatokat, és nem tartozik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. törvény) hatálya alá. Az MNKH Zrt. egy részben állami tulajdonban álló, piaci alapon működő gazdasági társaság. Az Ön által kért adatok egyébként nyilvánosak és elérhetők a cégjegyzékből.

Üdvözlettel,

Kerekes György
vezérigazgató
E-mail: [email address]
_____________________________
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1095 Budapest, Ipar u. 5.
Tel: +36 (1) 810-1600
Fax: +36 (1) 810-1601
Web: www.tradehouse.hu
___________________________________

Kérem óvja a környezetet, ha nem szükséges,  ne nyomtassa ki ezt az emailt.
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Kerekes György!
Felhívom szíves figyelmét, hogy az MNKH Zrt-re, mint többségi állami tulajdonú társaságra általánosságban is irányadóak a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései. "32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását." Ennek alapján nemcsak a Társaság, de a MNKH Zrt által létrehozott egyéb társaságok vonatkozó adatai - így az általa kötött szerződések - alapesetben közadatnak minősülnek. Kérem tehát, hogy adatigénylésemet - kiegészítve az MNKH Zrt. által alapított egyéb társaságok bruttó 5 millió forint feletti szerződéseivel - a törvényes határidőn belül teljesíteni szíveskedjék. Segítő együttműködését megköszönve,

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Kereskedőház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei