A Filmalap külföldi értékesítési tevékenysége

Belvedere Tivadar küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Belvedere Tivadar

Tisztelt Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Filmalap eddigi külföldi értékesítési tevékenysége (http://filmalap.hu/index.php?option=com_... során értékesített filmalkotások országonkénti, filmenkénti bontásban, az értékesítés időpontjával és az értékesítés ellenértékével (forintban, euróban vagy dollárban)

(A munkájuk megkönnyítése érdekében a szerződéseket nem kérjük, amennyiben úgy Önöknek egyszerűbb, elegendő lesz egy, a felelős vezető által aláírt táblázat is a fenti adatokkal.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 16.

Üdvözlettel:
Belvedere Tivadar

Hivatkozása ide

Feladó: Belvedere Tivadar

Tisztelt Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.!

Szeretném figyelmeztetheti Önöket mint adatgazdát az adatigénylésemre adandó válaszuk késedelemére, illetve felhívhom a szíves figyelmüket arra, hogy ezzel törvényszegést követnek el.

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Várom mielőbb válaszukat.

Üdvözlettel:

Belvedere Tivadar

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Nemzeti Filmalap
Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.


Attachment 0506 001.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Belvedere Tivadar!

Csatolva küldjük a választ kérdéseire.

Üdvözlettel,
Magyar Nemzeti Filmalap

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Belvedere Tivadar:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei