A fővárosi kerületek bűnügyi adatai 2011, 2012 és 2013. évekre

Gergely József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gergely József

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a fővárosi kerületek bűnügyi adatait kerületenkénti és évenkénti bontásban a 2011, 2012 és 2013-as évekre az alábbi bűncselekményeknél:

Bűncselekmény megnevezése
lopás
betöréses lopás
lakásbetörés
gépjármű-lopás
jármű önkényes elvétele
gépjármű feltörés
rablás
emberölés
„trükkös” lopás lakásban
testi sértés
zaklatás
járművezetés ittas állapotban
kiskorú veszélyeztetése
garázdaság
visszaélés okirattal
visszaélés kábítószerrel
sikkasztás
csalás
kifosztás
zsarolás
rongálás

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 20.

Üdvözlettel:

Gergely József

Hivatkozása ide

Feladó: Gergely József

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Emlékeztetem Önöket közérdekű adatkérésemre, melyre 15 napon belül válaszolni kellett volna. A kért adatok rendelkezésükre állnak, tehát csak a táblázatba foglalás és a közlés maradt.
Amennyiben "postafordultával" nem kapom meg a kért adatokat, jogi útra kell terelni kérésem végrehajtatását.

Üdvözlettel:

Gergely József

Hivatkozása ide

Feladó: Tvergyák Tímea
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment SKMBT 22314081511510.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Gergely József Úr!

A BRFK Hivatala vezetőjének megbízásából a közérdekű adatkérésével kapcsolatos tájékoztatást mellékelten megküldöm.

Budapest, 2014. augusztus 15.

Tisztelettel: Tvergyák Tímea r. őrnagy

Hivatkozása ide

Feladó: Tvergyák Tímea
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment SKMBT 22314082808030.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Gergely József Úr!

 

A BRFK Hivatala vezetőjének megbízásából mellékelten megküldöm a közérdekű
adatkérésével összefüggésben készült tájékoztatást.

 

Budapest, 2014. augusztus 28.

 

Tisztelettel: Tvergyák Tímea r. őrnagy

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gergely József:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei