A Forma 1 Magyar Nagydíj 2011. és 2012. években végzett egészségügyi biztosításáról

Benkovics József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Mentőszolgálat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Benkovics József

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Forma 1 Magyar Nagydíj 2011. és 2012. években végzett egészségügyi biztosításáról (mozgó őrség) szóló szerződéseket. Az egészségügyi biztosításnál, más külsős cégekkel kötött alvállalkozói szerződéseket, ha volt ilyen. Amennyiben ezt bármi okból nem áll módjukban megtenni, kérem,
szíveskedjenek a szerződés főbb pontjait (mikor, kivel kötötték, mekkora
időtartamra, milyen feltételek mellett, mekkora összegre) ismertetni.

Információt arról, hogy a szóban forgó egészségügyi biztosítással kapcsolatban, az Országos Mentőszolgálat bérbe adott-e bármilyen mentőgépjárművet, mentéstechnikai eszközt, más a biztosításban részt vevő külsős cégnek. Amennyiben igen, az erről szóló szerződéseket is kérem, küldjék meg.

Kimutatást arról, hogy az egészségügyi biztosításból mekkora bevétele származott az Országos Mentőszolgálatnak. Ebből a bevételből mennyit fizettek ki alvállalkozóknak, és mennyit saját dolgozóiknak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 20.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Hivatkozása ide

Feladó: Benkovics József

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

2012.november 20-án kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében
azonnal, de legkésőbb 2012.december 05-ig válaszolniuk kellett
volna.

Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a
kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat


Attachment Hungaroring Sport Zrt.2011.pdf
1.2M Download View as HTML


„A 2011. és 2012. évi Forma-1 Nagydíjak egészségügyi biztosításával kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat nem adott bérbe mentőgépjárművet, mentéstechnikai eszközt más, a biztosításban résztvevő külsős cégnek.

A 2011. és 2012. évre vonatkozóan csatoljuk a kimutatást arról, hogy az egészségügyi biztosításból mekkora bevétele származott az Országos Mentőszolgálatnak, illetve ebből mennyit fizetett ki a dolgozóknak.”

Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat


Attachment Hungaroring Sport Zrt.helikopter 2012.pdf
1.2M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat


Attachment OMSZ Legimentok Forma1 Hungaroring szerzodes 2012 07 02.PDF
2.0M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat


Attachment Hungaroring Sport Zrt.2012.pdf
1.4M Download View as HTML


Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat


Attachment F1 2011 2012.xlsx
11K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Benkovics József:
Csak a(z) Országos Mentőszolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei