Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Utazási kiadások részletes adatai'.

Szerződés kelte
Szerződő fél
Szerződés tárgya/típusa
Szerződés értéke
2014. május 1.
dr. Halápi Dóra egyéni ügyvéd
Általános ügyvédi eljárási és képviseleti megbízási szerződés: Megbízó megbízza  500.000,- Ft + ÁFA / hónap
megbízottat azzal, hogy határozatlan ideig ellássa a megbízó jogi felügyeletét, 
általános jogi kontrollját, részére jogi tanácsadást és jogi konzultációs 
szolgáltatást biztosítson, okiratokat szerkesszen, a megbízó működésére 
irányadó jogszabályok értelmezését elvégezze, jogi szakvélemények készítését 
megbízót igény szerint képviselje peren és peren kívül.
2014. május 30.
Dokumat Informatikai, Gazdasági Tanácsadó és  Számviteli törvény szerinti beszámoló készítése, költségvetési rend kidolgozása 
645.750,- Ft + ÁFA
Archiváló Kft.
és nyomon követese, rendszeres és ad hoc jelentések készítése, teljes körű bér- 
és társadalombiztosítási ügyintézés végzése, számviteli és adótanácsadás, a 
megbízó képviselete a megbízás tárgyának vonatkozásában hivatalos szervek 
előtt.
2014. július 1.
BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó  Vállalkozó havonta elkészíti és megküldi az általa összeállított "Hazai és globális  750.000,- Ft + ÁFA / hónap
Kft.
gazdasági és pénzügyi trendek" című elemzést nyomtatott formában 1 
példányban.
2014. szeptember 1.
Heiszler Kft.
Megbízási szerződés - 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. sz. alatti irodaház 
530.000,- Ft + ÁFA/hónap
átépítési munkákhoz kapcsolódó, projektfelügyelői feladatok ellátása.
2014. szeptember 17.
magánszemély
A megbízó által szervezett nulladik heti matematika kurzuson előadás tartása, a 
1.330.000,- Ft
megbízó által jóváhagyott tematika szerint. 
2014. szeptember 17.
magánszemély
A megbízó által szervezett nulladik heti matematika kurzuson előadás tartása, a 
570.000,- Ft
megbízó által jóváhagyott tematika szerint. 
2014. szeptember 25.
magánszemély
A megbízó által szervezett 2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
1.187.500,- Ft
makroökonómia tantárgyból előadás tartása, a megbízó által jóváhagyott tematika 
szerint.
2014. szeptember 25.
magánszemély
A megbízó által szervezett 2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
950.000,- Ft  
makroökonómia tantárgyból előadás tartása,a megbízó által jóváhagyott tematika 
szerint. 
2014. szeptember 25.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül "A 
1.900.000,- Ft 
tudományos kommunikáció" tantárgyból előadás tartása, a megbízó által 
jóváhagyott tematika szerint. 
2014. szeptember 26.
magánszemély
A megbízó által szervezett 2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
518.180,- Ft
közgazdasági gondolkodás tantárgyból előadás tartása, a megbízó által 
jóváhagyott tematika szerint. 
2014. október 3.
Árpád-Házi Szent Margitról nevezett Szent 
A megbízó által szervezett 2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
863.630,- Ft + ÁFA
Domonkos rendi nővérek apostoli kongregációja közgazdasági gondolkodás tantárgyból előadás tartása, a megbízó által 
jóváhagyott tematika szerint.
2014. október 31.
magánszemély
A megbízó által szervezett 2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
1.662.500,- Ft
makroökonómia tantárgyból előadás tartása, a megbízó által jóváhagyott tematika 
szerint. 
2014. november 21.
magánszemély
A megbízó által szervezett 2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
518.180,- Ft
közgazdasági gondolkodás tantárgyból előadás tartása, a megbízó által 
jóváhagyott tematika szerint. 
2015. január 14.
Regus Business Centre Kft.
Iroda szolgáltatási szerződés. (közös megegyezéssel felmondásra került 
350.000,- Ft + ÁFA  
2016.01.31-én)
2015. február 5.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
712.500,- Ft + ÁFA
ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. február 5.
Árpád-Házi Szent Margitról nevezett Szent 
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
475.000,- Ft + ÁFA
Domonkos rendi nővérek apostoli kongregációja ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. február 5.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
712.500,- Ft
ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint

Szerződés kelte
Szerződő fél
Szerződés tárgya/típusa
Szerződés értéke
2015. február 5.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
712.500,- Ft
ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. február 5.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
950.000,- Ft
ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. február 5.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
712.500,- Ft
ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. február 5.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
1.187.500,- Ft
ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. február 5.
magánszemély
Oktatói megbízási szerződés. Az alapítvány ösztöndíjprogramot hirdetett 
712.500,- Ft
makroökonómiai és pénzügyi érdeklődésű diákok számára. A pályázatra 
elsősorban magyarországi közgazdasági vagy gazdálkodástudományi PhD 
képzésbe frissen felvételt nyert PhD hallgatók jelentkezhettek. A képzés 2014. 
szeptember 26. napján indult. A megbízó megbízza a megbízottat, hogy a 
megbízó által szervezett 2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül "A vállalti 
pénzügyek elmélete és bevezetés az eszközárazásba" tantárgyból előadást 
tartson.
2015. február 5.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
712.500,- Ft
ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. február 5.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2014/2015 tanévben az oktatás keretein belül 
1.187.500,- Ft
ökonometria tantárgyból előadást tartáson a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. március 23.
American Appraisal Magyarország 
Ajánlat és az ajánlat elfogadása irodaház ingatlan értékelésére vonatkozóan.
750.000,- Ft + ÁFA  
Vagyonértékelő Kft.
2015. május 1.
magánszemély
A Magyar Nemzeti Bank 2014. év elején a művelődés, az oktatás, a tudomány 
1.300.000,- Ft / hónap
támogatására és fejlesztésére Közgondolkodási Programot indított, melynek 
keretében létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat. A Pallas Athéné Domus 
Scientiae Alapítvány az általános pénzügyi oktatás és a pénzügyi ismeretek 
széles körű terjesztésének, valamint a közgazdasági, pénzügyi, ezen belül 
kiemelten a speciális bankszakmai szakemberek képzésének, fejlesztésének 
támogatására jött létre. Célja egy olyan oktatási-tudományos központ 
működtetése, amely a pénzügyi oktatás és a pénzügyi ismeretek széles körű 
terjesztését, tudományos igényességgel és alapossággal biztosítja, továbbá a 
speciális bankszakmai szakemberek képzését és fejlesztését a meglévőnél 
magasabb szintre emeli. A megbízó megbízza a megbízottat a következő 
feladatok ellátásával: Doktori Iskola programjának kidolgozása, beleértve a 
felvételi eljárás és ösztöndíjprogram kidolgozásának felügyeletét. A doktori 
program struktúrájának kidolgozását, ezen belül a kötelező és választható 
tantárgyak meghatározásának irányítását, tantárgyi tematikák kialakításának 
felügyeletét és koordinálását, oktatók felkérését oktatásra és 
tananyagfejlesztésre, az értékelési és beszámoltatási rend kidolgozásának 
felügyeletét, a témavezetők kiválasztását, egyéb, akkreditációhoz kapcsolódó 
feladatok, a doktori tanács tagjainak felkérése. A megbízó ezen feladatokat a cél 
megvalósítása érdekében jogosult módosítani vagy bővíteni. A szerződés 2015. 
május 1-jétől 2016. december 31-ig áll fenn.
2015. május 18.
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Megbízási szerződés - ingatlanforgalmi szakértői vélemény elkészítésére - 
2.800.000,- Ft + ÁFA (megbízók között 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Balatonkenese 3561, 3613/3, 3615 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanforgalmi 
egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány; Pallas Athéné Domus Innovationis;  értékének meghatározása.
Pallas Athéné Domus Mentis; Pallas Athéné 
Domus Concordiae(Megbízók); Leszing Kft.  
(megbízott)

Szerződés kelte
Szerződő fél
Szerződés tárgya/típusa
Szerződés értéke
2015. június 22.
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Bérleti szerződés - 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8. szám alatt található ingatlan. 3.940,2 Euró / hónap + ÁFA; 290.060,- 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
2015.szeptember 17 napjától a további bérleti összeget a Pallas Athéné Domus 
Ft/hónap + ÁFA üzemeltetési költség
Alapítvány (Bérlők); Duna Bellview 
Innovationis Alapítvány (PADI) teljesíti.
Ingatlanforgalmazó Kft. (Bérbeadó)
2015. július 8. 
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület  2.220.540,- Ft + ÁFA (a 3 megrendelő 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Ybl Miklós tér 8. I. emeletén kialakításra kerülő Alapítványi tanári szobák, 
között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft.  szállással belsőépítészeti tervezési munkáinak elvégzése.
(Vállalkozó)
2015. július 8. 
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület  3.853.220,- Ft + ÁFA (a 3 megrendelő 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Ybl Miklós tér 8. II. emeletén kialakításra kerülő PADA iroda és Alapítványi 
között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft.  oktatóközpont belsőépítészeti tervezési munkáinak elvégzése.
(Vállalkozó)
2015. július 8. 
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület  1.809.990,- Ft + ÁFA (a 3 megrendelő 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Ybl Miklós tér 8. földszintjén kialakításra kerülő Alapítványi közösségi tér 
között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft.  belsőépítészeti tervezési munkáinak elvégzése.
(Vállalkozó)
2015. július 8. 
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Szállítási szerződés - irodai székek adásvétele. Sayl irodai szék 11db 1.408.000,  1.889.333,- Ft + ÁFA; (megrendelők 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Sayl tárgyaló (konferencia szék) 60db 4.260.000.
között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft. 
(Eladó)
2015. augusztus 1.
magánszemély
A megbízó kuratóriuma 1/2014. (05.06.) illetve 10/2014. (05.19) számú 
1.000 euró / hónap
határozatival 8 tagú tanácsadó testület létrehozását határozta el. A testület tagjai 
hazai és külföldi közgazdászok, kutatók, akik képzettségük és szakmai 
tapasztalataik alapján külső tanácsadóként működnek közre a megbízó 
tudományos és oktatási programjában. A testület fő feladata, hogy a kuratórium 
döntések előkészítő fórumaként szakmai segítséget nyújtson a kuratórium 
részére. A testület a következő feladatokat látja el: az alapítványhoz beérkező 
PhD tananyag szakmai véleményezése, segítségnyújtás az alapítványban oktatni 
kívánó személyek kiválasztásában, közreműködés az alapítványi PhD ösztöndíj 
felvételi folyamatokban, közreműködés az alapítványhoz beérkező kutatási 
pályázatok elbírálásában, közreműködés a diákok szakmai orientálásában, 
támogatásában.
2015. augusztus 17.
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület  2.624.667,- Ft + ÁFA; (megrendelők 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Ybl Miklós tér 8-ban kialakításra kerülő Alapítványi iroda, oktatóközpont, tanári 
között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft.  szobák és közösségi tér belsőépítészeti kivitelezési munkálatainak I. 
(Vállalkozó)
szakaszának megvalósítása. 
2015. szeptember 1.
MKB Üzemeltetési Kft.
Bérleti szerződés - az 1056. Budapest Váci utca 38. szám alatt található irodaház  639.625,- Ft + ÁFA / hónap; plusz 
első emeletén található irodaterületet illetve ahhoz kapcsolódó közös területeket  üzemeltetési díj 60.200,- Ft + ÁFA / 
bútorozott állapotban.
hónap
2015. szeptember 2.
magánszemély
A megbízó által szervezett  oktatás keretein belül "Gyakorlati Pénzügytan 
5.200 Euro
(Empirical Finance)" tantárgyból előadás tartása,  a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2015. szeptember 2.
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület  1.784.000,- Ft + ÁFA (a 3 megrendelő 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Ybl Miklós tér 8. I. és IV. emeletén belsőépítészeti átalakítási munkák elvégzése. között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft. 
(Vállalkozó)

Szerződés kelte
Szerződő fél
Szerződés tárgya/típusa
Szerződés értéke
2015 szeptember 2.
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület  3.021.200,- Ft + ÁFA (a 3 megrendelő 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Ybl Miklós tér 8. II. emeletén kialakításra kerülő PADA Titkárság belsőépítészeti 
között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft.  kivitelezési munkálatainak elvégzése.
(Vállalkozó)
2015. szeptember 2.
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Szállítási szerződés - 69db Mstyle Filo 170 szürke kárpitozott ülő és hátfelülettel,  1.545.600,- Ft + ÁFA; (megrendelők 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
fehér írótáblával irodai székek adásvétele. 
között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft. 
(Eladó)
2015. szeptember 7.
magánszemély
A Megbízó által szervezett "matematikai alapozás" előadás tartása, a megbízó 
1.900.000,- Ft
által jóváhagyott tematika szerint. 
2015. szeptember 7.
magánszemély
Oktatói megbízási szerződés. Az alapítvány ösztöndíjprogramot hirdetett PhD 
1.900.000,- Ft
hallgatók számára. A "matematikai  alapozás" kurzus szeptember 14-18 között 
kerül sorra. A megbízó megbízza megbízottat azzal, hogy a megbízó által 
szervezett "matematikai alapozás" előadást tartson a megbízó által jóváhagyott 
tematika szerint. 
2015. szeptember 10.
magánszemély
A megbízó által szervezett 2015/2016 tanévben az oktatás keretein belül 
1.425.000,- Ft
"Nemkooperatív játékelmélet" tantárgyból előadás tartása, a megbízó által 
jóváhagyott tematika szerint. 
2015. szeptember 18.
magánszemély
Oktatói megbízási szerződés. Az alapítvány ösztöndíjprogramot hirdetett 
1.425.000,- Ft
makroökonómiai és pénzügyi érdeklődésű diákok számára. A pályázatra 
elsősorban magyarországi közgazdasági vagy gazdálkodástudományi PhD 
képzésbe frissen felvételt nyert PhD hallgatók jelentkezhettek. A képzés 2015. 
szeptember 25. napján indult. A megbízó megbízza a megbízottat, hogy a 
megbízó által szervezett 2015/2016 tanévben az oktatás keretein belül "Párosítási 
piacok tervezése" tantárgyból előadást tartson 6 alkalommal.
2015. szeptember 18.
magánszemély
Oktatói megbízási szerződés. Az alapítvány ösztöndíjprogramot hirdetett 
1.425.000,- Ft
makroökonómiai és pénzügyi érdeklődésű diákok számára. A pályázatra 
elsősorban magyarországi közgazdasági vagy gazdálkodástudományi PhD 
képzésbe frissen felvételt nyert PhD hallgatók jelentkezhettek. A képzés 2015. 
szeptember 25. napján indult. A megbízó megbízza a megbízottat, hogy a 
megbízó által szervezett 2015/2016 tanévben az oktatás keretein belül "Párosítási 
piacok tervezése" tantárgyból előadást tartson 6 alkalommal.
2015. szeptember 18.
magánszemély
A Megbízó által szervezett  2015/2016 tanévben az oktatás keretein belül 
1.425.000,- Ft 
"Pénzügypiaci likviditás: elmélet és empirikus elemzések" tantárgyból előadás 
tartása, a megbízó által jóváhagyott tematika szerint. 
2015. szeptember 20.
magánszemély
Oktatói megbízási szerződés. A megbízó által szervezett 2015/2016 tanévben az  1.662.500,- Ft
oktatás keretein belül "Makroökonómia" tantárgyból előadás tartása, a megbízó 
által jóváhagyott tematika alapján
2015. szeptember 20.
magánszemély
Oktatói megbízási szerződés. A megbízó által szervezett 2015/2016 tanévben az  1.187.500,- Ft
oktatás keretein belül "Makroökonómia" tantárgyból előadás tartása, a megbízó 
által jóváhagyott tematika alapján
2015. szeptember 21.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2015/2016 tanévben az oktatás keretein belül 
2.850.000,- Ft 
"Matematikai statisztika" tantárgyból előadás tartása, a megbízó által jóváhagyott 
tematika szerint. 
2015. szeptember 22.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2015/2016 őszi tanévben az oktatás keretein belül "A  593.750,- Ft 
Közgazdasági gondolkodás I. és III." tantárgyból előadás tartása, a megbízó által 
jóváhagyott tematika alapján
2015. szeptember 28.
magánszemély
A megbízó által szervezett 2015/2016 tanévben az oktatás keretein belül  
1.425.000,- Ft
Sztochasztikus folyamatok és derivatíva árazás" tantárgyból előadás tartása a 
megbízó által jóváhagyott tematika szerint. 

Szerződés kelte
Szerződő fél
Szerződés tárgya/típusa
Szerződés értéke
2015. szeptember 30.
magánszemély
A Magyar Nemzeti Bank 2014. év elején a művelődés, az oktatás, a tudomány 
1.500.000,- Ft / hónap
támogatására és fejlesztésére Közgondolkodási Programot indított, melynek 
keretében létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat. A Pallas Athéné Domus 
Scientiae Alapítvány fő célkitűzései között szerepel a közgazdasági , pénzügyi 
szakemberképzés támogatása, közgazdasági, pénzügyi kutatások  elősegítése; a 
művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása, a felsőfokú oktatási 
intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és 
anyagi támogatása; ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási 
együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése. A Pallas Athéné Domus Scientiae 
Alapítvány 165/2015. (09.11.) számú kuratóriumi határozata alapján a Pécsi 
Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája a Pallas Athéné Domus 
Scientiae, a Pallas Athéné Geopolitikai és a Pallas Athéné Domus Animae 
Alapítványokkal együttműködve meghirdette a 2015-ös évben alapított Pallas 
Athéné Geopolitikai Programot. Megbízó megbízza a megbízottat 
programigazgatói feladatok ellátására 2015. október 1. és 2018. október 1. közötti 
határozott időre.
2015. október 13.
Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, 
Szerződés Befektetési Tanácsadásra - pénzügyi tervek kidolgozása, a megbízó 
600.000,- Ft + ÁFA / hónap
Hasznosító-, és Szolgáltató Zrt.
pénzügyi befektetéseinek kezelése és a pénzügyi terveket érintő információk 
mennyiség elemezése, befektetési stratégiák kidolgozása, pénzügyi stratégiák és 
tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése, értékpapírok adásvétele és 
egyéb befektetések lebonyolítása; befektetési teljesítmények ellenőrzése és a 
befektetési tervek felülvizsgálata és módosítása változó igények és a piaci 
változások ismeretében; biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és 
ügyintézés, szóbeli és írásos beszámolók készítése a megbízó által 
meghatározott gazdasági folyamatokról és azok hatásairól.
2015. október 30.
Simon János és Társai BT.
Balatonkenese 3561, 3613/3, 3615 hrsz-ú ingatlanok ingóságainak helyszíni 
2.800.000,- Ft + ÁFA, amely a 6 
szemle alapján történő tételes leltározása, valamint a szerződés mellékleteit 
tulajdonos között egyenlő arányban 
képező leltárívekkel való összevetés alapján az esetleges hiány megállapítása. A  oszlik meg.
leltár jegyzőkönyvekben lévő ingóságok - használati cikkek - kereskedelmi - piaci 
forgalmi értékének igazságügyi szakértői értékbecslő szakvélemény elkészítése. 
helyszíni szemle tartása, ingóságok darabszámának és állapotának rögzítése. A 
szükséges dokumentumok értékelése értékbecslői igazságügyi szakértői 
szakvélemény. 
2015. november 12.
Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, 
Üzemeltető 2015. november 12. napjával, határozatlan időtartamra elvállalja a 
1.986.058,- Ft + ÁFA üzemeltetői díj / 
Hasznosító és Szolgáltató Zrt.
Tulajdonosok tulajdonában álló, 2. pont alatti ingatlanok rendeltetésszerű 
hónap, amely a 6 tulajdonos között 
használatához szükséges, különösen, de nem kizárólagosan, őrzési, takarítási, 
egyenlő arányban oszlik meg.
kertgondozási feladatait, az elektromos és gépészeti berendezéseinek kezelését 
és ellenőrzését, valamint épületüzemeltetése tevékenységek rendszeres 
elvégzését (üzemeltetési feladatok)Az üzemeltetési feladatok részletes 
felsorolását a jelen megállapodás elválaszthatatlan 1. sz. melléklet rögzíti. 
Ingatlanok: Balatonkenese, 3613/3 - Kivett üdülőépület udvar, 3561 hrsz - Kivett 
üdülőépület udvar, 3615 hrsz - kivett hajóállomás. 
2015. december 1.
magánszemély
Felek 2015. március 1. napján határozott idejű tanácsadói megbízási szerződést  350.000,- Ft  / hónap
kötöttek egymással. A szerződésben foglalt egy éves határozott időtartamot a 
2015.július 2. napján kelt szerződésmódosítással meghosszabbították egy évvel, 
2016. június 13. napjáig. A felek megegyeznek abban 2015. március 1. napján 
kötött szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosították: A szerződésbe foglalt 
megbízás ellátásáért a Megbízottat 350.000,- Ft díjazás illeti meg 2015. december 
1. napjától, melynek megfizetése havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 
10. napjáig, átutalással esedékes. 

Szerződés kelte
Szerződő fél
Szerződés tárgya/típusa
Szerződés értéke
2015. december 1.
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Vállalkozási szerződés - 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. szám alatt kialakított 
1.683.630,- Ft + ÁFA; (megrendelők 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
Alapítványi Oktatóközpont kiegészítő munkálatainak elvégzésére.
között egyenlő arányban oszlik meg)
Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft. 
(Vállalkozó)
2015. december 8.
magánszemély, Pallas Athéné Geopolitikai 
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a megbízó által 
8.344 Euró 
Alapítvány, Pallas Athéné Domus Animae 
szervezett Geopolitikai Doktori Programja során előadások megtartására
2015. december 14.
Pallas Athéné Domus Animae, Pallas Athéné 
Szerződés ingatlanbefektetési stratégiai tanácsadásra: megbízó megbízza 
3.666.667,- Ft + ÁFA; (megrendelők 
Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus 
megbízottat: (i) ingatlanpiaci elemzés; (ii);  az alapítványokhoz hasonló 
között egyenlő arányban oszlik meg)
Concordiae, Pallas Athéné Domus Mentis,  
pozícióban lévő befektetők gyakorlatának elemzése nemzetközi viszonylatban; 
Pallas Athéné Domus Innovationis és PADS 
(iii) az alapítványok ingatlanbefektetési stratégiája; (iv)portfólió-
mint megbízók; valamint Pallas Athéné Domus 
kezelés,bérbeadás, üzemeltetés kérdéseinek vizsgálata  - bérbeadási, 
Optima Ingatlankezelő-, Hasznosító és 
üzemeltetési koncepciók (v) civil törvény módosításaival kapcsolatos kérdések 
Szolgáltató Zrt.
vizsgálata és ennek figyelembevétele a befektetési stratégia kialakításánál, 
valamint (vi) az ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos adózási és finanszírozási 
struktúrálási kérdések vizsgálatával.
2015. december 18.
Pallas Athéné Domus Scientiae (építtető); 
Egyszerűsített vállalkozási szerződés - Módosított kiviteli és építési engedélyes 
2.850.000,-Ft + ÁFA (az alapítvány 
Óradna Ingatlan Kft. (megrendelő); Studio A4 
tervek miatt az 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20. szám alatti ingatlanon 
részéről nem jár fizetési kötelezettséggel)
Iroda Kft. (vállalkozó)
megvalósítandó Oktatóközpont beruházással kapcsolatos parkoló területét érintő 
módosítások szerkezeti tervező, szakági tervezői munkák elvégzése; födémek 
javítása és cseréje.
2015. december 21.
Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 
Megállapodás - az 1013 Budapest, Döbrentei utca 3. sz. alatti ingatlanban 
750.000,- Ft/hónap (a 4 tulajdonos között 
Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 
található "Bistro" helyiség rendeltetésszerű használatához, működéséhez, 
egyenlő arányban oszlik  meg)
Alapítvány; Pallas Athéné Domus Innovationis 
működtetéséhez szükséges feladatok rendszeres elvégzésére.
(Tulajdonosok); Pallas Athéné Domus Optima 
Ingatlankezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Zrt. 
(Üzemeltető)
2016. január 1.
magánszemély
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Megbízó által 
1.900.000,- Ft
szervezett Geopolitikai Doktori Programja során az 1. sz. mellékeltében 
meghatározott doktorjelöltek (vonatkozásában az alábbi feladatokat lássa el 
általános jelleggel: a doktorjelölt munkatervének éves szintű áttekintése, és az 
esetleg szükséges módosításokra való figyelemfelhívás, különös tekintettel a 
kutatási téma disszertábilis megítélésére; a kutatás egyes szakaszainak való 
megfelelés folyamatos ellenőrzése; a doktorjelölt publikációs követelményeinek 
elérésében történő segítségnyújtás; a doktorjelölt felkészítése a mind a házi, mind 
a végleges doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye 
megvalósulásának, valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és 
formai hátterének támogatása.;a doktorjelölt felkészítése a - mind a házi, mind a 
végleges - doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye 
megvalósulásának, valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és 
formai hátterének támogatása. 
2016. január 1.
magánszemély
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Megbízó által 
1.900.000,- Ft 
szervezett Geopolitikai Doktori Programja során az 1. sz. mellékeltében 
meghatározott doktorjelöltek (vonatkozásában az alábbi feladatokat lássa el 
általános jelleggel: a doktorjelölt munkatervének éves szintű áttekintése, és az 
esetleg szükséges módosításokra való figyelemfelhívás, különös tekintettel a 
kutatási téma disszertábilis megítélésére; a kutatás egyes szakaszainak való 
megfelelés folyamatos ellenőrzése; a doktorjelölt publikációs követelményeinek 
elérésében történő segítségnyújtás; a doktorjelölt felkészítése a mind a házi, mind 
a végleges doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye 
megvalósulásának, valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és 
formai hátterének támogatása.;a doktorjelölt felkészítése a - mind a házi, mind a 
végleges - doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye 
megvalósulásának, valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és 
formai hátterének támogatása. 

Szerződés kelte
Szerződő fél
Szerződés tárgya/típusa
Szerződés értéke
2016. január 1.
magánszemély
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Megbízó által 
1.900.000,- Ft 
szervezett Geopolitikai Doktori Programja során az 1. sz. mellékeltében 
meghatározott doktorjelöltek (vonatkozásában az alábbi feladatokat lássa el 
általános jelleggel: a doktorjelölt munkatervének éves szintű áttekintése, és az 
esetleg szükséges módosításokra való figyelemfelhívás, különös tekintettel a 
kutatási téma disszertábilis megítélésére; a kutatás egyes szakaszainak való 
megfelelés folyamatos ellenőrzése; a doktorjelölt publikációs követelményeinek 
elérésében történő segítségnyújtás; a doktorjelölt felkészítése a mind a házi, mind 
a végleges doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye 
megvalósulásának, valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és 
formai hátterének támogatása.;a doktorjelölt felkészítése a - mind a házi, mind a 
végleges - doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye 
megvalósulásának, valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és 
formai hátterének támogatása. 
2016. január 1.
magánszemély
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Megbízó által 
1.900.000,- Ft
szervezett Geopolitikai Doktori Programja során az 1. sz. mellékeltében 
meghatározott doktorjelöltek (vonatkozásában az alábbi feladatokat lássa el 
általános jelleggel: a doktorjelölt munkatervének éves szintű áttekintése, és az 
esetleg szükséges módosításokra való figyelemfelhívás, különös tekintettel a 
kutatási téma disszertábilis megítélésére; a kutatás egyes szakaszainak való 
megfelelés folyamatos ellenőrzése; a doktorjelölt publikációs követelményeinek 
elérésében történő segítségnyújtás; a doktorjelölt felkészítése a mind a házi, mind 
a végleges doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye 
megvalósulásának, valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és 
formai hátterének támogatása.;a doktorjelölt felkészítése a - mind a házi, mind a 
végleges - doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye 
megvalósulásának, valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és 
formai hátterének támogatása. 
2016. január 4.
magánszemély
A felek között 2015. december 08. napján létrejött szerződés módosítása.
8.344 Euró
2016. január 4.
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások  Adásvételi szerződés - irodai nyomatatógép és tartozékai vásárlási díja
874.923,- Ft+Áfa
Kft.
2016. január 13.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2016. február 10. és 2016. február 11. között "The 
5.200 Euró
Political Economy of Market Institutions" címen PhD hallgatók számára 
meghirdetett tantárgyból előadást tartson, a megbízó által meghatározott tematika 
alapján
2016. január 26.
Óranda Ingatlan Kft.
Megbízási szerződés 1. sz. módosítása - a felek között 2014. október 21-én aláírt  2.850.000,- Ft +Áfa 
megbízási szerződés módosítása (projektmenedzseri feladatok ellátás).
2016. február 2.
magánszemély
A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája és a Megbízó által 
1.425.000,- Ft 
szervezett Geopolitikai Doktori Programja során a mellékeltében meghatározott 
doktorjelöltek (vonatkozásában az alábbi feladatokat lássa el általános jelleggel:a 
doktorjelölt munkatervének éves szintű áttekintése, és az esetleg szükséges 
módosításokra való figyelemfelhívás, különös tekintettel a kutatási téma 
disszertábilis megítélésére; a kutatás egyes szakaszainak való megfelelés 
folyamatos ellenőrzése; a doktorjelölt publikációs követelményeinek elérésében 
történő segítségnyújtás; a doktorjelölt felkészítése a mind a házi, mind a végleges 
doktori védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye megvalósulásának, 
valamint a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és formai hátterének 
támogatása. a doktorjelölt felkészítése a - mind a házi, mind a végleges - doktori 
védésre; a doktorjelölt komplex doktori cselekménye megvalósulásának, valamint 
a doktori dolgozat végleges megítélése tartalmi és formai hátterének támogatása. 

Szerződés kelte
Szerződő fél
Szerződés tárgya/típusa
Szerződés értéke
2016. február 2.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2015/2016 tavaszi tanévben az oktatás keretein belül  950.000,- Ft 
"Ökonometria" tantárgyból előadás tartása, a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2016. február 2.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2015/2016 tavaszi tanévben az oktatás keretein belül  1.425.000,- Ft 
"A vállalati pénzügyek elmélete és bevezetése az eszközárazásba" tantárgyból 
előadás tartása, a megbízó által meghatározott tematika szerint
2016. február 2.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2015/2016 tavaszi tanévben az oktatás keretein belül  1.425.000,- Ft
"A tudományos kommunikáció" tantárgyból előadás tartása, a megbízó által 
meghatározott tematika szerint
2016. február 12.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2015/2016 tavaszi tanévben az oktatás keretein belül  831.250,- Ft 
"A Közgazdasági gondolkodás II." tantárgyból előadás tartása,a megbízó által 
meghatározott tematika szerint
2016. február 19.
magánszemély
A Megbízó által szervezett 2015/2016 tavaszi tanévben az oktatás keretein belül  1.900.000,- Ft 
"Ökonometria" tantárgyból előadás tartása, a megbízó által meghatározott 
tematika szerint
2016. február 20.
magánszemély
Felhasználási szerződés jövőben megalkotandó műre - felhasználó megbízza a 
1.125.000,- Ft + megbízás
szerzőt a Budapest V. kerület Kálmán Imre u. 20. c. épülettel és az építtető 
családdal kapcsolatos könyv elkészítésével.
2016. március 10.
Interton Elektroakusztikai Kft.
A szerződés melléklete szerinti beruházói program és ajánlatok szerinti AV-IT 
2.000.000,- Ft+áfa/megbízás
rendszer pályáztatásra alkalmas komplett kiviteli terveinek elkészítése az alábbiak 
szerint. Eszközkiosztási alaprajzok, funkcionális műszaki leírás, 
rendszerösszefüggési rajzok, tételes árazatlan költségvetés, tervezői 
költségbecslés, egyeztetés szakági tervezőkkel, egyeztetés megrendelővel vagy 
megrendelő kijelölt felhatalmazott képviselőjével, szervezői művezetés a 
kivitelezés idejére.
2016. március 25.
Kövesdán Consulting Tanácsadó Kft.
Szolgáltatási szerződés - vezetési, üzletviteli tanácsadás, együttműködés-
350.000,- Ft + ÁFA/megbízás
fejlesztő program lebonyolítása.
2016.05.06
I-Bolgár Pénzügyi Tanácsadó Kft.
KI20 oktatóközpont, igazságügyi szakértő MÉ. által benyújtott többletmunka 
600.0000,- Ft+Áfa/egyszeri kifizetés
számlájával kapcsolatos kivizsgálás.