A Katonai Nemzetbitonsági Szolgálat és a Kodolányi János Főiskola közti együttmüködési megállapodás

Kovács Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Katonai Felderítő Hivatal valamint jogutódja és a Kodolányi János Főiskola közti együttmüködési megállapodást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 2.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Reichardtné Tóth Csilla kotv. (HM Ügyfélszolgálat)
Honvédelmi Minisztérium


Attachment attachment.doc
11 Download View as HTML


[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - A Katonai Nemzetbitonsági Szolgálat és a Kodolányi János Főiskola közti együttmüködési megállapodás

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Reichardtné Tóth Csilla kotv. (HM Ügyfélszolgálat)!

Az alábbiak alapján, mivel adatkiadás megtagadás nem történt a jogszabályi rendelkezések alapján az alább látható határidőkre kérem a jogszabályban rőgzítettek alapján adatkiadást foganatosítani

"Jelenleg a(z) Honvédelmi Minisztérium válaszát várjuk. Az adatigénylésre normális esetben nem később, mint 2013. február 17. válaszolniuk kell, illetve 2013. február 10.-ig kell megküldeniük, ha az adatigénylést nem teljesítik, vagy a teljesítésre további 15 napra van szükségük"

Idézet rész alapján a KNBSZ részéről ennek 2013 év február hónap 17-i határnappal válaszadást kell foganatosítani.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Honvédelmi Minisztérium


Attachment iso 8859 2 Q 2007 EM DC Kodolanyi KFH 2525 5F92 2Epdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kovács Péter Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján benyújtott adatigénylésére tekintettel mellékelve megküldöm az MK Katonai Felderítő Hivatal és a Kodolányi János Főiskola között 2007. március 27-én aláírt együttműködési megállapodást.

Budapest, 2013. 02. 13.

Tisztelettel:

Kovács József altábornagy sk.
főigazgató

Hivatkozása ide

Honvédelmi Minisztérium


Attachment attachment.delivery status
11 Download

Attachment RE K z rdek adat ig nyl s A Katonai Nemzetbitons gi Szolg lat s a Kodol nyi J nos F iskola k zti egy ttm k d si meg llapod s.txt
11 Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host mail.mhtehi.gov.hu[84.206.45.6] refused to talk
to me: 500 Invalid command

Hivatkozása ide

Kovács Péter hozzászólt ()

a KNBSZ főigazgatója megküldte az általam kért össze információt maradéktalanul bőven határidőn belül. Valamiért jött egy hibaüzenet nem tudom miért de felkérem az atlatszo.hu munkatársait ,hogy nézzék meg ,hogy miért.

Az adatgazda az általam kérést teljesítette hangsúlyozom!!!

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Péter:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei