A 2014. évi költségvetési törvény módosításának előzetes véleményeztetése a Költségvetési Tanáccsal

Romhányi Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Romhányi Balázs

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden melléklettel együtt az NGM/1922/8/2014 számú véleménykérő levelét, amelyet 2014. június 11-én a Költségvetési Tanács kapott Önöktől a 2014. évi költségvetési törvényt módosító törvényjavaslat előzetes véleményezése ügyében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 20.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment iso 8859 1 Q f5 5F2014.E9vi konsz.xlsx.xlsx
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 1 Q f4 5F C1SZ egy E9b.xlsx.xlsx
11 Download View as HTML

Attachment f3 Finanszirozasi kiadvany 2014 HUN.PDF.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.xlsx
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q f1 5F C1SZ adatbek E9r F5 5F0617.xls.xls
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 1 Q e 5FKT v E9gleges.xlsx.xlsx
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 1 Q d 5Ffunkcion E1lis kiad E1s.xlsx.xlsx
11 Download View as HTML

Attachment c Makro.xlsx
11 Download View as HTML

Attachment 2014kvtvmod 0611.pdf
11 Download View as HTML

Attachment DOC140611.pdf
11 Download View as HTML


 
Iktsz: NGM/18151/2014
 
Tisztelt Romhányi Úr!
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélkapcsolati Információs Irodájára
megküldött elektronikus levelét köszönettel megkaptuk, az abban foglalt
kérdésekre ezúton továbbítjuk a Költésgvetési Tanácsnak átadott anyagokat.
 
Üdvözlettel:
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
Nemzetgazdasági Minisztérium
[1][NGM request email]
Tel.:795 5010
 
 
 
 
 

Véleménykérő levél:
Az átadott törvényjavaslat-tervezet:
A gazdasági fejlődés főbb jellemzői:
Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai
A központi alrendszer mérlege
Egyes bevételek 2014. év I-V. hó teljesülés
Gst. szerinti adósság, 2014. év végi árfolyammal
ÁKK módosított finanszírozási kiadvány
Egyéb kiadások és bevételek 2014-ben
A helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjának
településenkénti összege

 
 
 
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Romhányi Balázs:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei