A Csörsz utca 14 alatt található sportcentrum licites bérbeadásának eredménye

Harang Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Harang Péter

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 1124 Budapest, Csörsz utca 14. szám alatt található sportcentrum, a mellette lévő három sportpálya, valamint a Jagelló úti földfelszíni gépkocsi parkoló (helyrajzi szám: 7911/2) bérbeadására irányuló egyfordulós licittárgyalás eredményét, azon belül a nyertes pályázó nevét, a bérbeadás kezdeti és végdátumát, valamint a licit során kialkudott végleges bérleti díjat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. december 19.

Üdvözlettel:

Harang Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Károlyi Helga
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Harang Péter!

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
részére címzett, a 1124 Budapest, Csörsz utca 14. szám alatt található
ingatlan bérbeadásával kapcsolatos közérdekű adatigénylésére válaszolva az
alábbi szíves tájékoztatást adom:

 

Figyelemmel arra, hogy az adatigényléssel érintett ingatlan Budapest
Főváros XII. kerületében található, arra vonatkozóan nem áll módunkban
adatot szolgáltatni. Kérem, hogy megkeresésével a Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzathoz fordulni szíveskedjék.

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva maradok tisztelettel:

 

Károlyi Helga

kabinetvezető

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

 

1024 Budapest

Mechwart liget 1. II. em. 210.

telefon: +36-1/346-5583

fax: +36-1/346-5431

Hivatkozása ide

Feladó: Bognár Orsolya
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q Harang P E9ter scan.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Harang Péter!

 

Csatoltan küldöm dr. Szalai Tibor jegyző úr válaszlevelét a közérdekű
adatkérésével kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

 

Bognár Orsolya

nemzetiségi ügyintéző

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

1024, Bp., Mechwart liget 1.

+36-1/346-5508

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Harang Péter:
Csak a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei