A debreceni Déri Múzeum felújítása

Orosz Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Orosz Attila

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Az EU keretből, amit pályázaton nyertek a múzeum felújítására,mennyi lett elköltve?
2.A felújítás befejezésének határideje közel egy éve lejárt,a múzeum még sincs nyitva.A zárva tartás okairól,és a nyitás várható időpontjáról a debreceni polgárok semmilyen tájékoztatást nem kaptak.Mi ennek az oka?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 8.

Üdvözlettel:

Orosz Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Ötvös Gábor, Dr.


Attachment image001.png
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q t E1j E9koztat E1s d E9ri m FAzeum.pdf.pdf
11 Download View as HTML


 

 

 

Dr. Ötvös Gábor

 

[1]EAMDHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

4024 Debrecen, Piac u. 54.

www.hbmkh.hu

06-52-504-146

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Orosz Attila:
Csak a(z) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei