A devizahitelezésről és végtörlesztésről szóló tanulmány

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közpolitikai Kutatások Intézete részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közpolitikai Kutatások Intézete!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a devizahitelezésről és végtörlesztésről készült tematikus szakpolitikai elemzést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Gallai Sándor Dr.
Közpolitikai Kutatások Intézete

Tisztelt Átlátszó.hu!

A Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI) által a devizahitelezés és a végtörlesztés tárgyában készített, az elemzés megküldésére irányuló, 2012. augusztus 28-án előterjesztett adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom:

A KKI – a Közpolitikai Kutatások Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2011. (III. 25.) KIM utasítás mellékletének 3. § (2) bekezdése alapján – szakmai alapfeladatai körében a kormányzást segítő hazai és nemzetközi szakpolitikai tapasztalatokat elemzi, és egyéb államigazgatási célú döntés-előkészítési szolgáltatásokat nyújt.

A devizahitelezés és végtörlesztés tárgyában készített tanulmány államigazgatási döntés előkészítésének folyamatában keletkezett, a döntés megalapozására szolgált. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (5) bekezdése szerint a „közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.”

A KKI által készített, államigazgatási döntés megalapozására szolgáló elemzéseinek a döntés meghozatalát követően történő megismerhetővé tétele a KKI álláspontjának a jövőbeli döntések előkészítése során történő szabad kifejtését, s ezáltal a KKI mint közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné, ezért az Info tv. 27.§ (6) bekezdése alapján a tanulmány tartalmának megismerésére nincs lehetőség.

Az Infotv. 31. §-a alapján adatigénylésének elutasítása miatt a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat jelen levelünk közlésétől számított harminc napon belül, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Üdvözlettel:

Gallai Sándor
főigazgató

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gallai Sándor Dr.
Közpolitikai Kutatások Intézete


Attachment iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.1.old..jpg.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.2.old..jpg.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.3.old..jpg.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.4.old..jpg.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.5.old..jpg.jpg
11 Download


Tisztelt Átlátszó.hu!

 

Korábbi kérésük tárgyában a KKI felügyeletét ellátó KIM miniszter
hozzájárult a kért elemzés elküldéséhez.

 

Üdvözlettel:

 

Gallai Sándor

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Közpolitikai Kutatások Intézete munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei