5432/32 hrsz.-ú Liget utcai „volt kemping” ingatlan hasznosítása

Lukácsi Bálint küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lukácsi Bálint

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésének az 5432/32 hrsz.-ú Liget utcai „volt kemping” ingatlan hasznosítására vonatkozólag

I. A teljes – nem csak a nyertes – pályázati anyagokat (kiírást, bírálati anyagokat, pontozás, stb.)

II. Az 5432/32 hrsz-ú Liget utcai „volt kemping” ingatlan hasznosítására kiírt pályázat előtt Dunakeszi Város Önkormányzata milyen hasznosítás tervvel rendelkezett az ingatlanról és annak környezetéről? Az erről szóló döntés jegyzőkönyvi kivonatát részemre elküldeni szíveskedjenek!

III. Az 5432/32 hrsz-ú Liget utcai „volt kemping” ingatlan hasznosítására kiírt meghívásos pályázat alkalmával milyen referenciák és a szakterületen végzett tapasztalatok alapján választották ki a meghívott cégeket?

IV. Az 5432/32 hrsz-ú Liget utcai „volt kemping” ingatlan hasznosítására kiírt meghívásos pályázat, egyik meghívottja, későbbi nyertese a KVÁ Restaurant Kft. az online elérhető cégjegyzék (www.e-cegjegyzek.hu) szerint főtevékenységként (9603 '08) temetkezést, temetkezést kiegészítő szolgáltatást végez,míg egy másik meghívott a Gödautó Kft. cég főtevékenységként (4520 '08) Gépjárműjavítással, -karbantartással foglalkozik. Ezen tevékenységek, hogyan egyeztethetőek össze az önkormányzat hasznosítási tervével?

V. A város hozzájárul-e 5432/32 hrsz-ú Liget utcai „volt kemping” ingatlanon temetkezési vállalkozás kialakításához, üzemeltetéséhez?

VI. Amennyiben nem, milyen garanciális feltételek vállalásával szavatolja a cég a profitváltást, az eddig tevékenységétől teljesen eltérő tevékenység szakmai, financiális felkészültségét, különös tekintettel Dunakeszi ezen részén kialakult nívós turisztikai közegére.

VII. Dunakeszi Város Önkormányzata hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázati anyagban szereplő 300 fős rendezvénysátor a kemping területén megvalósulhasson? A környék sűrű beépítettsége okán, egy ilyen méretű rendezvény sátor nem fogja zavarni a környéken élők nyugalmát?

VIII. A 300 fős rendezvénysátor és a mellé építendő 30 férőhelyes parkoló azon a kisméretű telken, az önkormányzat szerint – tekintetbe véve a beépítési arányokat – felépíthető? Hány darab a telken található fa kivágására adna engedélyt Dunakeszi Városa, hogy a pályázatban szereplő elképzelések megvalósulhassanak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 12.

Üdvözlettel:

Lukácsi Bálint

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Dávid Csilla
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Liget utcai volt kemping.rar
2.2M Download


Hiv. szám: K-XVI-767/2015

Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ a mellékletekkel együtt.

Dunakeszi, 2015. május 27.

Üdvözlettel:

dr. Szarvas Aliz
jogi ügyintéző

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukácsi Bálint:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei