Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Semmleiwes Egyetem -Vezetői jutalmak 2016'.

Név
Szervezeti egység
Vezetői megbízás
Bérelem
Összeg
Pnem folyósítás 
időpontja
Dr. Szendrői Miklós
Ortopédiai Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Losonczy György
Pulmonológiai Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Szabó András
II.Sz.Gyermekgyógyászati Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Tretter László
Orvosi Biokémiai Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Barcs István
ETK Epidemiológiai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Dr. Harsányi László
I.Sz.Sebészeti Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Kovács József
Magatartástudományi Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Tóth Miklós
II.Sz.Belgyógyászati Klinika
klinikaigazgató
Egyetemi kitüntetés
100 000 HUF
2016.04.22
Dr. Varga Gábor
Orálbiológiai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Szathmári Miklós
I.Sz.Belgyógyászati Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Kalabay László
Családorvosi Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. István Gábor
II.Sz.Sebészeti Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Rácz József
ETK Addiktológiai Tanszék
mb. tanszékvezető
kiválósági jutalom
200 000 HUF
2016.11.30
Dr. Őrfi László
Gyógyszerésztudományi Kar
dékánhelyettes
kiválósági jutalom
400 000 HUF
2016.11.30
Dr. Bánhegyi Gábor
Orvosi Vegytani Molek. Biol.és Path.Int.
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Rigó János
I.Sz.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Egészségtudományi Kar
dékánhelyettes
Dr. Matolcsy András
I.Sz. Pathológiai és Kís. Rákkutató Int.
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Bérczi Viktor
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Vingender István
ETK Alapozó Egészségtudományi Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
800 000 HUF
2016.11.30
Egészségtudományi Kar
dékánhelyettes
Dr. Szócska Miklós
Egészségügyi Menedzserképző Központ
intézetigazgató
kiválósági jutalom
800 000 HUF
2016.11.30
Egészségügyi Közszolgálati Kar
dékánhelyettes
Dr. Molnár László
Központi Levéltár
igazgató
Egyetemi kitüntetés
200 000 HUF
2016.03.31
Dr. Dobó Nagy Csaba
Orális Diagnosztikai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Horváth Péter
Gyógyszerészi Kémiai Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Antal István
Gyógyszerészeti Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
700 000 HUF
2016.11.30
Gyógyszerésztudományi Kar
dékánhelyettes
Dr. Windisch Péter
Parodontológiai Klinika
igazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Németh Zsolt
Arc-Állcsont-Szájseb. és Fog. Klinika
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Fogorvostudományi Kar
dékánhelyettes
Dr. Krajsovszky Gábor
Szerves Vegytani Intézet
mb. igazgató
kiválósági jutalom
400 000 HUF
2016.11.30
Kovács Péter
Városmajori Klinikai Tömb
igazgató
kiválósági jutalom
350 000 HUF
2016.11.30
Varga Csaba
Ápolásvezetési és Szakdolg. Oktatási Ig.
osztályvezető
kiválósági jutalom
275 000 HUF
2016.11.30
Központi Sterilizáló Osztály 
Dr. Gál János
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Kunszabó Gergely
Informatikai Igazgatóság Távközlési Osztály 
osztályvezető
kiválósági jutalom
434 242 HUF
2016.11.30
Dr. Benyó Zoltán
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Dr. Györke Tamás
Nukleáris Medicina Tanszék
mb. tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Ács Nándor
II.Sz.Szülészeti és Nőgyógyászati Kl.
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Szabó Attila József
I.Sz.Gyermekgyógyászati Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Balogh Zoltán
ETK Ápolástan Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Dr. Sótonyi Péter
Érsebészeti Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Nyirády Péter
Urológiai Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Igaz Péter
II.Sz.Belgyógyászati Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Réthelyi János
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Gábris Katalin
Gyermekfogászati és Fogszab.  Klinika
mb. klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Gábris Katalin
Gyermekfogászati és Fogszab.  Klinika
mb. klinikaigazgató
Egyetemi kitüntetés
437 300 HUF
2016.12.31
Dr. Tátrai-Németh Katalin Ilona
ETK Dietetikai és Táplálkozástud.Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Dr. Sajó Konstantinné
ÁOK Dékáni Hivatal
mb. titkárságvezető
kiválósági jutalom
240 000 HUF
2016.11.30
Dr. Zimányiné dr. Sinkó  Eszter
Egészségügyi Közszolgálati Kar
mb. dékánhelyettes
kiválósági jutalom
800 000 HUF
2016.11.30
Dr. Keller Éva
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Int.
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30

Név
Szervezeti egység
Vezetői megbízás
Bérelem
Összeg
Pnem folyósítás 
időpontja
Dr. Tóth Zsuzsanna
Konzerváló Fogászati Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Hinora Ferenc Jánosné
Szolgáltatási Igazgatóság, Szolgáltatási Osztály
osztályvezető
kiválósági jutalom
550 000 HUF
2016.11.30
Baumgartnerné Holló Irén
Pénzügyi Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
450 000 HUF
2016.11.30
Némethné Czakó Piroska
ETK Tanulmányi Osztály
osztályvezető
kiválósági jutalom
550 000 HUF
2016.11.30
Dr. Buzás Edit
Genetikai,Sejt-és Immunbiológiai Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Riesz Istvánné
Ellenőrzési Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
480 000 HUF
2016.11.30
Riesz Istvánné
Ellenőrzési Igazgatóság
igazgató
Egyetemi kitüntetés
200 000 HUF
2016.03.31
Dr. Gadó Klára
ETK Egészségtudományi Klinikai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Ábrahám Mária
Arc-Állcsont-Szájseb. és Fog. Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
260 000 HUF
2016.11.30
Dr. Antmann Katalin
Kórházhigiénés Osztály
osztályvezető
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Képes Zoltánné
Gyermekfogászati és Fogszab.  Klinika
intézeti vezető asszisztens
kiválósági jutalom
200 000 HUF
2016.11.30
Kormos Ágnes
Ápolásvezetési és Szakdolg. Okt. Iroda
igazgató
kiválósági jutalom
216 000 HUF
2016.11.30
Dr. Béda Zsuzsanna
ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály
osztályvezető
kiválósági jutalom
250 000 HUF
2016.11.30
Nagy-György Etelka
ETK Kari Gazdasági Igazgatási Egység
kari gazdasági igazgató
kiválósági jutalom
700 000 HUF
2016.11.30
Kosztáné Kovács Marianna
FOK Kari Gazdasági Igazgatási Egység
kari gazdasági igazgató
Egyetemi kitüntetés
150 000 HUF
2016.03.31
Kosztáné Kovács Marianna
FOK Kari Gazdasági Igazgatási Egység
kari gazdasági igazgató
kiválósági jutalom
443 200 HUF
2016.11.30
Triebl Brigitta
Központi Könyvtár
gazdasági vezető
kiválósági jutalom
216 000 HUF
2016.11.30
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
800 000 HUF
2016.11.30
dékánhelyettes
Hegedűs Judit
ÁOK Dékáni Hivatal
kari gazdasági igazgató
kiválósági jutalom
350 000 HUF
2016.11.30
Négrádi Éva
I.Sz.Gyermekgyógyászati Klinika
klinikai főnővér
kiválósági jutalom
260 000 HUF
2016.11.30
Gábrielné Máté Edina
GYTK Kari Gazdasági Igazgatási Egység
kari gazdasági igazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Varsóciné Szekeres Edit
Szemészeti Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Áncsán Gizella
ETK Könyvtár
osztályvezető
kiválósági jutalom
590 000 HUF
2016.11.30
Magyarosi Dóra
II.Sz.Belgyógyászati Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
260 000 HUF
2016.11.30
Dr. Márton Krisztina
Propedeutikai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Kiefer Csilla
I.Sz.Belgyógyászati Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Tóth Leonóra
Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyakseb. Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Sztaniszlovszki Attiláné
Vagyongazdálkodási Ig. Vagyongazdálkodási Oszt.
osztályvezető
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Dr. Thürmer Andrea
Munkaügyi Igazgatóság
igazgatóhelyettes
Egyetemi kitüntetés
200 000 HUF
2016.03.31
Bognár Krisztina
Urológiai Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Hradeczky Katalin
Neurológiai Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
260 000 HUF
2016.11.30
Kömezei Ágnes
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
intézeti vezető asszisztens
kiválósági jutalom
333 122 HUF
2016.11.30
Dr. Feith Helga Judit
ETK Társadalomtudományi Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Dr. Szabó Dóra
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
intézetvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Tulipán Valéria
Ortopédiai Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
400 000 HUF
2016.11.30
Erhartné Maurer Ágnes
Gazdasági Főigazgatóság, Számviteli Oszály
osztályvezető
kiválósági jutalom
450 000 HUF
2016.11.30
Farkas Beáta
EKK Kari Gazdasági Igazgatási Egység
kari gazdasági igazgató
kiválósági jutalom
450 000 HUF
2016.11.30
Háda Beatrix Éva
Városmajori Szív-és Érgyógyászati Kl.
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
260 000 HUF
2016.11.30
Nándori Szilvia
Hálózat-irányítási Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
400 000 HUF
2016.11.30
Várszegi Ágnes Mária
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
klinikai főnővér
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Márkus Andrea
Szak- és Továbbképzési Igazg. Szakképzési Osz.
mb. osztályvezető
kiválósági jutalom
240 000 HUF
2016.11.30
Lengyel-Herczeg Andrea Gabriella
Külső Klinikai Tömb
igazgató
kiválósági jutalom
350 000 HUF
2016.11.30
Dr. Horváth Mónika Ph.D.
ETK Fizioterápiai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Dr. Horkay Ferenc
Szívsebészeti Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Takács Zoltán
Szolgáltatási Igazgatóság, Logisztikai Osztály
osztályvezető
kiválósági jutalom
550 000 HUF
2016.11.30
Dr. Bereczki Dániel
Neurológiai Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Általános Orvostudományi Kar
dékánhelyettes
Dr. Cseh Károly
Népegészségtani Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Molnár Mária Judit
Genomikai Med. és Ritka Bet. Intézete
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Báthori Györgyi
Genomikai Med. és Ritka Bet. Intézete
intézeti vezető asszisztens
kiválósági jutalom
193 994 HUF
2016.11.30
Balog Melinda
Kollégiumok Igazgatósága
gazdasági vezető
kiválósági jutalom
325 000 HUF
2016.11.30

Név
Szervezeti egység
Vezetői megbízás
Bérelem
Összeg
Pnem folyósítás 
időpontja
Dr. Hoyer Mária
ETK Alkalmazott Pszichológiai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Meyer Zsuzsanna
Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási  osztályvezető
kiválósági jutalom
250 000 HUF
2016.11.30
Főigazgatóság
Központi Várólista-kezelési Osztály
Mezőcsáti Melinda Margit
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Kellermayer Miklós
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Tímár József
II.Sz.Patológiai Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Pásztor Viktória Mónika
Sürgősségi Betegellátó Osztály
ápolási vezető
kiválósági jutalom
195 000 HUF
2016.11.30
Dr. Béni Szabolcs
Farmakognóziai Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Ujvári István Norbert
Kontrolling Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
400 000 HUF
2016.11.30
Hegedűsné Ballai Judit
Pulmonológiai Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
260 000 HUF
2016.11.30
Heitler Krisztina
Belső Klinikai Tömb
igazgató
kiválósági jutalom
350 000 HUF
2016.11.30
Láposi Andrea
I.Sz.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Dr. Lang György
Mellkassebészeti Klinika
mb. igazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Kakuk Marianna
ETK Dékáni Hivatal
hivatalvezető
kiválósági jutalom
700 000 HUF
2016.11.30
Hegyiné Derzsi Ilona
Kontrolling Igazgatóság AVIR Információs Központ
osztályvezető
Egyetemi kitüntetés
150 000 HUF
2016.03.31
Dr. Wéber György
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Int.
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Hangody László György
Traumatológiai Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Masszi Tamás Pál
III.sz. Belgyógyászati Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Vásárhelyi Barna
Laboratóriumi Medicina Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Pop Marcel Márius
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
igazgató
kiválósági jutalom
450 000 HUF
2016.11.30
Horváth-Hegedűs Angéla
Folyamatszervezési és Bérgazd. Ig.
igazgató
kiválósági jutalom
150 000 HUF
2016.11.29
Végh Péter
Nagyvárad téri elméleti Tömb
osztályvezető (üzemeltetési)
kiválósági jutalom
144 770 HUF
2016.11.30
Dr. Pethesné Dr. Dávid Beáta Judit
Mentálhigiéné Intézet
igazgató
kiválósági jutalom
800 000 HUF
2016.11.30
Egészségügyi Közszolgálati Kar
dékánhelyettes
Dr. Ferdinandy Péter Elemér
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Szabó László
ETK Családgondozási Módszertani Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet  mb. igazgató
Dr. Tóth Péter
Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási  osztályvezető
kiválósági jutalom
250 000 HUF
2016.11.30
Főigazgatóság
Minőségbiztosítási Osztály
Dr. Lám Judit
Egészségügyi Menedzserképző Központ
mb. igazgatóhelyettes
kiválósági jutalom
800 000 HUF
2016.11.30
Fézler Gézáné
II.Sz.Szülészeti és Nőgyógyászati Kl.
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
270 000 HUF
2016.11.30
Dr. Davidovics Krisztina
Egészségügyi Közszolgálati Kar
hivatalvezető
kiválósági jutalom
350 000 HUF
2016.11.30
Nagy György
Biztonságtechnikai Igazgatóság 
osztályvezető
kiválósági jutalom
1 000 000 HUF
2016.11.29
Biztonságszervezési Osztály
Dr. Tamás László
Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyakseb. Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Szabó Anna Amália
Kollégiumok Igazgatósága
igazgatóhelyettes
kiválósági jutalom
225 000 HUF
2016.11.30
Ruttkay Szilvia Judit
Központi Könyvtár, Beszerzési Osztály
osztályvezető
kiválósági jutalom
216 000 HUF
2016.11.30
Oláh Dániel
Alumni Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
240 000 HUF
2016.11.30
Dr. Banczerowski Attila Péter
Idegsebészeti Tanszék
tanszékvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Mészáros István
Biztonságtechnikai Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Simon Mátyás
Biztonságtechnikai Igazgatóság 
osztályvezető
kiválósági jutalom
900 000 HUF
2016.11.30
Környezetvédelmi Osztály 
Dr. Kivovics Péter
Fogászati és Szájsebészeti Okt. Int.
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Pál Sándor
Informatikai Igazgatóság, Alkalmazás Üzemeltetési  osztályvezető
kiválósági jutalom
434 242 HUF
2016.11.30
Osztály
Dr. Dózsa-Sedlák Rita
Oktatásigazgatási Hivatal
hivatalvezető
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Ébényi-Borbély Bernadett
Külső Klinikai Tömb
igazgatóhelyettes
kiválósági jutalom
475 000 HUF
2016.11.30
Nándoriné Németh Éva
Pénzügyi Igazgatóság, Pénzügyi Osztály
mb. osztályvezető
kiválósági jutalom
450 000 HUF
2016.11.30

Név
Szervezeti egység
Vezetői megbízás
Bérelem
Összeg
Pnem folyósítás 
időpontja
Liebmann Gábor
Biztonságtechnikai Igazgatóság Vagyonvédelmi 
osztályvezető
kiválósági jutalom
1 050 000 HUF
2016.11.29
Osztály
Gulyásné Kocsis Zsuzsanna
Informatikai Igazgatóság Szolgáltatás Fejlesztési 
osztályvezető
kiválósági jutalom
723 737 HUF
2016.11.30
Osztály
Dr. Ménesi Balázs
Beszerzési Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
450 000 HUF
2016.11.30
Haraszti Imre
Szolgáltatási Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
320 000 HUF
2016.11.30
Dr. Máthé Zoltán
Transzplantációs és Sebészeti Klinika
klinikaigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Szögi István
Külső Klinikai Tömb
igazgatóhelyettes
kiválósági jutalom
400 000 HUF
2016.11.30
Dr. Farkas Dénes
Beszerzési Igazgatóság, Beszerzésminősítő és 
főosztályvezető
kiválósági jutalom
482 066 HUF
2016.11.30
Közbeszerzési Főosztály
Dr. Sáray Éva
Kancellári Kabinet
kabinetvezető
kiválósági jutalom
750 000 HUF
2016.11.30
Becsei Zsolt
Óvoda
óvodavezető
kiválósági jutalom
240 000 HUF
2016.11.30
Vargáné Lőrincz Ildikó Sarolta
Orvosszakmai Fin. és Min.bizt. Főig.  Finanszírozási  osztályvezető
kiválósági jutalom
375 000 HUF
2016.11.30
Osztály 
Németh Gyöngyi Mária
Gazdasági Főigazgatóság, Gazdálkodás-felügyeleti  osztályvezető
kiválósági jutalom
450 000 HUF
2016.11.30
Osztály
Kis Irén
Transzplantációs és Sebészeti Klinika
klinikai főnővér
kiválósági jutalom
600 000 HUF
2016.11.30
Bényei Balázs István
Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Ügyviteli 
főosztályvezető
kiválósági jutalom
198 694 HUF
2016.11.30
Főosztály
Márton Noémi
Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság
igazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Baranyi Tibor László
Elméleti Orvostudományi Központ, Informatikai és 
osztályvezető
kiválósági jutalom
250 000 HUF
2016.11.30
Üzemeltetési Osztály
Aranyosi Gáborné
II.Sz.Gyermekgyógyászati Klinika
klinikai vezető ápoló
kiválósági jutalom
300 000 HUF
2016.11.30
Dr. Tordai Attila Árpád
Kórélettani Intézet
intézetigazgató
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Dr. Eperjesi Tímea Anna
ÁOK Dékáni Hivatal
hivatalvezető
kiválósági jutalom
350 000 HUF
2016.11.30
Gorove István
Beszerzési Igazgatóság Beszerzéstervezési és 
osztályvezető
kiválósági jutalom
500 000 HUF
2016.11.30
Minősítő Osztály 
Gulyásné Kory Zsuzsanna
Pulmonológiai Klinika
mb. gazdasági vezető
kiválósági jutalom
260 000 HUF
2016.11.30