Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sepsi Tibor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A 37/1996. (V. 10.) OGY határozattal megerősített nemzetközi szerződés szövege

Sepsi Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Sepsi Tibor to read a recent response and update the status.

Feladó: Sepsi Tibor

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Jegyzőkönyv szövegét. [A kért dokumentum ki nem hirdetett, ugyanakkor korábbi külügyminisztériumi honlapon még hozzáférhető szerződéstár szerint még hatályos nemzetközi szerződés, amelyet az Országgyűlés a 37/1996. (V. 10.) OGY határozattal erősített meg.]

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 5.

Üdvözlettel:

Sepsi Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment utf 8 B dsOhbGFzemxldsOpbC5wZGY
11 Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Iktatószám:KKM/22486/2014/ADM

 

Tisztelt Sepsi Tibor Úr!

 

Közérdekű adatigénylésére csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sepsi Tibor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sepsi Tibor:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kitiltás az USA-ból

A(z) Külügyminisztérium részére toma által

USA kitiltás

A(z) Külügyminisztérium részére Nagy Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei