A 2014-es évi költségvetés és a hozzá kapcsolódó módosítások

dr. Zsikó Roland küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Majosháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: dr. Zsikó Roland

Tisztelt Majosháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2014. évi költségvetési rendeletet és annak módosításait, valamint a Majosházi Református Általános Iskola önkormányzati támogatásának 2014. éveben keletkezett (benyújtott és kiadmányozott) dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 12.

Üdvözlettel:

dr. Zsikó Roland

Hivatkozása ide

Feladó: Dunavarsány PMH - Aljegyző


Attachment 001.jpg
0K Download

Attachment 2 2014 rendelet a 2014.pdf
0K Download View as HTML

Attachment 4 2014 rendelet a 2 2014.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt dr. Zsikó  Roland!

 

Kérésének megfelelően, mellékelten megküldöm a kért dokumentumokat.

 

Tisztelettel:

 

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője

* 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

8 [1][email address]

( 24/521-040, fax: 24/521-056

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Zsikó Roland:
Csak a(z) Majosháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei