Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Váczy Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A debreceni 2-es villamos beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült költségek részletes bemutatása

Váczy Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Váczy Zoltán to read recent responses and update the status.

Feladó: Váczy Zoltán

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Alulírott, dr. Váczy Zoltán Kristóf (4032 Debrecen, Görgey utca 10. 7. em. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a debreceni 2-es villamos beruházással kapcsolatos alábbi adatokat:
1. a beruházás támogatásával kapcsolatos támogatói döntés, szerződés és vonatkozó előkészítő iratok (xzip formátumban), ezek csatolmányai
2. a beruházáshoz kapcsolódó szerződések, így különösen - de nem kizárólagosan:
a) a kivitelezési szerződés az ATK-Debrecen Konzorcium és a beruházó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között
b) a mérnöki szervezettel és az üzemeltetővel kötött szerződések
c) a projekt előzetes költségvetése
d) a projekt kivitelezését támogató (akár pályázati forrásból, akár anélkül finanszírozott) szolgáltatásokkal (műszaki, jogi tanácsadás és egyéb szakértői munkák, kommunikáció, PR és HR feladatok ellátása, promóciók stb.) megállapodások
3. projekt előrehaladási jelentések (PEJ), időszakos pénzügyi elszámolások másolatai
4. a megküldött, befogadott, kifizetett számlák tételes listája kereshető formában (lehetőség szerint Excelben), úgy, hogy abból legalább az alábbi adatok derüljenek ki:
a) számla kibocsátója és adatai (számviteli törvény szerint)
b) ÁFA besorolása és annak indoka (ÁFA törvény szerint)
c) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése és amennyiben az nem vezethető vissza magától értetődően a pályázati támogatási szerződés mellékletére, úgy az érintett pályázati sor megjelölése
d) a számla kiállításának, befogadásának (könyvelésének v. kontírozásának) és kifizetésének dátuma
e) a számla elutasításával kapcsolatos esetleges indokok (ahol releváns)
f) a számla összege eredeti devizanemben, ha a kiállítás devizaneme nem forint, akkor az alkalmazott átváltási árfolyam (ha a számviteli ill. az ÁFA törvény szerint átváltási árfolyam eltér, akkor mindekettő)
g) ha a számla olyan melléklettel rendelkezik, amely a kifizetés alapjául szolgált (így különösen: teljesítési igazolás, jegyzőkönyv, építési napló), úgy az ezek másolatára mutató hyperlink
5. A már megvalósult pályázati elemekkel kapcsolatos olyan döntéselőkészítési anyagok, amelyek a pályázattal kapcsolatos döntéseket megalapozták, kivéve azokat, amelyeket utóbb elvetettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a villamosberuházás követésére létrehozott portálon (http://www.2-esvillamos.hu/), külön alpontban feltölteni és elérhetővé tenni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet a fenti portálra feltölteni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel, illetve küldje meg részemre elektronikus levélcímemre.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 1.

Üdvözlettel:
dr. Váczy Zoltán Kristóf

Hivatkozása ide

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Váczy Zoltán!

DMJV Polgármesteri Hivatal központi e-mail címre küldött közérdekű
adatigénylése beérkezett, továbbításra került az illetékes
szakosztályra.

Tisztelettel:

Kaselyák Győző
@debrecen.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Csubák Gyöngyi
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 T mogat si Szerz d s 081028.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 V lasz Dr.V czy Zolt n Krist f k z rdek adatig nyl s 130716.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 COWI 2009 sz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 COWI 2010 sz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 DVTV 2009 sz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 DVTV 2010 sz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 DVTV 2011 sz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 DVTV 2012 sz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 DVTV I Szerz v gsz mla 2011 04.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s 1 r szsz mla DKV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s 1 r szsz mla DMJV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s 2 r szsz mla DKV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s 2 r szsz mla DMJV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s 3 r szsz mla DKV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s 3 r szsz mla DMJV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s El legsz mla ner DKV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s El legsz mla ner DMJV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s El legsz mla t mogat s DKV.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 p t s El legsz mla t mogat s DMJV.pdf
0K Download View as HTML


 

04.07.2013 15:59 időpontban Városfejlesztési Főosztály ezt írta:

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült
költségek részletes bemutatása
Dátum: 03.07.2013 09:10
Feladó: Jegyző <[email address]>
Címzett: Városfejlesztési Főosztály <[email address]>

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült
költségek részletes bemutatása
Dátum: Tue, 02 Jul 2013 08:51:20 +0200
Feladó: [1][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Címzett: [2][email address]

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos beruházás
állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült költségek részletes
bemutatása
Dátum: 01.07.2013 15:32
Feladó: Váczy Zoltán [3]<[FOI #1301 email]>
Címzett: KözAdat requests at Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [4]<[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Alulírott, dr. Váczy Zoltán Kristóf (4032 Debrecen, Görgey utca 10.
7. em. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
debreceni 2-es villamos beruházással kapcsolatos alábbi adatokat:
1. a beruházás támogatásával kapcsolatos támogatói döntés,
szerződés és vonatkozó előkészítő iratok (xzip formátumban), ezek
csatolmányai
2. a beruházáshoz kapcsolódó szerződések, így különösen - de nem
kizárólagosan:
a) a kivitelezési szerződés az ATK-Debrecen Konzorcium és a
beruházó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között
b) a mérnöki szervezettel és az üzemeltetővel kötött szerződések
c) a projekt előzetes költségvetése
d) a projekt kivitelezését támogató (akár pályázati forrásból,
akár anélkül finanszírozott) szolgáltatásokkal (műszaki, jogi
tanácsadás és egyéb szakértői munkák, kommunikáció, PR és HR
feladatok ellátása, promóciók stb.) megállapodások
3. projekt előrehaladási jelentések (PEJ), időszakos pénzügyi
elszámolások másolatai
4. a megküldött, befogadott, kifizetett számlák tételes listája
kereshető formában (lehetőség szerint Excelben), úgy, hogy abból
legalább az alábbi adatok derüljenek ki:
a) számla kibocsátója és adatai (számviteli törvény szerint)
b) ÁFA besorolása és annak indoka (ÁFA törvény szerint)
c) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése és amennyiben az
nem vezethető vissza magától értetődően a pályázati támogatási
szerződés mellékletére, úgy az érintett pályázati sor megjelölése
d) a számla kiállításának, befogadásának (könyvelésének v.
kontírozásának) és kifizetésének dátuma
e) a számla elutasításával kapcsolatos esetleges indokok (ahol
releváns)
f) a számla összege eredeti devizanemben, ha a kiállítás
devizaneme nem forint, akkor az alkalmazott átváltási árfolyam (ha
a számviteli ill. az ÁFA törvény szerint átváltási árfolyam eltér,
akkor mindekettő)
g) ha a számla olyan melléklettel rendelkezik, amely a kifizetés
alapjául szolgált (így különösen: teljesítési igazolás,
jegyzőkönyv, építési napló), úgy az ezek másolatára mutató
hyperlink
5. A már megvalósult pályázati elemekkel kapcsolatos olyan
döntéselőkészítési anyagok, amelyek a pályázattal kapcsolatos
döntéseket megalapozták, kivéve azokat, amelyeket utóbb elvetettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a
villamosberuházás követésére létrehozott portálon
([5]http://www.2-esvillamos.hu/), külön alpontban feltölteni és
elérhetővé tenni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet a
fenti portálra feltölteni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel, illetve küldje meg
részemre elektronikus levélcímemre.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 1.

Üdvözlettel:
dr. Váczy Zoltán Kristóf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #1301 email]

Ha a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #1301 email]
4. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://www.2-esvillamos.hu/
6. mailto:[FOI #1301 email]
7. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Csubák Gyöngyi
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 J rm 1 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 J rm El legsz ml k.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 1 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 2 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 3 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 4 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 5 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 6 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 7 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 8 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K nyvvizsg lat 9 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K zbeszerz si tan csad p t s r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K zbeszerz si tan csad j rm r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K zbeszerz si tan csad m rn ki fel gyelet r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 K zbeszerz si tan csad PR tev kenys g r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 M rn k 1 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 M rn k 2 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 M rn k 3 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 M rn k 4 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML

Attachment UTF 8 M rn k 5 r szsz mla.pdf
0K Download View as HTML


 

17.07.2013 16:03 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

04.07.2013 15:59 időpontban Városfejlesztési Főosztály ezt írta:

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült
költségek részletes bemutatása
Dátum: 03.07.2013 09:10
Feladó: Jegyző <[email address]>
Címzett: Városfejlesztési Főosztály <[email address]>

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült
költségek részletes bemutatása
Dátum: Tue, 02 Jul 2013 08:51:20 +0200
Feladó: [1][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Címzett: [2][email address]

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos beruházás
állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült költségek részletes
bemutatása
Dátum: 01.07.2013 15:32
Feladó: Váczy Zoltán [3]<[FOI #1301 email]>
Címzett: KözAdat requests at Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [4]<[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Alulírott, dr. Váczy Zoltán Kristóf (4032 Debrecen, Görgey utca 10.
7. em. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
debreceni 2-es villamos beruházással kapcsolatos alábbi adatokat:
1. a beruházás támogatásával kapcsolatos támogatói döntés,
szerződés és vonatkozó előkészítő iratok (xzip formátumban), ezek
csatolmányai
2. a beruházáshoz kapcsolódó szerződések, így különösen - de nem
kizárólagosan:
a) a kivitelezési szerződés az ATK-Debrecen Konzorcium és a
beruházó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között
b) a mérnöki szervezettel és az üzemeltetővel kötött szerződések
c) a projekt előzetes költségvetése
d) a projekt kivitelezését támogató (akár pályázati forrásból,
akár anélkül finanszírozott) szolgáltatásokkal (műszaki, jogi
tanácsadás és egyéb szakértői munkák, kommunikáció, PR és HR
feladatok ellátása, promóciók stb.) megállapodások
3. projekt előrehaladási jelentések (PEJ), időszakos pénzügyi
elszámolások másolatai
4. a megküldött, befogadott, kifizetett számlák tételes listája
kereshető formában (lehetőség szerint Excelben), úgy, hogy abból
legalább az alábbi adatok derüljenek ki:
a) számla kibocsátója és adatai (számviteli törvény szerint)
b) ÁFA besorolása és annak indoka (ÁFA törvény szerint)
c) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése és amennyiben az
nem vezethető vissza magától értetődően a pályázati támogatási
szerződés mellékletére, úgy az érintett pályázati sor megjelölése
d) a számla kiállításának, befogadásának (könyvelésének v.
kontírozásának) és kifizetésének dátuma
e) a számla elutasításával kapcsolatos esetleges indokok (ahol
releváns)
f) a számla összege eredeti devizanemben, ha a kiállítás
devizaneme nem forint, akkor az alkalmazott átváltási árfolyam (ha
a számviteli ill. az ÁFA törvény szerint átváltási árfolyam eltér,
akkor mindekettő)
g) ha a számla olyan melléklettel rendelkezik, amely a kifizetés
alapjául szolgált (így különösen: teljesítési igazolás,
jegyzőkönyv, építési napló), úgy az ezek másolatára mutató
hyperlink
5. A már megvalósult pályázati elemekkel kapcsolatos olyan
döntéselőkészítési anyagok, amelyek a pályázattal kapcsolatos
döntéseket megalapozták, kivéve azokat, amelyeket utóbb elvetettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a
villamosberuházás követésére létrehozott portálon
([5]http://www.2-esvillamos.hu/), külön alpontban feltölteni és
elérhetővé tenni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet a
fenti portálra feltölteni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel, illetve küldje meg
részemre elektronikus levélcímemre.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 1.

Üdvözlettel:
dr. Váczy Zoltán Kristóf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #1301 email]

Ha a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #1301 email]
4. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://www.2-esvillamos.hu/
6. mailto:[FOI #1301 email]
7. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Csubák Gyöngyi
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 Tervellen r 1 r szsz mla.pdf
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Tervellen r v gsz mla.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200811.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200812.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200901.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200902.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200903.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200904.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200905.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200906.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200907.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200908.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200909.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200910.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200911.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 200912.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201001.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201002.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201003.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201004.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201005.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201006.pdf
11 Download View as HTML


 

17.07.2013 16:03 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

04.07.2013 15:59 időpontban Városfejlesztési Főosztály ezt írta:

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült
költségek részletes bemutatása
Dátum: 03.07.2013 09:10
Feladó: Jegyző <[email address]>
Címzett: Városfejlesztési Főosztály <[email address]>

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült
költségek részletes bemutatása
Dátum: Tue, 02 Jul 2013 08:51:20 +0200
Feladó: [1][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Címzett: [2][email address]

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos beruházás
állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült költségek részletes
bemutatása
Dátum: 01.07.2013 15:32
Feladó: Váczy Zoltán [3]<[FOI #1301 email]>
Címzett: KözAdat requests at Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [4]<[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Alulírott, dr. Váczy Zoltán Kristóf (4032 Debrecen, Görgey utca 10.
7. em. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
debreceni 2-es villamos beruházással kapcsolatos alábbi adatokat:
1. a beruházás támogatásával kapcsolatos támogatói döntés,
szerződés és vonatkozó előkészítő iratok (xzip formátumban), ezek
csatolmányai
2. a beruházáshoz kapcsolódó szerződések, így különösen - de nem
kizárólagosan:
a) a kivitelezési szerződés az ATK-Debrecen Konzorcium és a
beruházó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között
b) a mérnöki szervezettel és az üzemeltetővel kötött szerződések
c) a projekt előzetes költségvetése
d) a projekt kivitelezését támogató (akár pályázati forrásból,
akár anélkül finanszírozott) szolgáltatásokkal (műszaki, jogi
tanácsadás és egyéb szakértői munkák, kommunikáció, PR és HR
feladatok ellátása, promóciók stb.) megállapodások
3. projekt előrehaladási jelentések (PEJ), időszakos pénzügyi
elszámolások másolatai
4. a megküldött, befogadott, kifizetett számlák tételes listája
kereshető formában (lehetőség szerint Excelben), úgy, hogy abból
legalább az alábbi adatok derüljenek ki:
a) számla kibocsátója és adatai (számviteli törvény szerint)
b) ÁFA besorolása és annak indoka (ÁFA törvény szerint)
c) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése és amennyiben az
nem vezethető vissza magától értetődően a pályázati támogatási
szerződés mellékletére, úgy az érintett pályázati sor megjelölése
d) a számla kiállításának, befogadásának (könyvelésének v.
kontírozásának) és kifizetésének dátuma
e) a számla elutasításával kapcsolatos esetleges indokok (ahol
releváns)
f) a számla összege eredeti devizanemben, ha a kiállítás
devizaneme nem forint, akkor az alkalmazott átváltási árfolyam (ha
a számviteli ill. az ÁFA törvény szerint átváltási árfolyam eltér,
akkor mindekettő)
g) ha a számla olyan melléklettel rendelkezik, amely a kifizetés
alapjául szolgált (így különösen: teljesítési igazolás,
jegyzőkönyv, építési napló), úgy az ezek másolatára mutató
hyperlink
5. A már megvalósult pályázati elemekkel kapcsolatos olyan
döntéselőkészítési anyagok, amelyek a pályázattal kapcsolatos
döntéseket megalapozták, kivéve azokat, amelyeket utóbb elvetettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a
villamosberuházás követésére létrehozott portálon
([5]http://www.2-esvillamos.hu/), külön alpontban feltölteni és
elérhetővé tenni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet a
fenti portálra feltölteni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel, illetve küldje meg
részemre elektronikus levélcímemre.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 1.

Üdvözlettel:
dr. Váczy Zoltán Kristóf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #1301 email]

Ha a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #1301 email]
4. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://www.2-esvillamos.hu/
6. mailto:[FOI #1301 email]
7. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Csubák Gyöngyi
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment PSJ 201007.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201008.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201009.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201010.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201011.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201012.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201101.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201102.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201103.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201104.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201105.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201106.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201107.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201108.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201109.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201110.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201111.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201112.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201201.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201202.pdf
11 Download View as HTML


 

17.07.2013 16:14 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:03 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

04.07.2013 15:59 időpontban Városfejlesztési Főosztály ezt írta:

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es
villamos beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig
felmerült költségek részletes bemutatása
Dátum: 03.07.2013 09:10
Feladó: Jegyző <[email address]>
Címzett: Városfejlesztési Főosztály <[email address]>

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült
költségek részletes bemutatása
Dátum: Tue, 02 Jul 2013 08:51:20 +0200
Feladó: [1][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Címzett: [2][email address]

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos beruházás
állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült költségek részletes
bemutatása
Dátum: 01.07.2013 15:32
Feladó: Váczy Zoltán [3]<[FOI #1301 email]>
Címzett: KözAdat requests at Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [4]<[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Alulírott, dr. Váczy Zoltán Kristóf (4032 Debrecen, Görgey utca 10.
7. em. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
debreceni 2-es villamos beruházással kapcsolatos alábbi adatokat:
1. a beruházás támogatásával kapcsolatos támogatói döntés,
szerződés és vonatkozó előkészítő iratok (xzip formátumban), ezek
csatolmányai
2. a beruházáshoz kapcsolódó szerződések, így különösen - de nem
kizárólagosan:
a) a kivitelezési szerződés az ATK-Debrecen Konzorcium és a
beruházó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között
b) a mérnöki szervezettel és az üzemeltetővel kötött szerződések
c) a projekt előzetes költségvetése
d) a projekt kivitelezését támogató (akár pályázati forrásból,
akár anélkül finanszírozott) szolgáltatásokkal (műszaki, jogi
tanácsadás és egyéb szakértői munkák, kommunikáció, PR és HR
feladatok ellátása, promóciók stb.) megállapodások
3. projekt előrehaladási jelentések (PEJ), időszakos pénzügyi
elszámolások másolatai
4. a megküldött, befogadott, kifizetett számlák tételes listája
kereshető formában (lehetőség szerint Excelben), úgy, hogy abból
legalább az alábbi adatok derüljenek ki:
a) számla kibocsátója és adatai (számviteli törvény szerint)
b) ÁFA besorolása és annak indoka (ÁFA törvény szerint)
c) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése és amennyiben az
nem vezethető vissza magától értetődően a pályázati támogatási
szerződés mellékletére, úgy az érintett pályázati sor megjelölése
d) a számla kiállításának, befogadásának (könyvelésének v.
kontírozásának) és kifizetésének dátuma
e) a számla elutasításával kapcsolatos esetleges indokok (ahol
releváns)
f) a számla összege eredeti devizanemben, ha a kiállítás
devizaneme nem forint, akkor az alkalmazott átváltási árfolyam (ha
a számviteli ill. az ÁFA törvény szerint átváltási árfolyam eltér,
akkor mindekettő)
g) ha a számla olyan melléklettel rendelkezik, amely a kifizetés
alapjául szolgált (így különösen: teljesítési igazolás,
jegyzőkönyv, építési napló), úgy az ezek másolatára mutató
hyperlink
5. A már megvalósult pályázati elemekkel kapcsolatos olyan
döntéselőkészítési anyagok, amelyek a pályázattal kapcsolatos
döntéseket megalapozták, kivéve azokat, amelyeket utóbb elvetettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a
villamosberuházás követésére létrehozott portálon
([5]http://www.2-esvillamos.hu/), külön alpontban feltölteni és
elérhetővé tenni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet a
fenti portálra feltölteni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel, illetve küldje meg
részemre elektronikus levélcímemre.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 1.

Üdvözlettel:
dr. Váczy Zoltán Kristóf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #1301 email]

Ha a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #1301 email]
4. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://www.2-esvillamos.hu/
6. mailto:[FOI #1301 email]
7. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Csubák Gyöngyi
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment PSJ 201203.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201204.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201205.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201206.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201207.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201208.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201209.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201210.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201211.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201212.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201301.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201302.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201303.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201304.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ 201305.pdf
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 PSJ excel mell klet v2 0812.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0811.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0901.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0902.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0903.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0904.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0905.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0906.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0907.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0908.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0909.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0910.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0911.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 0912.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1001.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1002.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1003.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1004.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1005.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1006.pdf
11 Download View as HTML


 

17.07.2013 16:15 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:14 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:03 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

04.07.2013 15:59 időpontban Városfejlesztési Főosztály ezt írta:

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es
villamos beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig
felmerült költségek részletes bemutatása
Dátum: 03.07.2013 09:10
Feladó: Jegyző <[email address]>
Címzett: Városfejlesztési Főosztály <[email address]>

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült
költségek részletes bemutatása
Dátum: Tue, 02 Jul 2013 08:51:20 +0200
Feladó: [1][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Címzett: [2][email address]

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos beruházás
állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült költségek részletes
bemutatása
Dátum: 01.07.2013 15:32
Feladó: Váczy Zoltán [3]<[FOI #1301 email]>
Címzett: KözAdat requests at Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [4]<[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Alulírott, dr. Váczy Zoltán Kristóf (4032 Debrecen, Görgey utca 10.
7. em. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
debreceni 2-es villamos beruházással kapcsolatos alábbi adatokat:
1. a beruházás támogatásával kapcsolatos támogatói döntés,
szerződés és vonatkozó előkészítő iratok (xzip formátumban), ezek
csatolmányai
2. a beruházáshoz kapcsolódó szerződések, így különösen - de nem
kizárólagosan:
a) a kivitelezési szerződés az ATK-Debrecen Konzorcium és a
beruházó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között
b) a mérnöki szervezettel és az üzemeltetővel kötött szerződések
c) a projekt előzetes költségvetése
d) a projekt kivitelezését támogató (akár pályázati forrásból,
akár anélkül finanszírozott) szolgáltatásokkal (műszaki, jogi
tanácsadás és egyéb szakértői munkák, kommunikáció, PR és HR
feladatok ellátása, promóciók stb.) megállapodások
3. projekt előrehaladási jelentések (PEJ), időszakos pénzügyi
elszámolások másolatai
4. a megküldött, befogadott, kifizetett számlák tételes listája
kereshető formában (lehetőség szerint Excelben), úgy, hogy abból
legalább az alábbi adatok derüljenek ki:
a) számla kibocsátója és adatai (számviteli törvény szerint)
b) ÁFA besorolása és annak indoka (ÁFA törvény szerint)
c) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése és amennyiben az
nem vezethető vissza magától értetődően a pályázati támogatási
szerződés mellékletére, úgy az érintett pályázati sor megjelölése
d) a számla kiállításának, befogadásának (könyvelésének v.
kontírozásának) és kifizetésének dátuma
e) a számla elutasításával kapcsolatos esetleges indokok (ahol
releváns)
f) a számla összege eredeti devizanemben, ha a kiállítás
devizaneme nem forint, akkor az alkalmazott átváltási árfolyam (ha
a számviteli ill. az ÁFA törvény szerint átváltási árfolyam eltér,
akkor mindekettő)
g) ha a számla olyan melléklettel rendelkezik, amely a kifizetés
alapjául szolgált (így különösen: teljesítési igazolás,
jegyzőkönyv, építési napló), úgy az ezek másolatára mutató
hyperlink
5. A már megvalósult pályázati elemekkel kapcsolatos olyan
döntéselőkészítési anyagok, amelyek a pályázattal kapcsolatos
döntéseket megalapozták, kivéve azokat, amelyeket utóbb elvetettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a
villamosberuházás követésére létrehozott portálon
([5]http://www.2-esvillamos.hu/), külön alpontban feltölteni és
elérhetővé tenni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet a
fenti portálra feltölteni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel, illetve küldje meg
részemre elektronikus levélcímemre.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 1.

Üdvözlettel:
dr. Váczy Zoltán Kristóf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #1301 email]

Ha a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #1301 email]
4. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://www.2-esvillamos.hu/
6. mailto:[FOI #1301 email]
7. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Csubák Gyöngyi
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment PSJ excel melleklet v2 1007.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1008.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1009.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1010.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1011.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1012.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1101.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1102.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1103.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1104.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1105.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1106.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1107.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1108.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1109.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1110.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1111.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1112.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1201.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1202.pdf
11 Download View as HTML


 

17.07.2013 16:17 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:15 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:14 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:03 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

04.07.2013 15:59 időpontban Városfejlesztési Főosztály ezt írta:

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es
villamos beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig
felmerült költségek részletes bemutatása
Dátum: 03.07.2013 09:10
Feladó: Jegyző <[email address]>
Címzett: Városfejlesztési Főosztály
<[email address]>

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos
beruházás állapota, a 2013. június 30. napjáig
felmerült költségek részletes bemutatása
Dátum: Tue, 02 Jul 2013 08:51:20 +0200
Feladó: [1][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Címzett: [2][email address]

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos beruházás
állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült költségek részletes
bemutatása
Dátum: 01.07.2013 15:32
Feladó: Váczy Zoltán [3]<[FOI #1301 email]>
Címzett: KözAdat requests at Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [4]<[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Alulírott, dr. Váczy Zoltán Kristóf (4032 Debrecen, Görgey utca 10.
7. em. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
debreceni 2-es villamos beruházással kapcsolatos alábbi adatokat:
1. a beruházás támogatásával kapcsolatos támogatói döntés,
szerződés és vonatkozó előkészítő iratok (xzip formátumban), ezek
csatolmányai
2. a beruházáshoz kapcsolódó szerződések, így különösen - de nem
kizárólagosan:
a) a kivitelezési szerződés az ATK-Debrecen Konzorcium és a
beruházó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között
b) a mérnöki szervezettel és az üzemeltetővel kötött szerződések
c) a projekt előzetes költségvetése
d) a projekt kivitelezését támogató (akár pályázati forrásból,
akár anélkül finanszírozott) szolgáltatásokkal (műszaki, jogi
tanácsadás és egyéb szakértői munkák, kommunikáció, PR és HR
feladatok ellátása, promóciók stb.) megállapodások
3. projekt előrehaladási jelentések (PEJ), időszakos pénzügyi
elszámolások másolatai
4. a megküldött, befogadott, kifizetett számlák tételes listája
kereshető formában (lehetőség szerint Excelben), úgy, hogy abból
legalább az alábbi adatok derüljenek ki:
a) számla kibocsátója és adatai (számviteli törvény szerint)
b) ÁFA besorolása és annak indoka (ÁFA törvény szerint)
c) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése és amennyiben az
nem vezethető vissza magától értetődően a pályázati támogatási
szerződés mellékletére, úgy az érintett pályázati sor megjelölése
d) a számla kiállításának, befogadásának (könyvelésének v.
kontírozásának) és kifizetésének dátuma
e) a számla elutasításával kapcsolatos esetleges indokok (ahol
releváns)
f) a számla összege eredeti devizanemben, ha a kiállítás
devizaneme nem forint, akkor az alkalmazott átváltási árfolyam (ha
a számviteli ill. az ÁFA törvény szerint átváltási árfolyam eltér,
akkor mindekettő)
g) ha a számla olyan melléklettel rendelkezik, amely a kifizetés
alapjául szolgált (így különösen: teljesítési igazolás,
jegyzőkönyv, építési napló), úgy az ezek másolatára mutató
hyperlink
5. A már megvalósult pályázati elemekkel kapcsolatos olyan
döntéselőkészítési anyagok, amelyek a pályázattal kapcsolatos
döntéseket megalapozták, kivéve azokat, amelyeket utóbb elvetettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a
villamosberuházás követésére létrehozott portálon
([5]http://www.2-esvillamos.hu/), külön alpontban feltölteni és
elérhetővé tenni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet a
fenti portálra feltölteni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel, illetve küldje meg
részemre elektronikus levélcímemre.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 1.

Üdvözlettel:
dr. Váczy Zoltán Kristóf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #1301 email]

Ha a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #1301 email]
4. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://www.2-esvillamos.hu/
6. mailto:[FOI #1301 email]
7. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Csubák Gyöngyi
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment PSJ excel melleklet v2 1203.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1204.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1205.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1206.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1207.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1208.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1209.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1210.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1211.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1212.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1301.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1302.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1303.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1304.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PSJ excel melleklet v2 1305.pdf
11 Download View as HTML


 

17.07.2013 16:19 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:17 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:15 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:14 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

17.07.2013 16:03 időpontban Csubák Gyöngyi ezt írta:

 

04.07.2013 15:59 időpontban Városfejlesztési Főosztály ezt írta:

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es
villamos beruházás állapota, a 2013. június 30.
napjáig felmerült költségek részletes bemutatása
Dátum: 03.07.2013 09:10
Feladó: Jegyző <[email address]>
Címzett: Városfejlesztési Főosztály
<[email address]>

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es
villamos beruházás állapota, a 2013. június 30.
napjáig felmerült költségek részletes bemutatása
Dátum: Tue, 02 Jul 2013 08:51:20 +0200
Feladó: [1][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Címzett: [2][email address]

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A debreceni 2-es villamos beruházás
állapota, a 2013. június 30. napjáig felmerült költségek részletes
bemutatása
Dátum: 01.07.2013 15:32
Feladó: Váczy Zoltán [3]<[FOI #1301 email]>
Címzett: KözAdat requests at Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [4]<[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Alulírott, dr. Váczy Zoltán Kristóf (4032 Debrecen, Görgey utca 10.
7. em. 62.) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
debreceni 2-es villamos beruházással kapcsolatos alábbi adatokat:
1. a beruházás támogatásával kapcsolatos támogatói döntés,
szerződés és vonatkozó előkészítő iratok (xzip formátumban), ezek
csatolmányai
2. a beruházáshoz kapcsolódó szerződések, így különösen - de nem
kizárólagosan:
a) a kivitelezési szerződés az ATK-Debrecen Konzorcium és a
beruházó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között
b) a mérnöki szervezettel és az üzemeltetővel kötött szerződések
c) a projekt előzetes költségvetése
d) a projekt kivitelezését támogató (akár pályázati forrásból,
akár anélkül finanszírozott) szolgáltatásokkal (műszaki, jogi
tanácsadás és egyéb szakértői munkák, kommunikáció, PR és HR
feladatok ellátása, promóciók stb.) megállapodások
3. projekt előrehaladási jelentések (PEJ), időszakos pénzügyi
elszámolások másolatai
4. a megküldött, befogadott, kifizetett számlák tételes listája
kereshető formában (lehetőség szerint Excelben), úgy, hogy abból
legalább az alábbi adatok derüljenek ki:
a) számla kibocsátója és adatai (számviteli törvény szerint)
b) ÁFA besorolása és annak indoka (ÁFA törvény szerint)
c) az elvégzett szolgáltatás pontos megnevezése és amennyiben az
nem vezethető vissza magától értetődően a pályázati támogatási
szerződés mellékletére, úgy az érintett pályázati sor megjelölése
d) a számla kiállításának, befogadásának (könyvelésének v.
kontírozásának) és kifizetésének dátuma
e) a számla elutasításával kapcsolatos esetleges indokok (ahol
releváns)
f) a számla összege eredeti devizanemben, ha a kiállítás
devizaneme nem forint, akkor az alkalmazott átváltási árfolyam (ha
a számviteli ill. az ÁFA törvény szerint átváltási árfolyam eltér,
akkor mindekettő)
g) ha a számla olyan melléklettel rendelkezik, amely a kifizetés
alapjául szolgált (így különösen: teljesítési igazolás,
jegyzőkönyv, építési napló), úgy az ezek másolatára mutató
hyperlink
5. A már megvalósult pályázati elemekkel kapcsolatos olyan
döntéselőkészítési anyagok, amelyek a pályázattal kapcsolatos
döntéseket megalapozták, kivéve azokat, amelyeket utóbb elvetettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen a
villamosberuházás követésére létrehozott portálon
([5]http://www.2-esvillamos.hu/), külön alpontban feltölteni és
elérhetővé tenni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet a
fenti portálra feltölteni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel, illetve küldje meg
részemre elektronikus levélcímemre.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 1.

Üdvözlettel:
dr. Váczy Zoltán Kristóf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #1301 email]

Ha a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #1301 email]
4. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://www.2-esvillamos.hu/
6. mailto:[FOI #1301 email]
7. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Váczy Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Váczy Zoltán:
Csak a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei