A 25565 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezett törmelék

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 25565 hrsz.-ú ingatlanon (Pannónia u. 77-79.) elhelyezett valószínűleg építési törmelékhez kapcsolódóan:
- az elhelyezésre vonatkozó engedélyt
- az elhelyezett anyag megnevezése, EWC kódja
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elhelyezett anyag veszélyes anyagnak tekintendő-e
- az elhelyezésre került, kerülő anyag mennyisége
- Az elhelyezett anyag származása
- az elhelyezett anyag kezeléséért felelős szervezet megnevezése, címe, a kezelésre vonatkozó megbízás, szerződés
- az anyag szállításához kapcsolódó szállítási bizonylatok
- az elhelyezés tervezett időtartama

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 7.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

A válasz egy másik adatkérés kapcsán érkezett meg itt található:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/2556...

Link to this

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Tisztelt dr. Pálfi Renáta Úrhölgy!

Válaszukban a kivitelezést végző céget jelölik meg adatgazdaként. Kérem, nevezzék meg az érintett céget (Név, cím, elérhetőség, adószám).

Kérem, hogy válaszában jelezze miként kaphatott engedélyt erre az "ideiglenes" hulladék deponálásra ez a cég ha a feltett kérdéseimre Önök nem tudnak válaszolni.

Ez a tevékenység jogszabályba ütközik az 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 3.§ (3) bekezdése szerint.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

A válasz egy másik adatkérés kapcsán érkezett meg itt található: http://kimittud.atlatszo.hu/request/2556...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei