Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'NKI, GovCERT, NEIH - szerződések, költségvetés, működés'.

 
 
 
 
 

KIMUTATÁS SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 
 
 
1.) Szerződés tárgya:  
 
„Bevezetés az informatikai biztonságba” tárgyú oktatási szolgáltatás nyújtása. 
 
2.) Ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 
 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
1022 Budapest, Törökvész út 32-34. 
 
3.) Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 
 
IT-SEC Expert Nonprofit Kft. 
3060 Pásztó, Múzeum tér 3. 1. em. 2 
 
4.) A Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma:  
 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívásának száma: 
210/A-673-18/2014. 
 
5.) A Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételének időpontja:  
 
Az Ajánlattételi Felhívás megküldésének időpontja: 2014. augusztus 26. 
 
6.) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt. 
 
7.) Az ajánlattevő szerződés teljesítésének napja: 2015.03.19. 
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015.06.18. 
 
9.) Az ellenszolgáltatás bruttó összege: 3.562.350,- Ft