Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Gyula, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A cég rádiós reklám költségeinek részletezése

Horváth Gyula küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horváth Gyula to read a recent response and update the status.

Feladó: Horváth Gyula

Tisztelt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. december 29.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment attachment.delivery status
11 Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s A c g r di s rekl m k lts geinek r szletez se.txt
11 Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[HungaroControl request email]>: host level.hungarocontrol.hu[91.82.53.159] said: 550
5.7.1 :127.0.0.5:Client host 173.244.180.174 blocked using
88.blocklist.zap; Mail from IP banned. To request removal from this list
please forward this message to [email address] (in
reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Sent request to HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. again.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment attachment.delivery status
11 Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s A c g r di s rekl m k lts geinek r szletez se.txt
11 Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[HungaroControl request email]>: host level.hungarocontrol.hu[91.82.53.159] said: 550
5.7.1 :127.0.0.5:Client host 173.244.180.173 blocked using
88.blocklist.zap; Mail from IP banned. To request removal from this list
please forward this message to [email address] (in
reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Gyula, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Gyula:
Csak a(z) HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei