A 2015. évi költségvetési törvény előkészítése

Romhányi Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: Romhányi Balázs

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. az államháztartási törvény 13. § (1) bekezdésének megfelelően a 2015. évi központi költségvetési tervezés során érvényesítendő számszerű és szabályozási követelményeket, a tervezéshez használt dokumentumokat, módszertani elveket, feltevéseket és paramétereket;

2. az államháztartási törvény 29. § (1) bekezdésnek megfelelően a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontásban a bevételeknek és kiadásoknak, valamint a költségvetési egyenlegnek a 2015-2018 évekre tervezett összegét;

3. a fenti döntéseket rögzítő kormányhatározatok teljes szövegét és kihirdetésének helyét

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 12.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

Iktsz: NGM/22050/2014 - Közérdekű adatigénylés

 

Romhányi Zsolt

részére

 

[1][FOI #2947 email]

 

 

Tisztelt Romhányi Úr!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014.augusztus 12-én megküldött,
"2015. évi költségvetési törvény előkészítése" tárgyú közérdekű
adatigénylésére hivatkozva az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

1.         A június 30-án rendelkezésünkre álló információk alapján
közzétett tervezési tájékoztatót megtalálja az NGM honlapján: Tájékoztató
a 2015. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges
feltételekről és az érvényesítendő követelményekről
([2]http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/do....
A tervezési keretszámokról, valamint a tervezést megalapozó makrogazdasági
paraméterekről a Kormány nem döntött, azok a tervezési folyamatot segítő,
a későbbi kormánydöntés(eke)t megalapozó számok, ily módon nem nyilvános
információk.

2.         A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó
követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv szellemiségét követve a
Kormány úgy döntött, hogy nem korlátozza az újjáalakuló Kormány
mozgásterét, és nem határozza meg a központi költségvetésről szóló
törvényben megállapított fejezetek szerinti bontásban a bevételeknek és
kiadásoknak, valamint a költségvetési egyenlegnek a 2015-2018. évekre
tervezett összegét. Az új Kormány természetesen az irányelvek
átültetéséből adódó középtávú tervezéssel kapcsolatos kötelezettségét
teljesíteni fogja.

3.         Mivel az 1. és 2. pontokban foglaltakról a Kormány nem hozott
döntést, így az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény értelmében nem áll módunkban az Ön
által kért információ megküldése.

4.         A 2015. évi költségvetési törvényjavaslatot a Kormány a
törvényben meghatározott határidőben az Országgyűlés részére benyújtja, s
ezzel egyidejűleg mind a tervszámok, mind a tervezést meghatározó
makro-paraméterek nyilvánosak lesznek.

 

Üdvözlettel:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Romhányi Balázs:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei